Українські синоніми на літеру Д

ДАВАТИ віддавати, сунути.

ДАВИТИ надавлювати, тиснути, стискати, муляти, мулити, душити, придушувати кого, що, тіснити, чавити, плющити, сплющувати.

ДАВНИНА давність, давнє, старовина, дідівщина, предківщина, минувшина, старожитності, старосвітщина.

ДАВНІЙ старий, старезний, давнішній, книжн. непам’ятний, доісторичний, архаїчний, р. древній.

ДАВНО давнісінько// давним-давно, за давніх часів, за царя Гороха.

ДАЛЕКО неблизько, вдалині// підсил. ген-ген, за горами і долами, де Сидір козам роги править, скільки око сягає.

ДАЛЕЧІНЬ

далина, далечина, далеч, даль.

ДАР подарунок, дарування, презент, р. даровизна; пожертва, принос, даток; хист, кебета, талант, здібності, обдаровання; цер. причастя, дара.

ДАРЕМНИЙ марний, безрезультатний, безуспішний, розм. пропащий.

ДАРЕМНО дарма, марно, безрезультатно, р. дармо, розм.: дурно, по-дурному// ні за цапову душу, ні за понюх табаки.

ДАРМОВИЙ даровий, безплатний, безкоштовний; дарований, даремний.

ДАРМОЇД розм. трутень, паразит.

ДАРУВАТИ обдаровувати, заст. презентувати, жертвувати.

ДАРУНОК подарунок, підношення, уроч. дар, заст. презент, ірон. бакшиш.

ДАХ покрівля, покриття, верх, стріха.

ДБАЙЛИВИЙ уважний, турботливий, діал. кукібний.

ДВІР подвір’я, діал. обійстя.

ДВИГУН рушій, мотор; двигунець, двигунчик, двигач.

ДВОБІЙ поєдинок, єдиноборство, пря, герць, дуель.

ДВОБІЧНИЙ двосторонній.

ДВОЄДУШНИЙ лицемірний, дволикий, дволиций, лукавий, нещирий, дворушник.

ДВОЗНАЧНИЙ роздвоєний, жм. гожий на два боки, на два кінці, П. суперечливий; невизначений, незрозумілий, загадковий, неясний, не чіткий, туманний, слизький; нескромний, сил. непристойний.

ДВОЯКИЙ подвійний.

ДЕБАТИ обговорення, суперечки, дискусії, полеміка, дебатування, дискутування, обмін думками; обговорення.

ДЕБЕЛИЙ повний, здоровий, дужий, огрядний, кремезний, міцний; товстий, грубий; цупкий.

ДЕКАДАНС занепад, спад, падіння, регрес; декадентство, занепадництво.

ДЕКЛАРАЦІЯ заява, маніфест, повідомлення; проголошення, декларування.

ДЕКОЛИ інколи, іноді, часом, коли-не-коли, вряди-годи, зрідка, час від часу, нечасто, порою.

ДЕКОРАТИВНИЙ орнаментальний.

ДЕКРЕТ постанова, ухвала, указ, закон, едикт, універсал.

ДЕЛІКАТНИЙ тактовний, увічливий, люб’язний, витриманий, пристойний; витончений, тендітний, ажурний; діткливий, вразливий; дражливий; кволий, крихкотілий, немічний.

ДЕМАГОГ фразер, ірон. красномовець, зневажл. словоблуд.

ДЕМАГОГІЯ фразерство, риторика, зневажл. словоблуддя, словоблудство.

ДЕМОКРАТІЯ народоправство, народовладдя.

ДЕМОН злий дух, злий геній, Мефістофель, джин, дух тьми, етн. перелесник, жм. гемон; З. П. спокусник, звабник; П. вада, пристрасть до.

ДЕМОНСТРАЦІЯ процесія, маніфестація, марш, похід, цер. /хресний/ хід протест; показ, експозиція, виставка, демонстрування, виставляння; вияв, свідчення.

ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ моральний занепад /розклад, падіння/; корупція; З. П. розбещення, розпуста.

ДЕРЕНЧАТИ дирчати, деркотати, диркати.

ДЕРЖАВА країна, земля, край, сторона.

ДЕРЖАК ручка, розм. руків’я, держално; сокирище, чепіги, граблище, древко.

ДЕСПОТ тиран, сатрап.

ДЕТАЛЬ подробиця, фактик, обставина, елемент, компонент, аспект, бік, риса; дрібниця, дрібничка; частина, жм. штукенція, штукерія; ТЕХ. запчастина.

ДЕТАЛЬНИЙ докладний, вичерпний, повний, деталізований, з подробицями; З. П. старанний, ретельний, точний, пунктуальний.

