М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “INTERMEZZO”, “ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

Тема. М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “INTERMEZZO”, “ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

Варіант 1

1. М. Коцюбинський народився і жив…

А У Харкові.

Б Запоріжжі.

В Одесі.

Г Вінниці.

2. З прихильністю і повагою М. Коцюбинський ставився…

А До Панаса Мирного.

Б Є. Гребінки.

В П. Тичини.

Г Л. Глібова.

3. Твори яких українських письменників спрямували М. Коцюбинського ще хлопцем “на свідомий український шлях”?

А М. Вороного і Є. Гребінки.

Б В. Самійленка і П. Тичини.

В М. Вовчка і

Т. Шевченка.

Г І. Франка і П. Грабовського.

4. Зацікавлено М. Коцюбинський вивчає життя, побут і мову мол­даван, пише про них оповідання…

А “Для загального добра”.

Б “На камені”.

В “П’ятизлотник”.

Г “В дорозі”.

5. Що є кульмінацією твору М. Коцюбинського “Intermezzo”?

А Прощання митця з селом.

Б Зустріч ліричного героя з селянином.

В Слухання героєм твору музики природи, яка оздоровила його, надала натхнення для нової праці й боротьби.

Г Переживання ліричного героя.

6. Що сталося з Марічкою після її розлучення з Іваном, який пішов на заробітки?

А Вийшла заміж за Юру.

Б Потонула.

В Загинула в горах.

Г Переїхала жити в інше село.

7. “Intermezzo” написано М. Коцюбинським під час реакції – жорстоких розправ російського самодержавства з революціонерами та бунтівниками…

А У 1905 році.

Б 1917 році.

В 1908 році.

Г 1918 році.

8. “Intermezzo” – у перекладі з латинської…

А “Рівновага”.

Б “Спокій”.

В “Розлучення”.

Г “Перерва”.

9. М. Коцюбинський високо шанував музику…

A Л. Ревуцького.

Б Ю. Мейтуса.

В П. Майбороди.

Г М. Лисенка.

10. “Тіні забутих предків” було написано М. Коцюбинським…

А У 1911р.

Б 1910р.

В 1908р.

Г 1918р.

11. Зустрівшись уперше, Марічка поділилася з Іваном…

А Ягодами.

Б Хлібом.

В Цукеркою.

Г Яблуками.

12. Літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського функціо­нує…

А У Чернігові і Вінниці.

Б Полтаві і Києві.

В Житомирі і Луганську.

Г Одесі і Донецьку.

Варіант 2

1. Усі, хто мав щастя зустрічатися з М. Коцюбинським, в один го­лос відзначали його щире, добре серце, яке випромінювало лю­бов…

А До людей.

Б Квітів.

В Природи.

Г Сонця.

2. Виховання хлопця, майбутнього письменника М. Коцюбинсько­го, відбувалася під впливом…

А Домашнього вчителя.

Б Бабусі.

В Місцевих селян.

Г Матері.

3. Ядро образного конфлікту твору М. Коцюбинського “Intermez­zo” становлять два ключових образи…

А “Людське горе” і “зозуля”.

Б “Моя утома” і “сонце”.

В “Залізна рука міста” і “жайворонки”.

Г “Звичайний мужик” і “вівчарки”.

4. Поліція встановлює за М. Коцюбинським таємний нагляд через:

А Пропагування рідної мови, культури, звичаїв, обрядів.

Б Те, що він викривав реакційну сутність буржуазії у своїх творах.

В Видання революційної газети.

Г Зближення з народниками і організацією нелегального гуртка.

5. Громадянська позиція письменника у ставленні до події 1905­1907 pp. проявилася з великою художньою силою у творі…

А “Коні не винні”.

Б “Подарунок на іменини”.

В “Хо”.

Г “Intermezzo”.

6. М. Коцюбинський в українській прозі початку XXст. в Україні вважається одним із творців…

А Соціально-побутової повісті.

Б Соціально-психологічної новели.

В Історико-соціального оповідання.

Г Романтичної оповіді.

7. Хто ж є ліричним героєм “Intermezzo” М. Коцюбинського?

А Страждаючий від гніту самодержавства селянин.

Б Епоха того часу.

В Сам автор твору М. Коцюбинський.

Г Природа села Кононівки.

8. У 1890 р. у львівському журналі “Дзвін” було видано твір М. Коцюбинського…

А Вірш “Наша хатка”.

Б Оповідання “Харитя”.

В Казку “Хо”.

Г Новелу “Коні не вінні”.

9. Кому завдячує зціленням ліричний герой у творі М. Коцюбин­ського “Intermezzo”?

А Хмарам.

Б Зозулі.

В Ниві.

Г Сонячному промінню.

10. Якою дитиною в гуцульській родині Палійчуків був Іван?

А Першою.

Б Дев’ятнадцятою.

В Двадцятою.

Г Сьомою.

11. Що носила за поясом Марічка для того, щоб захистити себе від нечистої сили?

А Часник.

Б Зілля, над яким пошептала ворожка.

В Засушені квіти.

Г Лісові ягоди.

12. За давнім звичаєм трембіта збирала горян…

А На новорічні свята.

