Авторська позицiя у повiстi Ольги Кобилянської “Людина”

Ольга Юлiанiвна Кобилянська увiйшла в лiтературу як видатний митець демократичного напрямку, майстер художнього слова. Вона збагатила лiтературну скарбницю України творами, в яких вiдбилося життя буковинського селянства та iнтелiгенцiї. Всi вони перейнятi палкою любов’ю до трудящих мас, бажанням бачити рiдний народ вiльним, щасливим, возз’єднаним. Цi iдеї єднають письменницю з iншими прогресивними письменни ками, якими багата iсторiя української лiтератури. Але iснує особливiсть, яка притаманна лише О. Кобилянськiй. Талановита письменниця є постаттю, що […]

Осуд насильства людини над людиною в “Думі про Марусю Богуславку – ІІ варіант

“ II варіант У нашій історії багато прикладів, коли дівчата бранки допомагали втекти з неволі нашим козакам. Звичайні українські дівчата ставали дружинами турецьких вельмож, навіть правителів. Це давало їм змогу якось полегшити долю полонених українців, іноді вдавалось звільнити їх. Подібне вчинила Маруся Богуславка. Вона не була справжньою історичною постаттю – цей образ є узагальненим. Дівчина Маруся: Богуславка ризикувала життям, але допомогла втекти з полону своїм землякам-українцям. Цей вчинок – протест […]

Протест проти кріпосницького гніту в повісті “Микола Джеря” – ІІІ варіант – ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ III варіант Видатний письменник своєї епохи І. С. Нечуй-Левицький всю свою творчість присвятив зображенню складного життя українського покріпаченого селянства. В багатьох творах він описував боротьбу людей з панським гнітом. У повісті І. С. Нечуя-Левицького “Микола Джеря” зображено життя кріпаків з села Вербівка. На фоні прекрасної природи розгораються усі події. “Дивишся й не надивишся” на ці білі хатки, що світяться через густий рядок верб, “ніби зумисне посаджених на вулицях […]

Гімн про Роланде характеристика образу Карла Великого

Карл Великий – імператор франків, дядько Роланда в поемі. Історичний Карл Великий дуже мало нагадує сивобородого, навченого роками і досвідом владику – у момент іспанського походу йому було всього 30 років, В поемі йому 200 років, і вигляд його підкреслено патріархальний, що типово для народних надань. У поемі також створюється гіперболізоване у дусі епосу уявлення про потужність імперії Карла : разом з областями, які дійсно належали імператорові франків або були […]

Божественна комедія характеристика образа Данте

Данте – центральний персонаж поеми, що оповідає про всім побаченому від першої особи. Д. у поемі належить зовні пасивна роль, він немов виконує веління грізного ангела з “Апокаліпсиса”: “Іди й дивися!” Абсолютно довірившись Вергілію, Д. може лише слухняно випливати за ним, дивитися на картини жахливих мучень і раз у раз просити Вергілія, щоб той витлумачив йому зміст побаченого. О. Мандельштам в “Розмові про Данте” пише: “Внутрішнє занепокоєння й важка, неясна […]

В. ГЕРАСИМ’ЮК. СПОВІДЬ ДУШІ У ВІРШАХ СУЧАСНОГО ПОЕТА

Тема. В. ГЕРАСИМ’ЮК. СПОВІДЬ ДУШІ У ВІРШАХ СУЧАСНОГО ПОЕТА 1. В. Герасим’юк, звертаючись до читача на початку твору “Чоло­вічий танець”, пропонує йому… А Станцювти аркан. Б Дізнатися про особливості запропонованого ритуалу. В Осмислити значення слова “аркан”. Г Вирушити у дивний світ Гуцульщини. 2. Під час танцю його виконавці… А Високо підстрибували. Б Намагалися виявити власну індивідуальність. В Протяжно кричали. Г Щоразу піднімали руки вгору. 3. Щоб не випасти “із цього […]

Люби й цінуй природу

Пам’ятаю, коли я був малий, я не дуже любив природу, точніше, був якийсь байдужий до неї. Ну що там, здавалося мені, може бути захопливого в тому, щоб сидіти над річкою й дивитися на віддзеркалення хмар у воді? Як можна зупинятися і роздивлятися протягом кількох хвилин якусь травинку чи комашку? Навіщо милуватися заходом сонця – адже завтра буде такий самий? Одного літа я поїхав до родичів у село. Якось ми вирушили […]

КОНСПЕКТ УРОКУ – ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Тема: “Я народився і жив для добра і любові”. . Мета: ознайомити старшокласників з біографією письменника; дати уявлення про кіноповість; розвивати аналітичні навички та вміння; прищепити любов до творчості українського Мікеланджело. Тип уроку: урок-кіноповість. Обладнання: звукозапис музики Б. Лятошинського “Чотири українські теми”; виставка творів письменника; стилізація кіноплівки з надписами “Знайомство”, “Джерела”, “Шлях до ремесла”, “Боротьба”. Форми організації навчання: групові. Хід уроку І. Організаційний етап. Звучить музика, на фоні якої підкреслено […]

Ідея жертовності та стійкості в трагедії Есхіла “Прометей закутий”

Трагедія Есхіла “Прометей закутий” побудована на основі давньогрецьких міфів про титана, який викрав у богів вогонь, віддав його людям і був за це жорстоко покараний Зевсом. У п’єсі чітко визначилася безкомпромісна поведінка головного героя, його непримиренний конфлікт із Зевсом. Напруженість сценічної дії підсилюється монологами, діалогами, виступами хору. Головний герой сам розповідає про значення його дарунку для людей, які через свою безпорадність і байдужість богів до їхньої долі були приречені на […]

Образ народу в комедії “Хазяїн” – ІІ варіант ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

10 клас ТВОРИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ II варіант Як ми знаємо з історії і народознавства, українці споконвіку займалися хліборобством. Тому коли ми говоримо про народ, найчастіше маємо на увазі саме селян. Але наприкінці XIX сторіччя нові умови життя породили іншу верству суспільства – робітників. У п’єсі “Хазяїн” народом і є численна маса незаможних, а часом і безземельних селян, що поступово перетворюються у робітників. Вони вже менше прив’язані до своєї землі, […]

Утвердження сили народного духу і викриття нікчемності панівної верхівки у поемі І. П. Котляревського “Енеїда”

“Енеїда” І. П. Котляревського з’явилася у той час, коли на українських територіях царської Росії розформовувались козацькі слобідські полки, нищилися рештки автономії після зруйнування Катериною II Запорозької Січі. У дискусіях про український народ переважала шовіністична російська думка про те, що немає такого народу, що це лише плем’я без своєї мови і традицій. Відсутність державного захисту, соціальний і національний гніт гальмували духовний розвиток народу. Але художня література живилася соками народної мудрості, гумору […]

Використання вільного часу

Використання вільного часу Вільні години… їх використовують по-різному. Одні ганяють у футбол, інші збирають фотографії кумирів, треті вчаться й читають книги. Страшно звучать слова: “згаяти час”, “згаяти вечір”. А час не зупинити. І якщо нічим гарним не цікавитися, то у людини замре душа, стане черствою, байдужою. А відпочиваючи цікаво, ми маємо змогу дізнатися про щось нове. Кожному треба замислитись, чи правильно витрачено дорогоцінні хвилини вільного часу, чи не втрачена можливість […]