ДЕФЕКТ вада, хиба, гандж, недолік, мінус, порок, щербина, ід. слабке місце, Ахіллова п’ята; недоробка, недогляд; несправність.

ДЕФІС розділка, рисочка, перенос, знак переносу.

ДЕФІЦИТ збиток; нестача, недостача, брак, відсутність, недостатність.

ДЕШЕВИЙ недорогий, розм. копійчаний, діал. таний// копійка – ціна, ламаного гроша не вартий.

ДЕШЕВО недорого, задешево, діал. тано// за безцінь.

ДЕШЕВШАТИ знецінюватися// спадати в ціні.

ДЖЕРЕЛО основа, мн. початки; криничка, криниченька, криниця, р. живець, водограй, водобій; П. корінь, початок, колиска, зародок, світоч; &; джерельце.

ДЗВІНКИЙ дзвенячий, звучний, сріблистий, кришталевий.

ДЗВОНИТИ баламкати, бамкати, дзеленькати, теленькати.

ДЗЕРКАЛО свічадо, діал. люстро.

ДИВАК чудак, розм.: чудило, проява, книжн. оригінал.

ДИВИТИСЯ глядіти, розм. зиркати, глипати// водити оком, лупати очима, пасти очима, втупляться очима.

ДИВНИЙ чудний, дивовижний, чудернацький, дивакуватий.

ДИВНО навдивовижу, незвично, чудно// на диво.

ДИВО дивина, чудо, розм. чудасія, дивовижа, діал. дивогляд.

ДИВУВАТИСЯ чудуватися, вражатися, розм. подивляти// дивом дивуватися.

ДИКИЙ неприручений, здичілий, дикорослий.

ДИМ кіптява, кіпоть, чад.

ДИМАР комин, вивід, розм. бовдур.

ДИСОНАНС дисгармонія, розлад.

ДИТИНА пестл. дитя, дитинча, немовля, розм. маля, малюк.

ДИСТАНЦІЯ віддаль, відстань; дільниця; траса, шлях.

ДИХАТИ віддихати, сапати// хапати повітря.

ДІАМЕТР поперечник, промір.

ДІВЧИНА розм. дівка, дівуля, панна, панянка, відданиця, пестл. дівча, зневажл. дівчисько, дівчинка, дівчатко.

ДІЖКА пугня, кадіб, діжа, липівка, діал. фаска.

ДІЗНАВАТИСЯ довідуватися, розвідувати, прочути, розм. пронюхати.

ДІЛИТИ поділяти, членувати, розбивати, розм.: паювати, шматувати.

ДІЛОВИЙ діловитий, організований, оперативний, ефективний, результативний.

ДІЛЯНКА шматок, площина, клаптик, поле.

ДІРА отвір, дірка, пройма, щілина, шпарина, шпарка, просвіт, просвіток, проріз.

ДІРЯВИЙ дірчастий, драний.

ДІСТАВАТИ що здобувати, розм.: прихоплювати, прихвачувати; док.: одержати, отримати, заробити, здобути, заслужити, уроч. удостоїтися.

ДІТИ дітвора, малеча, розм. дрібнота, пестл. небожата, діал. бахурня.

ДІЯЛЬНИЙ активний, завзятий, енергійний, ініціативний, розм. пробивний.

ДІЯЛЬНІСТЬ дія, акція, розм. операція, уроч. чин.

ДІЯТИ робити що, чинити що, творити що, працювати, функціонувати, ходити.

ДОБИРАТИ підбирати, підшукувати, придумувати.

ДОБІРНИЙ відібраний, елітний, ядренистий// як на підбір, один в один.

ДОБРАТИСЯ дістатися, проникнути кудись, розм. прибитися, досягти чогось.

ДОБРЕ гарно, хороше, гаразд, гоже, славно// як слід, як по маслу, як по писаному, як по нотах.

ДОБРИЙ хороший, гарний, славний, лагідний, розм.: добрячий, лепський, добросердий, сердечний, незлий, незлобивий, діал. файний, в знач. ім. добряк, добряга// хоч у вухо вбгай, хоч до рани прикладай.

ДОБРИЙ ДЕНЬ добридень, доброго здоров’я, здорові були, : здоров, вітаю, привіт, діал. гаразд, сервус; доброго ранку, доброго вечора, добривечір.

ДОБРІШАТИ добріти, лагідніти, лагіднішати, ласкавішати, власкавлюватися.

ДОВОДИТИ доказувати, обгрунтовувати, мотивувати, допроваджувати.

ДОГАНЯТИ наздоганяти, наспівати, настигати// наступати на п’яти.