Б Водохреще.

В Похорон, весілля.

Г Хрестини.

Варіант 3

1. Пристрастю для М. Коцюбинського були…

А Пісні.

Б Спортивні ігри.

В Верби.

Г Квіти.

2. М. Коцюбинський з 1876 по 1880 навчався…

А У Київському університеті.

Б Полтавській гімназії.

В Шаргородському духовному училищі.

Г Бобринецькій повітовій школі.

3. Першим оповіданням М. Коцюбинського вважається…

А “Лялечка”.

Б “Андрій Соловійко”.

В “Цвіт яблуні”.

Г “Подарунок на іменини”.

4. Ідеї “Братства тарасівців” відображені у творі М. Коцюбин­ського…

А “Ялинка”.

Б “Дядько та тітка”.

В ” Хо “.

Г “Коні не винні”.

5. Який талант мала Марічка?

А Грати на сопілці.

Б Вишивати хрестиком.

В Складати пісні.

Г Танцювати.

6. Яка роль Кононівських полів у творі М. Коцюбинського “Intermezzo”?

А Ланка у ланцюгу життя.

Б Місце, де ростуть зернові.

В Невід’ємна краса природи.

Г Земля, яку обробляють селяни.

7. Уперше твір “Intermezzo” М. Коцюбинського було надруковано у 1909 році…

А В газеті “Волинь”.

Б Газеті “Іскра”.

В Журналі “Дзвони”.

Г Журналі “Літературно-науковий вісник”.

8. До видимих “дійових осіб” твору М. Коцюбинського “Intermez­zo” не належить…

А Сонце.

Б Людське горе.

В Три білі вівчарки.

Г Ниви в червні.

9. Про яких людей висловлюється М. Коцюбинський, пишучи: “Хто щасливий? Той, хто дає багато, а бере найменше”?

А Інтелігентних.

Б Завзятих.

В Добрих.

Г Чемних.

10. Про кого з героїв твору думала мати так: “Хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня”?

А Івана.

Б Марічку.

В Юру.

Г Палагну.

11. Участь М. Коцюбинського у революції 1905 року, вірність її іде­алам після настання сталінської реакції відтворено у новелі…

А “На камені”.

Б “Сміх”.

В “Коні не винні”.

Г “Ціпов’яз”.

12. Хто з героїв твору М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” мав “грубий голос й волосату шию”?

А Хима.

Б Марічка.

В Юра.

Г Палагна.

Варіант 4

1. М. Коцюбинський – небезпечна людина для уряду через…

А Ухилення від сплати податків.

Б Спілкування і поводження з селянами як рівний з рівними.

В Контактування із французькими революціонерами.

Г Пропагування вільного і щасливого образу життя.

2. Перші пісні на зразок народних М. Коцюбинський склав…

А У 7 років.

Б б років.

В 12 років.

Г 9 років.

3. З 1892р. М. Коцюбинський працює у філоксерній партії, яка…

А Пропагувала ідеї народництва.

Б Здійснювала агітацію серед простого люду, мешканців села, стосовно боротьби з гнобителями.

В Проводила боротьбу з виноградними шкідниками у мол­давських селах.

Г Критикувала соціальне гноблення.

4. Чим займався Іван, коли йому минуло сім років?

А Пішов у полонину.

Б Пильнував ватри.

В Ходив до школи.

Г Пас корів.

5. “Як тут гарно,- говорив М. Коцюбинський своєму приятелеві художникові М. Жуку.- Якби помер, то кращого місця і не треба для вічного спочинку”. Яку місцевість мав на увазі письменник?

А Острів Капрі.

Б Київ.

В Чернігів.

Г Село Кононівку.

6. “Intermezzo” за тематикою творів М. Коцюбинського належить до такої групи…

А Художнє відображення волелюбності трудового народу.

Б Проникнення у внутрішній світ людини.

В Викриття справжньої суті лібералізму.

Г Роль і місце поета в суспільному житті.

7. Хто з героїв твору М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” розповів легенду про те, як “перестали гори рости”?

А Микола.

Б Іван.

В Марічка.

Г Палагна.

8. Кому належить таке висловлювання: “Intermezzo” – “поема душі”?

А І. Франку.

Б С. Єфремову.

В М. Чернявському.

Г П. Грабовському.

9. Жайворонок як образ-символ у творі М. Коцюбинського “Intermezzo”:

А Означає творчу наснагу.

Б Є втіленням працьовитості у людини, яка виявляється саме зранку.

В Пояснює смисл прислів’я “Хто рано встає, тому Бог дає”.

Г Символізує волю, нове життя.

10. М. Коцюбинського вважають…

А Музично обдарованим.

Б Ліриком.

В Сонцепоклонником.

Г Романтиком.

11. Якою наукою захоплювався М. Коцюбинський, окрім літературознавства?

А Медициною.

Б Ботанікою.

В Кораблебудуванням.

Г Фізикою.

12. Чому Іван вимушений був битися з Юрою?

А Прагнув відстояти свою честь.

Б Намагався захистити гідність своєї дружини.

В Бо люди звели.

Г Був злий на мольфара.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “INTERMEZZO”, “ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

Categories: Твори на різні теми