Синоніми до слів на літеру Р

РАБ невільник, перен. плазун, підніжок.

РАБИНЯ раба, невільниця.

РАЗОМ вкупі, гуртом, громадою, спільно, сукупно.

РАЗЮЧИЙ убивчий, вбивчий, нищівний, знищувальний; перен. вражаючий.

РАНІШНІЙ ранковий, вранішній, ранній.

РАХУВАННЯ лічба, лічення, числення, рахуба.

РАХУВАТИ числити, лічити, вилічувати, перераховувати.

РВАТИ розривати, роздирати, дерти, шматувати, відривати, щипати.

РЕАКЦІЙНИЙ розм. ретроградний.

РЕАКЦІОНЕР ретроград, мракобіс, обскурант.

РЕЛІГІЙНИЙ духовний, конфесійний.

РЕТЕЛЬНИЙ старанний,

справний, сумлінний, дбайливий, акуратний.

РЕЦЕНЗІЯ відзив, відгук.

РИНОК базар, торговиця.

РИНКОВИЙ базарний, торговий.

РИНУТИ покотитися, хлинути, бухнути, политися, линути.

РИСУВАТИ малювати, зарисовувати.

РІВНИЙ гладкий, плоский, плескатий, гладенький.

РІД фамілія, плем’я, порода, книжн. династія, зневажл. кодло.

РІДНИЙ кровний, кревний, однокровний, єдинокровний, книжн. єдиноутробний, родич.

РІЗАТИ краяти, тяти, кремсати.

РІЗНОБІЧНИЙ багатогранний, багатобічний, багатосторонній.

РІЗНОРІДНИЙ неоднорідний, книжн. гетерогенний.

РІЗЬБИТИ вирізьблювати, вирізати, карбувати, мережати.

РІШУЧИЙ твердий, категоричний, безапеляційний, беззаперечний, книжн. ультимативний.

РОВЕСНИК одноліток, перевесник.

РОВЕСНИЦЯ, одноліток, перевесниця.

РОДИНА сімейство, рідня, у знач. ім. домашні, хатні, діал. челядь.

РОЗБЕЩЕНИЙ розпущений, розпещений, розгнузданий, свавільний, зневажл. розперезаний.

РОЗБІЙ розбійництво, розбишацтво.

РОЗБІЙНИК розбишака, харцизник.

РОЗБРАТ незгода, нелад, незлагода, звада, мн. свари, чвари, міжусобиця, непорозуміння.

РОЗБРЕСТИСЯ розійтися, розбігтися, розтектися, розлізтися.

РОЗБУХАТИ набрякати.

РОЗБУШУВАТИСЯ розбурхатися, розігратися, збуритися, розбуятися, схвилюватися.

РОЗВАГА забава, мн. ігри, веселощі.

РОЗВАЖАТИ забавляти, втішати.

РОЗВАЖНИЙ розсудливий, поміркований, тверезий, книжн. раціоналістичний.

РОЗВАЛЮВАТИ руйнувати, розкидати, висаджувати.

РОЗВИВАТИ розгортати, розпускати, розкручувати.

РОЗВИТОК розвій, піднесення.

РОЗВІДКА розвідини.

РОЗВ’ЯЗКА закінчення, кінець, вирішення.

РОЗВ’ЯЗНИЙ невимушений, вільний, безцеремонний.

РОЗВ’ЯЗУВАТИ вирішувати, рішати.

РОЗГЛЯД аналіз, дослідження, розбір чогось, обмірковування.

РОЗГНУЗДАНІСТЬ розпущеність, розбещеність, свавільність, зневажл. розперезаність.

РОЗГОВОРИТИСЯ розбалакатися, розм. розгомонітися, фам. розбазікатися.

РОЗГОЛОСИТИ рознести, розм. розплескати, роздзвонити.

РОЗДАВЛЮВАТИ роздушувати, розчавлювати, розплющувати, розтоптувати.

РОЗДИРАТИ розривати, розпанахувати, розчахувати.

РОЗДІЛ частина, глава.

РОЗДОРІЖЖЯ розпуття, перехрестя, перетин.

РОЗДРАЖНЮВАТИ злити, розсерджу вати, розлютовувати, розм. роздрочувати// виводити з терпцю кого, дратувати нерви кому.

РОЗДУВАТИ розвівати, розвіювати, роздмухувати.

РОЗДЯГАТИСЯ розбиратися, скидати, знімати.

РОЗЖАРЕНИЙ розпечений, розпалений, розігрітий.

