ЗНО – Тест № 16 – Література XX ст

Література XX ст.

1. Жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень називається… .

А медитація;

Б сонет;

В імітація;

Г пісня.

2. Укажіть вид римування у наведених рядках з твору Миколи Вороного “Блакитна панна”.

Має крилами Весна Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах…

А Перехресне;

Б суміжне;

В кільцеве;

Г білий вірш.

3. Укажіть, який вірш Олеся став популярним романсом.

А “З ясурбою радість

обнялась…”;

Б “Ти знов мене не кохала”;

В “О слово рідне! Орле скутий!”;

Г “Чари ночі”.

4. Укажіть віршовий розмір поезії Олександра Олеся “Чари ночі”.

А Ямб;

Б хорей;

В чотиристопний ямб;

Г чотиристопний ямб з пірихієм.

5. Укажіть, до якого угрупування належав М. Рильський:

А футуристів;

Б символістів;

В неокласиків;

Г імпресіоністів.

6. Який підзаголовок обрав В. Винниченко для новели “Момент”?

А “Із оповідань тюремної Шехерезади”;

Б “Із сказань тюремної Шехерезади”;

В “Із оповідань вільної Шехерезади”;

Г “Із оповідань щасливої Шехерезади”.

7. За жанровою формою новела В. Винниченка “Момент”:

А соціально-побутова;

Б психологічна;

В імпресіоністична;

Г постмодерна.

8. У творі Винниченка “Момент” смерть дисонує зі станом природи –

А розкішним літнім днем;

Б розкішним весняним днем;

В розкішним зимовим днем;

Г розкішним осіннім днем.

9. Укажіть, за допомогою чого твориться образність у рядках:

Ліс ніби помирився з нами й не дивився так вороже й суворо; дуби із співчуттям поглядали на нас згори; оголені берези несміло визирали з-за них і посміхались білим гіллям. Ліс помирився з нами і провадив далі своє життя, життя кохання, народження, росту.

А Гіперболи;

Б персоніфікації;

В інверсії;

Г контрасту.

10. Укажіть, кому належать слова: “Щастя – момент. Далі вже буденщина, пошлість”.

А Революціонеру-підпільнику;

Б панні Мусі;

В візнику Семену;

Г тюремному наглядачеві.

11. Установіть послідовність подій відповідно до перебігу сюжету.

А Зупинка в лісі;

Б зустріч із панною;

В розмова оповідача з Семеном;

Г Муся “здавалася якимсь дивним, прекрасним звіром…”;

Д Муся називає оповідачу адресу.

12. Установіть відповідність між зразком поезії та видом лірики.

1 “Блакитна Панна”

2 “Чари ночі”

3 “О слово рідне! Орле скутий!..”

4 “Молюсь і вірю…”

А інтимна Б пейзажна В патріотична Г інтимно-філософська Д сатирична1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ЗНО – Тест № 16 – Література XX ст

Categories: Твори на різні теми