Відповіді до теми: “Рідна Україна. Світ природи”

Що таке пейзаж у літературному творі?

Пейзажем у літературному творі називається опис природи чи окремих явищ природи. Пейзаж може зустрічатися як у прозі, так і в поезії, і навіть у драмі у нпгляді авторських ремарок. Якщо вірш присвячений природі, він належить до окремого різновиду поезії – пейзажної лірики.

Навіщо потрібен пейзаж у літературі?

Пейзаж у літературі допомагає читачеві краще уявити місце дії, робить твір иекравішим та цікавішим. Крім того, пейзаж часто використовується, щоб під­креслити психологічний стан людини.

Схарактеризуйте

пейзажну лірику Тичини.

У ліриці П. Тичини пейзажі змальовані різнобічно, поет звертає увагу на зву­ки, кольори, навіть на запахи, які йому трапляються у світі природи. Пейзажна лі­рика П. Тичини надзвичайно мелодійна. Крім того, митець за допомогою пейзажу висловлює свої патріотичні почуття, глибоку любов до рідної землі.

Яка основна ідея оповідання Є. Гуцала “Лось”?

Оповідання “Лось” Є. Гуцала вчить нас дбайливого ставлення до природи, ав­тор висловлює думку, що звірі є беззахисними перед людиною. Він закликає нас не нищити чарівного світу природи навколо себе, ставитися до нього із любов’ю та повагою.

Назвіть віршовані твори українських письменників, у яких оспівано красу україн­ської природи.

Т. Шевченко “Садок вишневий коло хати”, К. Малицька “Чом, чом, земле моя…” та ін.

У яких віршах Т. Шевченка та М. Вінграновського оспівано сади? “Садок вишневий коло хати” та “Ходімте в сад…”

Хто автор твору “За сонцем хмаронька пливе” ? Т. Шевченко.

Про що розповідає вірш Т. Шевченка “Садок вишневий коло хати” ?

Вірш Т. Шевченка змальовує родинне життя та працю українців.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відповіді до теми: “Рідна Україна. Світ природи”

Categories: Твори з літератури