Синоніми до українських слів на літеру З

ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ постачати.

ЗАБОБОНИ передсуди, марновірство.

ЗАБУВАТИСЯ вивітрюватися// вилетіти з голови, піти в непам’ять.

ЗАБУТТЯ непам’ять.

ЗАВАЖАТИ перешкоджати, шкодити, перебивати.

ЗАВАЛЮВАТИ закидати, загортати, захаращувати.

ЗАВДАТОК аванс.

ЗАВЖДИ постійно, повсякчас, довіку.

ЗАВЗЯТИЙ запальний, палкий, пристрасний.

ЗАВМЕРТИ заклякнути, захолонути, закам’яніти, заніміти, підсил.; остовпіти, задерев’яніти.

ЗАГАЛЬНИЙ суцільний, поголовний, тотальний.

ЗАГАРБАННЯ підкорення, завоювання,

інтервенція, агресія.

ЗАГИНУТИ згинути, пропасти, полягти, діал. згибнути, занапастити.

ЗАГІН відділ, ватага.

ЗАДЕРИКУВАТИЙ задирливий, зачіпливий.

ЗАДОВОЛЕННЯ втіха, насолода, розкіш, жарт. кайф.

ЗАДУМ замисел, план, передбачення, розм. затія.

ЗАЗДАЛЕГІДЬ завчасно, наперед, розм. зарання, авансом.

ЗАЗДРИТИ завидувати, діал. заздростити.

ЗАКИ поки, розм. допоки.

ЗАКІНЧЕННЯ довершення, епілог.

ЗАКЛИК відозва, лозунг, поклик, клич, гасло.

ЗАКОЛОТНИК бунтар, бунтівник, розм. путчист.

ЗАКОХАТИСЯ влюбитися, розм. вклепатися.

ЗАЛЕЖНИЙ підвладний, підлеглий, підвідомчий.

ЗАЛИЦЯТИСЯ припадати біля кого, загравати з ким, увиватися біля кого, розм. бігати за ким, фліртувати з ким// топтати стежку, забивати клинці.

ЗАЛИШКИ мн. решта, мн.\ рештки, остатки.

ЗАМОВКАТИ стихати, нишкнути, підсип, німіти// прикушувати язика, защіпати язик на петельку.

ЗАМОРОЧЕНИЙ отупілий, забитий, розм. загнаний, затурканий.

ЗАНЕДБАНИЙ запущений, занехаяний.

ЗАНЕПАД деградація, регрес, підсил. руїна, депресія.

ЗАПАЛЬНИЙ палкий, поривчастий, гарячий, імпульсивний, гарячкуватий.

ЗАПАМОРОЧИТИ розм. очманіти, одуріти// голову закрутити, памороки забити, забити тяму в голові.

ЗАПАМ’ЯТАТИ затямити, зафіксувати, закарбувати// взяти собі на розум, закарбувати в пам’яті, намотати на вус, зарубати на носі.

ЗАПАШНИЙ пахучий, духмяний, ароматний.

ЗАПЕРЕЧУВАТИ розм. перечити, опротестовувати, спростовувати.

ЗАПИСУВАТИ нотувати, фіксувати, вписувати.

ЗАПИХАТИ засувати, засовувати.

ЗАПОБІГАТИ відвертати, відводити, попереджувати.

ЗАПОВІДАТИ відказувати, записувати.

ЗАПОЗИЧАТИ засвоювати, опановувати, оволодівати, освоювати, осягати, переймати, перебирати, підхоплювати.

ЗАРАЗЛИВИЙ заразний, інфекційний.

ЗАРАХОВУВАТИ зачисляти, приймати.

ЗАРОЗУМІЛИЙ гордовитий, бундючний, самовпевнений, самозакоханий, самозадоволений.

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ гордість, розм. бундючність, пихатість, чванство, гоноровитість, самолюбство, амбітність.

ЗАРУБКА насічка, карб, рубець.

ЗАСВОЇТИ оволодіти, опанувати.

ЗАСИНАТИ засипати, засипляти, док. заснути.

ЗАСЛАННЯ висилка, вигнання.

ЗАСМУТИТИСЯ посмутніти, посумніти, зажуритися.

ЗАСНОВНИК зачинатель, фундатор, основоположник.

ЗАСПОКОЇТИ потішити, утихомирити, підбадьорити, розрадити.

ЗАРОСТІ зарослі, кущі, чагарник.

ЗАРУМ’ЯНИТИСЯ зашарітися, зачервонітися, зажеврітися, спалахнути.

ЗАСТАРІЛИЙ несучасний, перестарілий, ірон. допотопний, доісторичний, книжн. анахронічний, архаїчний.

ЗАСТУПАТИ заміщати, замінювати.

ЗАТАМОВАНИЙ здержаний, стриманий, приглушений.

ЗАТОПЛЮВАТИ затопляти, заливати, наводнювати.

ЗАТРИМУВАТИСЯ задержуватися, гаятися.

ЗАТХЛИЙ застояний, спертий.

ЗАУВАЖИТИ помітити, спостерегти, розм. замітити, вздріти.

