Синоніми до слів на літеру Е

ЕВАКУАЦІЯ вивіз, вивозка, вивезення, виїзд; залишення.

ЕВНУХ кастрат, валух, різанець, скопець; кастрований слуга.

ЕВОЛЮЦІЯ поступовий розвиток, процес поступових змін; переміщення, пересування, маневрування.

ЕВРИКА! знайшов! відкрив! он де заковика! сов. собаку зарито!

ЕВФОНІЯ милозвучність, доброзвучність, гармонійність, мелодійність.

ЕГЕ ч. еге ж, так, так є, так-так, правда, Ваша /твоя/ правда; еге-ге!

ЕГІДА бук. щит Зевса; захист, заступництво, протекція, охорона, оборону опіка.

ЕГОЇЗМ самолюбство, себелюбство, індивідуалізм,

сил. егоцентризм; еготизм, самозамилування, самохвальба, самохвальство; честолюбство, марнослав’я, марнолюбство, марнославство.

ЕГОЇСТ самолюб, самолюбець, себелюб, себелюбець, індивідуаліст, егоцентрист; честолюб, марнолюб.

ЕДЕМ рай, Царство Небесне, Небо, Небеса; земний рай, живодайний край.

ЕДИКТ указ, грамота, акт, закон.

ЕКВАТОР рівник, рівноденник.

ЕКВІВАЛЕНТ відповідник, рівнозначник; синонім.

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ рівнозначний, рівноцінний, цілком такий, достоту такий; однаковий, тотожний; синонімічний.

ЕКЗАЛЬТАЦІЯ захопленість, збудженість, захоплення, захват, збудження, піднесення, сил.

ЕКСТАЗА вибух емоцій; екзальтованість.

ЕКЗАЛЬТОВАНИЙ надміру збуджений /розпалений, захоплений, піднесений, палкий, запальний/.

ЕКЗАМЕН іспит, опит, опитування, перевірка, контроль; тест, проба, випроба, випробування, випробування; шк. контрольна праця.

ЕКЗЕКУТОР виконавець екзекуції; п. каратель, кат, вішатель, розпинатель.

ЕКЗЕКУЦІЯ тілесна кара /покарання/; страта, кара на горло, розп’яття, каменування, спалення, автодафе, розстріл, повішання, гільйотинування, лінчування.

ЕКЗЕМА висип.

ЕКЗЕМПЛЯР примірник, р. копія; тип, представник; штука, феномен, експонат.

ЕКЗИСТЕНЦІЯ існування, життя.

ЕКЗОТИКА дивовижність, дивоглядність, незвичайність, мальовничість.

ЕКЗОТИЧНИЙ незвичайний, дивовижний, дивоглядний, чудернацький, химерний, мальовничий, заморський, чужоземний.

ЕКІПАЖ карета, укр. повіз, фаетон, коч, колясці; команда, залога, обслуга.

ЕКОНОМ управитель.

ЕКОНОМІЯ ощадність, ощадливість; заощадження, вигода, прибуток; фільварок.

ЕКОНОМНИЙ ощадний, ощадливий, нерозтратливий, немарнотратний, не надмірний, розрахований, стриманий.

ЕКРАН щит, щиток, дашок, перетинка полотнище; кіномистецтво, мистецтво кіно, жм. кіно; телевізія, телебачення.

ЕКСКУРСАНТ турист, мандрівник, як ім. подорожній; відвідувач, глядач, оглядач.

ЕКСКУРСІЯ прогулянка, похід, подорож, тур; відвідини /оглядини/ чого; група.

ЕКСПАНСИВНИЙ нестримний, рвучкий, поривчастий, бурхливий; запальний, гарячкуватий.

ЕКСПАНСІЯ бук. просування, поширення; агресія.

ЕКСПЕДИЦІЯ розсилання; подорож, відрядження, місія; операція, акція, похід; рейд; група, партія, загін.

ЕКСПЕРИМЕНТ проба, дослід, р. спроба, ід. пробна куля; дослідження.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ пробний, дослідний, кн. емпіричний; лабораторний; дослідчий, дослідницький; недокінчений, розроблюваний; випробний.

ЕКСПЕРТ фахівець, знавець, спеціаліст; авторитет.

ЕКСПЕРТИЗА дослідження, обстеження, огляд, розгляд, аналіз.

ЕКСПЛУАТАТОР визискувач, гнобитель, обр. кровопивець, шкуродер, жмикрут, живолуп, живоїд, акула, хижак; плантатор. ЕКСПЛУАТАЦІЯ визиск, визискування, гноблення, обр. шкуродерство, п. грабунок; розробка, використання, користування чим.