ДОГЛЯД опіка, піклування.

ДОГЛЯДАТИ стежити, пильнувати, глядіти, дивитися за ким, чим, ходити за ким, чим.

ДОДАВАТИ долучати, добавляти, привносити.

ДОЗВІЛ згода, благословення, ліцензія.

ДОЗІР патруль, мата, мн. чати.

ДОЗРІЛИЙ зрілий, стиглий, спілий.

ДОКОРЯТИ дорікати, картати, розм.: вичитувати кому, журити кого// їсти поїдом, цвікати в очі.

ДОЛЯ талан, розм. Фортуна, заст. планида, призначення, розм. судьба, книжн. фатум.

ДОМОВЛЯТИСЯ договорюватися, погоджуватися.

ДОМОВЛЕНІСТЬ змова, угода.

ДОНОСИТИ на кого виказувати кого, розм.: капати, стукати на кого.

ДОНОСИТИСЯ долітати, доходити, долинати.

ДОНОЩИК виказувач, розм. стукач, сексот, кляузник, фіскал, шептун.

ДОПИТЛИВИЙ цікавий, доскіпливий.

ДО ПОБАЧЕННЯ будь здоровий, на все добре, всього доброго, всього найкращого, з Богом, хай Бог провадить, па, па-па.

ДОПОМОГА порятунок, поміч, підтримка, сприяння.

ДОРІКАННЯ докір, попрікання, прочуханка, картання.

ДОРОГА шосе, заст. гостинець, тракт, траса, магістраль, автострада.

ДОРОГИЙ цінний, недешевий, коштовний, безцінний, дорогоцінний// на вагу золота, милий, любий, рідний.

ДОРОСЛИЙ повнолітній.

ДОСВІД навички, навики.

ДОСВІДЧЕНИЙ бувалий, тертий; грамотний, вправний/у стріляний горобець, старий вовк, зуби з’їсти на чомусь, собаку з’їсти на чому.

ДОСВІТНІЙ передранковий, надранній, світанковий, передсвітанковий.

ДОСИТЬ доволі, достатньо, вдосталь, вистачить, годі, розм. буде.

ДОСЛІДЖУВАТИ вивчати, опрацьовувати, обстежувати.

ДОСТАТОК заможність, добробут, діал. мн. гаразди, дохід, прибуток, зиск.

ДОТЕПНИЙ гострий, розм. гостроязикий// гострий на язик.

ДОЦІЛЬНИЙ розумний, раціональний.

ДОЧЕКАТИСЯ до чого дійти, діждатися, дожити.

ДОШКУЛЯТИ пробирати, пронизувати, проникати, проймати// допікати до живих печінок, пробирати до кісток, діймати до серця.

ДОШКУЛЬНИЙ пронизливий, різкий, ущипливий, проникливий.

ДОЩ розм. злива, хлюща, хлющ.

ДРАНИЙ подертий, порваний, діал. дрантивий.

ДРАТУВАТИ дражнити, підсил. нервувати, розм. роз’ятрювати, діал. денервувати, іритувати// грати на нервах, виходити з себе, виводити з терпцю.

ДРІБНИЦЯ дріб’язок, дещиця, абищиця, дурничка, діал. фрашки.

ДРУГ приятель, товариш, розм. друзяка, підсил. побратим, фам. дружище.

ДРУЖИНА жінка, хазяйка, розм.: пані, баба, стара, жарт, половина, благовірна.

ДРУЖИТИ товаришувати, приятелювати, брататися, любитися, зневажл. злигатися, плутатися.

ДРУЖНИЙ злагоджений, одностайний.

ДРУЖНІЙ приятельський, приязний, товариський, братній, братерський.

ДУЖЕ немало, значно, чимало, вельми, підсип, надзвичайно, незвичайно, неймовірно// без краю.

ДУМАТИ міркувати, гадати, мислити, мізкувати, розм.: розумувати, метикувати, кумекати// мати на думці, сушити собі голову над чим.

ДУРНИЙ нерозумний, недотепний, розм. тупий, недоумкуватий// на розум небагатий, дурному брат, курячий розум, дурний хоч в дорогу вдар, не всі вдома.

ДУХОВНИЙ моральний, внутрішній, чуттєвий, душевний.

ДУШНИЙ задушливий, розм. парний, паркий.

ДЯДЬКО розм. дядя, дядьо, діал.: вуйко, вуй, стрий.

ДЯКУВАТИ розстелятися, дякую, дякуємо, спасибі, вдячний, вдячні// падати в ноги, бити чолом.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Українські синоніми на літеру Д

Categories: Твори на різні теми