Відповіді до теми: “Поетична творчість Т. Шевченка”

1. Якою поезією відкривався “Кобзар” 1840року? Що ви знаєте про цю поезію? Поезією “Думи мої, думи мої…” Це своєрідне кредо молодого поета, де ви­кладено погляди на мистецтво взагалі й на художнє слово зокрема. Думами він називає свої заповітні мрії, задушевні прагнення, своє образне слово. Крім теми покликання митця, у творах чітко виражене невдоволення тогочасною дійсністю.

До поезії музику пише багато композиторів, зокрема С. Воробкевич, Я. Степо­вий, Є. Козак, та піснею твір став із народною мелодією.

2. У яких творах Шевченко

розробляв історичну тематику?

“Тарасова ніч”, “Гайдамаки”, “Іван Підкова”, “Гамалія”.

3. Яка композиція поеми “Гайдамаки”? Про що розповідається у вступі?

Поема складається зі вступу, одинадцяти розділів і епілогу. У вступі Шевченко висловлює свої погляди на життя, на мистецтво, говорить, що героєм його поеми буде повсталий народ. У вступі поет виявляє свої філософські погляди, розмірко­вує про вічність буття, про те, що в природі відбувається постійний рух, що все живе, відживає свій вік, умирає, а на зміну приходить нове.

Потім поет звертаєть­ся до гайдамаків, які є справжніми героями. Автор заявляє, що співатиме про на­род, про громаду в сіряках, відкидаючи неодмінні атрибути ідеалістичної естетики.

4. Назвіть твір Шевченка, що написаний в Україні і яким розпочинається другий пе­ріод творчості. Кому він присвячений?

Поема “Тризна” написана російською мовою і присвячена Варварі Рєпніній.

5. Що символізує образ Прометея у поемі “Кавказ” ?

Образ Прометея символізує силу народу, його могутність і нескореність. Орел асоціюється з двоголовим орлом самодержавства. Але ні царат, ні ворожі сили не шожуть скувати живої душі народу, бо він – безсмертний. І це є головним у об­разі Прометея.

Упевнено звучать слова поеми: Не вмирає душа наша, Не вмирає воля.

Займенником “наша” поет підкреслює, що йдеться не про один якийсь народ, а про всі пригноблені народи царської Росії.

6. Композиція якої поеми побудована за фольклорним принципом троїстості?

Поема “Великий льох” має три частини, у кожній із них діють три персонажі.

У першому розділі “Три душі” у розмові трьох душ-пташок, на яких перетвори­лися три дівчини, висловлено погляди на історичні події того часу. Друга частина містить розмову трьох ворон, які символізують реакційні сили України, Польщі й Росії. У третьому розділі змальовано образи трьох лірників, що йдуть у Суботів, де розкопують великий льох.

У їхніх репліках відчувається зневага до панської за­жерливості, жорстокості.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відповіді до теми: “Поетична творчість Т. Шевченка”

Categories: Твори з літератури