ЕКСПЛУАТУВАТИ визискувати, обр. пити кров, гнути в три дуги, дерти шкуру, висотувати /витягати/ жили, тягнути /останні/ жили, п. грабувати; використовувати, розробляти, користуватися чим.

ЕКСПОЗИЦІЯ ЛІТ. передісторія; розміщення, розстановка, виставляння; виставка, стенд.

ЕКСПОНАТ предмет, річ; проява, оригінал, дивак, екземпляр.

ЕКСПРЕС швидкий транспортний засіб /поїзд, пароплав, літак, автобус тощо/.

ЕКСПРОМТОМ без вагань, блискавично; без підготовки, без обдумування.

ЕКСПРОПРІАЦІЯ відібрання, конфіскація, зневласнення, /державою/ націоналізація, удержавлення, обр. грабіж награбованого.

ЕКСТАЗ захоплення, захват, збудження, піднесення, сил. самозабуття, нестяма.

ЕКСТРАВАГАНТНИЙ незвичайний, своєрідний, оригінальний, чудернацький; чудний, химерний, ексцентричний.

ЕКСТРАКТ витяг, сов. витяжка, приб. вивар, настій; ліки; /згущений/ сік.

ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ винятковий, незвичайний, феноменальний, особливий; спеціальний; позаштатний.

ЕКСТРЕМ і ЕКСТРЕМІЗМ крайність, фанатизм, сов. крайнощі; ексцентричність.

ЕКСТРЕНИЙ невідкладний, терміновий, негайний; несподіваний, непередбачений; позачерговий.

ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ фіглярський, надто оригінальний, /своєрідний, незвичайний, дивний/; ТЕХ. не концентричний.

ЕКСЦЕС крайність, надмір, нестриманість, порушення норм, переборщення; вибрик, випад, гострий конфлікт /сутичка/.

ЕЛЕГІЙНИЙ сумовитий, журливий, меланхолійний, невеселий.

ЕЛЕГІЯ вірш /навіяний смутком/, П. смуток, меланхолія.

ЕЛЕГАНТНИЙ вишуканий, витончений, вишукано-витончений, галантний, галантний, граціозний; показний, чепурний.

ЕЛЕКТРИЗУВАТИ бук. піддавати електризації; П. збуджувати, настроювати; наелектризовувати. ЕЛЕМЕНТ укр. первень; складник, інгредієнт, деталь, риса, аспект; батарея, гальванічний елемент, сов. батарея; мн. ЕЛЕМЕНТИ, основи, ази, початки; верстви, прошарки.

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ початковий, азбучний, загальновідомий, найнеобхідніший; найпростіший, нескладний, зрозумілий; основний; якнайдрібніший, якнайменший /н. елементарна частинка/.

ЕЛІКСИР настій, настоянка, витяг, екстракт; бальзам, жива /цілюща/ вода.

ЕЛІТА провідники, верховоди, батьки, обр. дріжджі суспільства; обранці, як ім. найкращі; З. П. істеблішмент, вищий /фешенебельний/ світ, вищий клас, обр. сметанка, сіль землі, передова верства.

ЕЛАСТИЧНИЙ гнучкий, пружний, пружистий; граціозний, плавкий, р. пливкий, сов. плавний; мінливий, обр. і нашим, і вашим.

ЕЛОКВЕНЦІЯ красномовство, красномовність, пишномовність, пишна мова.

ЕМАЛЬ склиця; поливо, полива.

ЕМАНАЦІЯ кн., витікання, виділяння, випромінювання; радон.

ЕМАНСИПАЦІЯ визволення, звільнення, розкріпачення, вивільнення.

ЕМБЛЕМА символ, знак; герб, прапор.

ЕМБРІОН зародок, зав’язок; П. зачаток, початок.

ЕМІГРАНТ переселець, виселенець, вигнанець, експатріант, втікач; переміщена особа. З. П. колоніст, чужинець, прихідько, зайда, заброда. новак, д. прихода, як ім. нетутешній, немісцевий.

ЕМІГРАЦІЯ переселення, виселення, вигнання; життя /перебування/ на чужині; чужина, чужий світ, ЗБ. емігранти. ЕМІСАР посланець, представник, довірена особа, агент, посол, дипломат, як ім. уповноважений, кн. виконавець секретної місії.

ЕМОЦІЙНИЙ чуттєвий, почуттєвий, емоціональний; сердечний; душевний, психічний; нестриманий, запальний, пристрасний.

