Відповіді до теми: “Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку XX століття”

1. Які причини викликали зміни в поезії початку XX ст. ?

Передусім розширилася сфера матеріалу для поетичного вираження, яка вмісти ла в себе практично все, навіть сферу побуту. Поезія наблизилась до повсякденності

2. Які новації в галузі віршування приніс початок XX століття?

З початку XX століття можна спостерігати розвиток і утвердження верлібру вільного вірша, який прийшов на зміну “закритій” формі вірша, що грунтується на певній системі рим і однаковій довжині рядка. Уся поезія тяжіє до білого вір ша, верлібру або їх комбінацій.

3.

Які напрями поетичної творчості розвивались на початку XX століття? Насамперед розвивались реалізм і модернізм. Серед модерністських течій слід назвати дадаїзм і сюрреалізм у Франції, експресіонізм у поезії Німеччини та Австрії, імажизм у поезії СІІІА м Англії, символізм у літературі Росії, акмеїзм у літературі Росії, футуризм у поезії Італії та Росії.

4. Чи можна віднести поезію Райнера Марії Рільке до певної мистецької течії? Протягом життя творчість Р. М. Рільке еволюціонувала. Наприклад, для першого періоду характерні ірраціональне самозаглиблення і тяжіння до музики, що характерне для символізму. Під час перебування в Парижі Рільке захоплюється ідеєю втілення пластичного мистецтва в слові ). А П “Дуїнянських елегіях” відбилося прозріння людини, яка знайшли шлях до гармонії зі світом.

Ще яскравіше захоплення людиною-творцем відбило­ся у збірці “Сонети до Орфся” . Крім того, після збірки “Часослов” у поета був період захоплення екзистенціалізмом.

5. Яке місце належить Федеріко Гарсіа Лорці в іспанській та світовій поезії? Поети Іспанії початку XX століття розвивали традиції інтелектуалізму. Поети ж нового поколіннії шукали шляхів поєднання інтелектуалізму з народним надбанням.

Саме у поезії Лорки фольклор іспанських провінцій, музичні ритми його батьківщини й своєрідна поетика поєдналися з літературно-книжною традицією. Поетичні пошуки Лорки яскраво продемонстрували наявну тенденцію до використання народної традиції в сучасній інтелектуальній поезії усього світу.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Відповіді до теми: “Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку XX століття”

Categories: Твори з літератури