ЗНО – Тест № 14 – Література XX ст

Література XX ст.

1. Кому ідейно протиставлена Марічка в образній системі повісті “Тіні забутих предків”?

А Іванкові; В Палагні;

Б матері Іванка; Г Щезнику.

2. Як називаються в повісті “Тіні забутих предків” пісні, що співала Марічка?

А Гаївки; В коломийки;

Б співанки; Г гагілки.

3. У якому з наведених творів присутня дійова особа “Моя втома”?

А “Тіні забутих предків”; В “Intermezzo”;

Б “Ялинка”; Г “Цвіт яблуні”.

4. Кому М. Коцюбинський присвятив “Intermezzo”?

А Дружині;

Б Є.

Чикаленку;

В М. Жуку;

Г кононівським полям.

5. Укажіть, який прийом використовує М. Коцюбинський у словах: “На небі сонце – серед нив я”.

А інверсії;

Б алегорії;

В алітерації;

Г паралелізму.

6. Як розкривається “Я” героя у творі “Intermezzo”?

А Через авторську характеристику;

Б через портрет;

В у діалогах з іншими персонажами;

Г через численні характеристики інших персонажів;

Д у його внутрішньому монолозі.

7. Укажіть модерністський напрям, засновником якого в українській літературі є М. Коцюбинський.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г неокласицизм;

Д неоромантизм.

8. Який літературний жанр пов’язаний з ім’ям В. Стефаника?

А Соціально-психологічний роман;

Б соціально-психологічна повість;

В соціально-психологічна новела;

Г соціально-психологічна драма;

9. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?

А Портрет Шевченка;

Б кленові листки;

В розрита могила;

Г кров із порізаної на полі ноги;

10. Укажіть назву течії модернізму, яка яскраво представлена у творчості В. Стефаника.

А Імпресіонізм;

Б експресіонізм;

В символізм;

Г класицизм;

Д реалізм.

11. Розмістіть ключові епізоди повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” відповідно до сюжетного перебігу.

А “Свідомість його двоїлась. Чув, що коло його Марічка, і знав,

Що Марічки нема на світі, що се хтось інший веде його у безвісті, у надії, щоб там загубити”.

Б “…Два ворогуючі роди зустрілись, і сталася бійка…” між Гутешоками і Палійчуками.

В “Чи кохав він Палагну? Така думка ніколи не займала його голови”.

Г “Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутять нею габи, чули крики

І благання і не могли врятувати”.

Д “Теплим весняним ранком Іван пішов на полонину”.

12. Установіть відповідність між цитатами із творів М. Коцюбинського і В. Стефаника та групою художніх засобів, використаних у них.

1 “ревучі потоки людського життя”

2 “Город знову простяг по мене свою залізну руку”

3 “Так йшло життя худоб’яче й людське, що

Зливалось докупи, як два джерельця у горах в один потік”

4 “Молоко спокійно спочивало у дерев’яному посуді”

5 “Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє і твоє…”

А символ;

Б епітет, персоніфікація;

В епітет, власне метафора; Г контраст, уособлення, порівняння;

Д персоніфікація, власне метафора.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ЗНО – Тест № 14 – Література XX ст

Categories: Твори на різні теми