Синоніми до слів на літеру Ш

ШАБЛОН зразок, штамп, трафарет, стереотип, книжн. банальність.

ШАБЛОНОВИЙ шаблонний, штампований, стандартний, трафаретний, стереотипний.

ШАБЛЯ палаш, меч, шпага, клинок, шашка, заст. домаха.

ШАЛЕНИЙ ошалілий, навісний, навіжений, підсил., прям. і перен. нестямний, несамовитий, ошаленілий; біснуватий, скажений, осатанілий.

ШАЛЕНСТВО шал, шаленість, навіженість, несамовитість, оскаженіння, скаженість, біснуватість.

ШАНОВНИЙ поважаний, поважний, гідний, поштивий, чесний, велебний.

ШАНУВАЛЬНИК цінитель, цінувальник, поцінувальник,

поклонник.

ШАНУВАТИ ушановувати, поважати, цінувати, схилятися перед ким обожнювати, книжн. боготворити, богоговіти.

ШАР верства, пласт, товща, прошарок, нашарування, напластування.

ШАРПАТИ торгати, смикати, сіпати, торсати, скубати, підеш, драти, дерти, рвати, микати.

ШАРПАТИСЯ пручатися, рватися, сіпатися, торсатися, шамотатися.

ШАРФ шалик, кашне.

ШАХРАЙ крутій, махляр, аферист, шулер, діал. ошуканець.

ШАХРАЙСТВО обдурювання, розм. крутійство, книжн. афера, махінація, діал. ошуканство, циганерія.

ШАХТАР вугляр, гірник.

ШВЕЦЬ чоботар.

ШВИДКИЙ скорий, бистрий, прудкий, стрімкий, розм. хуткий, жвавий, бурхливий, невпинний, рухливий.

ШВИДКІСТЬ скорість, бистрота, хуткість, прудкість.

ШВИДКО скоро, бистро, хутко, шпарко, жваво, стрімко, розм. стрілою, чимдужче// семимильними кроками, з вітром навздогін, на всіх парусах.

ШЕЛЕСТ шарудіння, шемріт, шелестіння, шурхіт, розм. шемрання, шамотня.

ШЕЛЕСТІТИ шурхотіти, шарудіти, шемрати, шалапотіти.

ШЕПЕЛЯВИТИ шамкати, шамкотіти, шамотіти, шавкотіти.

ШЕПТАТИ шепотати, пришіптувати, нашіптувати.

ШЕРСТЬ вовна, руно, хутро, шуба.

ШИБЕНИК розм. шибайголова, одчайдух, зірвиголова, урвиголова, паливода, капосник, пустун, каверзник.

ШИКУВАТИ вишиковувати, ладнати, вистроювати, розм. лаштувати.

ШИРОКИЙ розлогий, просторий, вільний, привільний, обширний, розтяжний, розмашистий, розлогий, розкидистий.

ШЛЮБ одруження, вінчання, вінець, діал. женячка, подружжя, союз, заміжжя.

ШЛЯХЕТНІСТЬ аристократизм, благородність, великодушність.

ШМАГАТИ розм.: періщити, хльостати, цьвохкати, сікти, пороти, оперізувати, полосувати.

ШОРСТКИЙ жорсткий, обшерхлий, грубий, кострубатий, зашкарублий, репаний.

ШРАМ рубець, розм. пруг, діал:. згоїна, близна.

ШТАНИ панталони, шаровари, холоші, заст. порти, діал.: гачі, ногавиці, ногавки.

ШТОВХАТИ пхати, сунути, відпихати, штовхатися, розм. штурхати, тузати, стесати, стусувати, тручати.

ШТУЧНИЙ ненатуральний, неприродний, фальшивий, несправжній, сурогатний, театральний, надуманий, позерський.

ШУКАТИ відшукувати, розм. шарити, шастати, нишпорити, діал.: шпати, шпирати.

ШУМ гомін, шелест, рокотання.

ШУМНИЙ шумливий, гомінкий, гомінливий.

ШУРИН свояк, розм. шуряк, діал. швагер, жарт, швагро.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Синоніми до слів на літеру Ш

Categories: Твори на різні теми