Відповіді до теми: творчість Євгена Маланюка

Яку роль у житті Євгена Маланюка відіграло Єлисаветградське училище, де чіп навчався?

На початку XX століття у місті Єлисаветграді було близько 80 тисяч жителів Та невелике містечко мало таке училище, якому могли б позаздрити і значно біль ші міста. У різні роки його закінчили письменники: А. Тарновський, Я. Івашке вич, Дон-Амінадо, М. Станіславський; художники: П. Покар жевський, О. Фойницький, О. Осмьоркін; композитор К. Шимаковський, піанісі Г. Нейгауз, актор Г. Юра, лауреат Нобелівської премії І. Тасим, філософ Африкан Шпір. 1 це далеко не повний

перелік видатних людей, які вчилися в цьому учили щі.

Традиційно туг був сильний педагогічний колектив, який складався із учених, академіків, авторів наукових праць. Практично всі випускники училища блискуче складали вступні іспити до різних вищих навчальних закладів.

Єлисаветградське реальне училище було унікальним навчальним закладом Євген Маланюк-учився тут із задоволенням, виявив неабиякі знання з різних предметів, та найбільше захоплювався літературою і мовами, театром.

Мову викладав учень О. Потебні професор В. Харщиєв. Саме він виховав у Євгена Маланюка повагу і любов до слова.

Яка тема вірша Євгена Маланюка “Ісход” ?

Тема вірша “Ісход” – це від’їзд воїнів УНР з України. Євген Маланюк разом з іншими вояками УНР назавжди покидав Батьківщи ну. Вони програли війну за незалежну Україну.

Вірш “Ісход” – це прощання з Україною, з надіями побачити Батьківщину вільною і незалежною. Переможені вояки ще не знають, що більше ніколи не по­бачать рідної землі, але передчуття безвиході переслідує потяг, який ридає: на За­хід… на Захід… на Захід…

Які стосунки склалися у Євгена Маланюка з іншими поетами “празької школи” ?

“Празької школи” як організації чи спілки ніколи не було. До “празької школи” пізніше стали зараховувати тих митців, які у 20-ті роки перебували в Чехосло ваччині й там починати друкувати свої твори.

Євген Маланюк був абсолютно незалежною людиною і поетом, він не визня вав жодних авторитетів; критикував митців старшого покоління, звинувачував їх у безхребетності. Творчість Є. Маланюка була особливою. Він шукав і знаходив свій шлях у літературі. Після виходу усіх збірок на його голову лилися зливи звинува­чень у нелюбові до України, у зверхності й жорстокості.

Дуже рідко хто говорим йому слова підтримки. Маланюк стояв осторонь інших, і люди не хотіли терпіні його гордості й незалежності. Серед поетів “празької школи” він не мав ані дру зів, ані прихильників, хоча й ворогами їх назвати не можна.

Що у творах Є. Маланюка означав Рим, сі що Еллада?

Пишучи про Україну, він звертається до неї, називаючи Степовою Елладою Цим іменем поет підкреслює слабкість держави, яка має талановитий, роботи ший, але з лінивою душею народ. Залізний Рим для поета – це уособлення сили і фізичної, і духовної, цс сильна держава, народ якої не можна підкорити, поста­вити на коліна.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відповіді до теми: творчість Євгена Маланюка

Categories: Твори з літератури