ЗАХВОРІТИ занедужати, заслабнути, злягти, прихворіти.

ЗАХИСНИК заступник, оборонець, адвокат, розм. жарт, патрон.

ЗАХИСТ оборона, охорона, заслона.

ЗАХОПЛЕННЯ захват, збудження, запал, завзяття, наснага.

ЗАХОТІТИ забажати, зажадати.

ЗАЧАРОВУВАТИ заворожувати, захоплювати, полонити, зачудовувати.

ЗБЕНТЕЖЕНИЙ знічений, зніяковілий, змішаний, сконфужений.

ЗБИРАТИ згромаджувати, рож. скупчувати, зосереджувати, концентрувати, лагодити, споряджати, розм. рихтувати.

ЗБІЛЬШУВАТИСЯ зростати, прибувати, розм. прибільшуватися, посилюватися, нарощуватися.

ЗБОРИ мн. зібрання, сходини, засідання.

ЗБУДЖЕННЯ хвилювання, гарячка.

ЗБУТИСЯ позбутися, позбавитися, визволитися, розм. здихатися.

ЗВАЖАТИ враховувати, числитися// мати на увазі.

ЗВИВАТИСЯ витися, петляти, крутитися.

ЗВИВИНА вигин, звив, звій.

ЗВИНУВАЧУВАТИ винити, інкримінувати, розм. пришивати.

ЗВИЧАЙНИЙ пересічний, рядовий, простий, нормальний, звичний.

ЗВІЛЬНЯТИ визволяти// давати волю; випускати, очищати від чогось, розраховувати, виганяти, усувати, виключати.

ЗВОРУШУВАТИ хвилювати, проймати.

ЗГІДЛИВИЙ несперечливий, поступливий, податливий, м’який.

ЗГОДА злагода, мир, спокій, взаєморозуміння, порозуміння.

ЗГРАЯ ватага, зневажл. шайка, банда, кліка, кодло; стадо, табун, череда, стая, косяк, рій.

ЗГРІБАТИ гребти, горнути, громадити, згромаджувати.

ЗДИВУВАННЯ подив, зчудування, розм. дивовижа.

ЗДІБНІСТЬ здатність, хист, розм. кебета.

ЗДОБУВАТИ виборювати, осягати, завойовувати.

ЗДОГАД припущення, гіпотеза.

ЗДРУЖИТИСЯ потоваришувати, заприязнитися, побрататися.

ЗЕМЛЯК мн. краянин, співвітчизник.

ЗИЧЛИВИЙ доброзичливий, прихильний, невимогливий, терпимий, поблажливий.

ЗИЧИТИ позичати, боргувати, визичати, розпозичати.

ЗЛИЙ недобрий, поганий, лихий, злобний.

ЗЛІСТЬ злоба, лють, розм. шал, жовч.

ЗЛОБОДЕННИЙ назрілий, актуальний, животрепетний, підсил. пекучий.

ЗЛОВИТИ піймати, спіймати.

ЗЛОДІЙ крадій, розкрадач, зневажл. злодюга.

ЗЛОЧИН злодіяння, злочинство, розм. кримінал.

ЗЛЯКАНИЙ наполоханий, настраханий.

ЗМІЦНЮВАТИ дужчати, скріплювати, підсилювати, здоровішати.

ЗНАДОБИТИСЯ згодитися, придатися.

ЗНАЙОМИЙ знаний, звісний, відомий.

ЗНАЙОМИТИ познайомити, представляти, книжн. рекомендувати, презентувати.

ЗНАМЕННИЙ знаменитий, визначний, історичний.

ЗНАЧЕННЯ важливість, вага, роль, смисл, розуміння.

ЗНАЧИТИ позначати, помічати, карбувати, книжн. маркувати.

ЗНЕВІРА розчарування, недовіра.

ЗНИКАТИ щезати, пропадати, гинути, вивітрюватися, танути, висихати, розчинятися// щезати з очей, мокре місце залишати.

ЗНУЩАННЯ глум, наруга, діал. збиткування.

ЗОБРАЖАТИ відображати, відтворювати, показувати, змальовувати, живописати.

ЗРАДА зрадництво, запроданство, віроломство.

ЗРАДЖУВАТИ продаватися, обманювати, обдурювати, перелюбствувати// наставляти роги комусь, скакати в гречку.

ЗРАЗКОВИЙ взірцевий, показовий.

ЗРІДКА де-не-де, місцями, подекуди, іноді // час від часу.

ЗРІКАТИСЯ відрікатися, відмовлятися.

ЗРОЗУМІЛИЙ дохідливий, доступний, популярний, прозорий.

ЗРОЗУМІТИ збагнути, розм.: втямити, второпати, зметикувати, розкусити.

ЗРУЧНИЙ вигідний, комфортабельний.

ЗСУВ оповзень.

ЗУПИНИТИ спиняти, придержувати, тамувати, затамовувати, угамовувати, задовольняти, угашати.

ЗУСТРІЧ побачення, рандеву, розм. спіткання.

З’ЯВИТИСЯ появитися, виникнути, показатися, виринути, вигулькнути.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Синоніми до українських слів на літеру З

Categories: Твори на різні теми