Відповіді до теми: творчість І. Карпенка-Карого

1. У чому полягає жанрова і тематична різноманітність творчості І. Карпенк и Карого?

Драматична спадщина І. Карпенка-Карого – це вісімнадцять оригінальних п’єс. За жанрами це соціально-побутові, соціально-психологічні та історичні дра ми і соціально-сатиричні комедії. Заслуга драматурга в тому, що він із великою викривальною силою показує типові явища розвитку капіталізму в Україні, ви сміює негативне в житті народу, звертається до історичної тематики, засуджуючи поведінку зрадника, закликає до єдності народу, до єдності ватажка

і мас.

Трагедію ватажка і народних мас відтворено в історичній драмі “Сава Чалий” Головний герой – людина високих моральних якостей, він прагнув відстоювані інтереси закріпаченого народу, заплутався в тенетах, уміло розставлених шляхти чем Шмигалевським, став зрадником гайдамацького руху.

Тема знедоленої селянської дівчини, що залишилась у світі сиротою, збезче щеної багатієм, дістає відображення у драмі “Наймичка” .

Трагедія людських доль показана у соціально-психологічній драмі “Безталан на” . Головна героїня драми Софія, не зазнавши щастя в заміжжі, сталії жертвою жорстокості з боку свекрухи.

Соціальне зло, що розросталося в пореформеному селі, показано в комедіях “Сто тисяч” та “Хазяїн”, в яких тема жадібного нагромадження багатства висвії люється в плані соціальному.

У п’єсах “Суєта” та “Житейське море” драматург засуджує люд ську суєтність, зумовлену відходом від норм народної моралі. Драматург порушу вав питання про моральне оздоровлення людини, закликаючи жити по правді.

2. Комедія “Хазяїн” І. Карпенка-Карого – видатне досягнення української драма тургії XІX століття.

“Хазяїн” – найкраща реалістична сатирична комедія драматурга, у котрій він показав, як у пореформеному селі відбуваюся класове розшарування, як на роджувалася сільська буржуазія – глитаї, з яких згодом виростали капіталісти землевласники. Висміюючи нестримну жадобу до збагачення, що подеколи дохо дить до абсурду, драматург показав і безсилля інтелігенції у боротьбі з глитаями Пузир – типовий образ українського капіталіста-землевласнпка, який вийшов її селян. Шляхом махінацііі, шахрайства, експлуатацією праці робітників він нажив великі капітали і робить усс можливе, аби поскуповувати всі землі.

Всі його ін тереси підпорядковані єдиній меті – мати більші прибутки, а все інше його не цікавить.

“Хазяїн” – твір, що своїм сатиричним пафосом спрямований проти потвор них моральних принципів капіталізму. Сам драматург писав у своїх спогадах: “…я сам бачу, що це найкраща моя комедія”. П’єса мала великий сценічний успіх.

3. Охарактеризуйте систему образів у комедії Карпенка-Карого “Хазяїн”. П’єса “Хазяїн” – взірець реалістичної сатиричної комедії. Образи п’єси можна поділити на три групи:

1) хижаки-експлуататори :

2) ліберали ;

3) трудовий народ.

Драматична дія гвору зосереджена на центральнії! постаті комедії – Пузирі Образ Пузиря розкривається в його оточенні.

4. Що спільного іі чим відрізняються твори М. Костомарова та 1. Карпенка-Карого про Саву Чалого?

1899 року 1. Карпенко-Карий написав п’єсу “Сава Чалий”. Сава Чалий бум одним із ватажків гайдамацького руху на Поділлі у XVІІІ столітті. А 1838 року М. Костомаров написав романтичну трагедію “Сава Чалий”. Відмінність двох од­нойменних творів у тому, що М. Костомаров своїм твором намагався довести не винність зрадника Чалого, що перейшов на бік Потоцького, засудив Гната, який убив Саву.

А І. Карпенко-Карий показав, як Сава, заплутавшись в уміло роз­ставлених шляхтичем тенетах, не помітив, як став зрадником, зрадив побратимів і себе. Пафос твору І. Карпенка-Карого – в осуді зради як найстрашнішого зла Твір драматурга вчить зважувати кожен крок, кожен вчинок, щоб не зрадити себе і свій народ.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відповіді до теми: творчість І. Карпенка-Карого

Categories: Твори з літератури