ЗНО – Тест № 11

1. Укажіть рису, яка не є притаманною жанру соціально-психологічного роману.

А Великий обсяг;

В багатоплановість сюжету;

В невелика кількість персонажів;

Г настрої, почуття, душевний стан дійових осіб висвітлено шляхом

Проникнення в найглибші кутки душі.

2. Укажіть прізвище співавтора роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А І. Білик; В І. Нечуй-Левицький;

Б І. Франко; Г М. Павлик.

3. Яку назву мав роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” при перевиданні в Україні 1905 p.?

А “Пропаща сила”;

Б

“Чіпка”;

В “Подоріжжя од Полтави до Гадячого”;

Г “Кріпацька неволя”.

4. Визначте головну проблему роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А Неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;

Б конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;

В конфлікт “пропащої сили” з патріархальним середовищем пореформеного села;

Г конфлікт батьків і дітей.

5. Укажіть, кого з персонажів роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” названо “польовою царівною”.

А Дочку Максима Галю;

Б дружину Максима Явдоху;

В дружину Грицька Христю;

Г матір Чіпки Мотрю.

6. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А Вплив товариства;

Б нещасливе кохання;

В утрата землі;

Г злиденне життя;

Д хвороба.

7. Кого в романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” названо “двужоном”?

А Чіпку Варениченка;

Б Максима Гудзя;

В Грицька Чупруненка;

Г Василя Пороха;

Д Івана Вареника.

8. Де вперше було надруковано роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”?

А У Львові;

Б у Харкові;

В у Парижі;

Г у Женеві;

Д у Києві.

9. Укажіть справжнє ім’я Панаса Мирного.

А Павло Губенко;

Б Іван Білик;

В Григорій Квітка;

Г Панас Рудченко;

Д Іван Тобілевич.

10. Визначте розв’язку твору “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

А У Чіпки незаконно одбирають землю;

Б Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;

В Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;

Г Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;

Д Чіпка сходиться З волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.

11. Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману

Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

1 “…Бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, що жила… удвох з старою матір’ю”

2 “Сама – невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе”

3 “Не багатого роду!” – казала проста свита, накинута наопашки. “Та чепурної вдачі”, – одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка…”

4 “Отой волоцюга, блудяга… покинув на Дону жінку з дітьми…”

5 “Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха”

12. Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?” відповідно до композиції твору.

А “Двужон”;

Б “Дитячі літа”;

В “Польова царівна”;

Г “Тайна-невтайна”;

Д “Жив-жив!”.

А Галя

Б Оришка

В Мотря Жуківна

Г Чіпка Варениченко

Д Остап Хрущ1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

ЗНО – Тест № 11

Categories: Твори на різні теми