РОЗЖИТИСЯ розбагатіти, запомогтися, розпаношитися, розпаніти.

РОЗЗЯВА зівака, фам. Гава, зневажл. солопій, розтелепа.

РОЗКАЗУВАТИ оповідати, розповідати, повідати.

РОЗКІШНИЙ чудовий, пишний, багатий.

РОЗКИДАТИ розтрушувати, розстеляти, розтрясати.

РОЗКЛАДАЧКА розкладайка.

РОЗКОЛЕНИЙ розчахнутий, розколотий, розщеплений.

РОЗКОШУВАТИ насолоджуватися, уроч. блаженствувати, упиватися.

РОЗКУШТУВАТИ розсмакувати, розкутати.

РОЗЛАД незлагода, недружність, неузгодженість.

РОЗМІРЕНИЙ ритмічний, рівномірний, помірний.

РОЗМНОЖУВАТИ розводити, розплоджувати.

РОЗМОВА мова, розмовляння, балачка, бесіда.

РОЗМОВЛЯТИ говорити, балакати, гуторити, бесідувати, гомоніти, щебетати.

РОЗПАД розвал, розклад, занепад.

РОЗПАДАТИСЯ розвалюватися, розкладатися, занепадати.

РОЗПАЧЛИВИЙ відчайдушний, безнадійний.

РОЗПЛУТУВАТИ розмотувати, розвивати, розкручувати.

РОЗПОРЯДОК правила, режим.

РОЗПУКА безнадія, відчай.

РОЗПУСТА розпущеність, блудство.

РОЗРАХОВУВАТИСЯ з ким погашати, розплачуватися, сплачувати, віддавати, розквитатися.

РОЗРІДЖУВАТИ розпускати, розчиняти, розбавляти, розводити.

РОЗСАДНИК 1. шкілка, маточник; 2. розплідник.

РОЗСЕРДИТИ розгнівати, розізлити, розлютити, роз’ярити.

РОЗСЕРДИТИСЯ розгніватися, розізлитися, скипіти// виточувати ножа на кого, затаїти зло на кого, надути губи.

РОЗСТАВЛЯТИ розкидати, розсовувати, розчепірювати, розводити.

РОЗСУВАТИ розпихати, розхиляти, розводити.

РОЗТАШОВУВАТИСЯ влаштовуватися, вмощуватися, моститися, дислокуватися, розкидатися, лежати.

РОЗСТІБАТИ розщібати, розхристувати.

РОЗТЛУМАЧУВАТИ тлумачити, роз’яснювати, фам. розтовкмачувати.

РОЗТОВСТІТИ розповніти, погладшати, розжиріти, від пастися.

РОЗТУЛЯТИ рознімати, розплющувати, розмикати, роззявляти, розціпляти.

РОЗТЯГУВАТИ розволікати.

РОЗУМ ум, глузд, книжн. інтелект, кебета, тямка// здоровий глузд.

РОЗУМІТИ тямити, розбиратися, кумекати, мізкувати, міркувати.

РОЗУМНО мудро, розважно, розсудливо, тверезо.

РОЗЧЕРВОНІТИСЯ зашарітися, розпаленіти.

РОЗЧУЛЕНИЙ розніжений.

РОЗЧУЛЮВАТИСЯ лагіднішати, лагідніти, м’якнути.

РОКОВИНИ річниця, ювілей.

РОСТИ виростати, підростати, більшати, виростати, зростати.

РУДИЙ рижий, іржавий, рудоволосий, буланий.

РУЙНУВАННЯ нищення, руїна, розвал, руйнація.

РУЙНУВАТИ нищити, валити, ламати плюндрувати, трощити, громити, роз’їдати, точити, підмивати.

РУКОПИС рукописання, автограф, машинопис, манускрипт.

РУМ’ЯНИТИСЯ рум’яніти, рум’янітися, червоніти, шарітися.

РУХ рухання, переміщення, книжн. динаміка, жест.

РУХАТИ ворушити, сунути, переміщати, совати, переміщувати, повертати, водити.

РУХЛИВИЙ швидкий, меткий, жвавий, моторний, проворний, верткий, вертлявий, динамічний, спритний, діал. звинний.

РУХОМИЙ пересувний.

РЯТУВАТИ вберігати, спасати, врятовувати, виплутувати, помагати, рятуйте, пробі, гвалт, караул.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Синоніми до слів на літеру Р

Categories: Твори на різні теми