Особливості композиції, тема та сюжет роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” П. Мирного

Роман Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” – багатоплановий. У ньому відображено життя українського селянства упродовж кількох поколінь: від заселення південних степів, закріпачення сіл – до реформи 1861 р. та введення пореформених порядків. Провідною темою в творчості майстра прози було викриття лиха давнього і сьогочасного. Це питання порушено і в романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.

Складна композиція роману, яку академік Олександр Білецький назвав “будинком з багатьма прибудовами

і надбудовами”, підпорядкована меті якнайширше показати соціальні умови життя селянства і мотивувати поведінку героїв, розкрити, що ж саме штовхало селян на слизьку дорогу, калічило їх душі, нівечило мораль, тобто спричиняло трагедію. Своєрідність і складність композиції зумовлена винятково широкими хронологічними межами зображення життя. Роман має кілька сюжетних ліній: життя Чіпки та його родини; життя Максима Гудзя та його роду; Грицько і його дружина; пани Польські; історія села Пісок.

Ці лінії на тлі суспільно-історичних подій розвиваються, перетинаються і створюють загальний сюжет твору. І композиція роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, і його сюжет підпорядковані головному завданню – розкрити соціально-психологічні мотиви протесту селянства, показати причини того, чому розумна, енергійна й здібна людина стає на шлях злочину. Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” мав ще й інший авторський заголовок – “Пропаща сила”, який виник із цензурних міркувань, але цілком виражав авторську ідею. Ця назва є своєрідним ключем до розуміння і художнього задуму, і центрального персонажа твору. Ця назва містить роздуми автора про нереалізовану силу людини, яка народжена для прекрасних справ, але яка не розкрила своїх потенційних здібностей і можливостей.

Таким чином, внутрішня масштабність роману, його проникливий психологізм, філософічність дають підстави твердити про появу в українській прозі нового типу епічного полотна, відмінного багатьма жанровими якостями від зразків, створених не тільки раніше, а й одночасно з ним. Важливу роль в описі психологічного стану героя відіграє пейзаж. Досить згадати радісний, акварельно-чистий опис весняного поля на початку роману або ж кінцевий пейзаж, сумний і тривожний через перевагу кривавих барв.

У романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” вперше в українській прозі пейзаж виконує не тільки описову, а й психологічну функцію.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Особливості композиції, тема та сюжет роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” П. Мирного

Categories: Шкільні твори