ЕМОЦІЇ мн., чуття, почуття, почування, пристрасті, р. пасії; душевні переживання.

ЕМПІРИЧНИЙ практичний, не теоретичний.

ЕНЕРГІЙНИЙ, повен сил /енергії/, діяльний, активний, непосидющий, рухливий, невтомний, моторний, не інертний, не сонний, жвавий, живий, ініціативний, бадьорий; З. П. працьовитий, роботящий.

ЕНЕРГІЯ укр. живець; приб. сила, снага, потенція, сил. потуга, потужність; З. П. наполегливість, рішучість; дух, пристрасть, натхнення, пасія, обр. вогонь, полум’я.

ЕНТУЗІАЗМ захоплення, запал, піднесення, енергійність.

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ різнобічний, всебічний, всеохопний, всеосяжний, широкий.

ЕПІГОН наслідувач, сліпий послідовник, безликий /неоригінальний / творець.

ЕПІГРАМА віршований напис; ущипливий вірш; дотеп.

ЕПІГРАФ бук. напис; напис /цитата, афоризм, крилате слово, приказка тощо/, що відбиває ідею твору.

ЕПІДЕМІЯ пошесть, зараза, моровиця, д. мор.

ЕПІЗОД випадок, приключка, подія, факт, пригода, кн. інцидент; кадр.

ЕПІЛЕПСІЯ чорна неміч, падуча хвороба/ слабість.

ЕПІЛОГ кінцівка, закінчення, післямова, післяслово; кінець, розв’язка.

ЕПІСТОЛА послання, звернення, відозва; лист.

ЕПІТЕТ означення, характеристику укр. докладка, прикладка.

ЕПІЧНИЙ розповідний, оповідний; спокійний, розважливий, не емоційний.

ЕПОПЕЯ твір, цикл творів; героїка, героїчні діла.

ЕПОС розповідний жанр; народна творчість, фольклор.

ЕПОХА доба; період, час, часи, роки; ера, дні. ЕПОХАЛЬНИЙ, знаменний, важливий, визначний, вікопомний, історичний.

ЕРОТИЧНИЙ заглиблений у секс, сексуальний, сексуально-орієнтований; хтивий, р. хітливий; порнографічний, непристойний.

ЕРУДИТ знавець, вчений, дока, жм. розумака; всезнавець, всезнайко, ходяча енциклопедія.

ЕРУДИЦІЯ ученість, обізнаність, начитаність, енциклопедичність; знання, досвід.

ЕСЕНЦІЯ розчин, рідина; суть, квінтесенція.

ЕСКАДРА флотилія, підрозділ флоту, армада.

ЕСКІЗ нарис, начерк.

ЕСКОРТ почет, супровід; конвой, охорона, варта, сторожа.

ЕСТЕБЛІШМЕНТ /привілейована/ панівна верства; еліта.

ЕСТЕТ обр. поклонник муз і грацій, цінитель краси.

ЕСТЕТИКА наука про мистецтво; краса, артистичність, артизм; мистецький /артистичний/ смак; естетичність.

ЕСТРАДА підвищення, майданчик, поміст, сцена, кін; мистецтво малих форм.

ЕТАП період, фаза, стадія; смуга; час, часи; частина; транспортування, транспортація, перевіз, переміщення, похід, група, гурт, партія, колона.

ЕТИКА наука про мораль; добропристойність, доброчесність, доброзвичайність, правила пристойності, умовності спілкування.

ЕТИКЕТ кодекс добропристойності, правила ввічливості, церемонії, звичаї, формальності.

ЕТИМОЛОГІЯ родовід, генеза, походження.

ЕТИЧНИЙ моральний, добропристойний, доброзвичайний, доброчесний; загальноприйнятий, не вуличний, не вульгарний.

ЕТНОЦИД денаціоналізація, асиміляція.

ЕТЮД ескіз, начерк, нарис; образок; п’єску вправа.

ЕФЕКТ враження, вплив /дія,/ кого; користь, вигода, наслідок, результат; мн. ЕФЕКТИ, засоби.

ЕФЕКТИВНИЙ результативний, дієвий.

ЕФЕМЕРНИЙ нетривалий, короткочасний, недовговічний; уявний, нереальний.

ЕФІРНИЙ безтілесний, неземний.

ЕШАФОТ поміст; диба, шибениця, гільйотина, місце страти, лобне місце.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Синоніми до слів на літеру Е

Categories: Твори на різні теми