Ю. ЯНОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ВЕРШНИКИ”

Варіант 1

1. Народився Ю. Яновський…

А На Сумщині.

Б Миколаївщині.

В Херсонщині.

Г Кіровоградщині.

2. З юнацтва майбутній письменник мріяв стати…

А Агрономом.

Б Морським інженером.

В Учителем словесності.

Г Археологом.

3. Першими вчителями Ю. Яновського були…

А Міські заробітчани.

Б Сільський коваль і тесля.

В О. Довженко і М. Хвильовий.

Г Дідусь і бабуся.

4. Мітинги на майдані, тачанки батька Махна, загони Шкуро, Григор’єва, червоні прапори, свист куль, залита кров’ю бруківка –

ці події, відображені у творі Ю. Яновського…

А “Байгород”.

Б “Мамутові бивні”.

В “Море”.

Г “Жива вода”.

5. Ю. Яновський у 1924 році був позаштатним кореспондентом газети…

А “Дзвін”.

Б “Більшовик”.

В “Нова хвиля”.

Г “Одеський Голлівуд”.

6. Ю. Яновський, як член “Комункульту” і “Жовтня”, брав участь У русі…

А Авангардистському.

Б Неокласичному.

В Неоромантичному.

Г Футуристичному.

7. Спочатку “Вершники” Ю. Яновського були надруковані…

А В Москві.

Б Одесі.

В Харкові.

Г Києві.

8. Найбільше Юрій Іванович любив…

А Педагогічну діяльність.

Б Багато подорожувати і мріяти про море.

В Хліборобську працю і пісні селян.

Г Читати історичні романи.

9. Ю. Яновський, допитливий хлопчина, мріяв стати сильним, ду­жим, сміливим, адже від природи він був…

А Урівноваженим і чуйним.

Б Енергійним і мужнім.

В Прудким, а іноді спокійним.

Г Вразливим і тонкосльозим.

10. Митця справедливо називають…

А Сміливим новатором в українській літературі.

Б Провідною зіркою письменництва.

В Ліричним мрійником.

Г Фантастом і романтиком.

11. Кожний розділ роману “Вершники” Ю. Яновського – окрема новела, а всі разом вони об’єднані спільним…

А Сюжетом.

Б Ідеєю, задумом.

В Прийомом у зображенні героїв.

Г Ліричними відступами та ремарками.

12. Новаторський характер “Вершників” Ю. Яновського полягає… А У реалістичному зображенні подій 1918-1922 років.

Б Відтворенні внутрішнього світу його героїв.

В Змалюванні природи.

Г Тому, що роман – продовження традицій народних дум.

Варіант 2

1. Ю. Яновський розпочав літературну діяльність написанням ві­ршів російською мовою…

А 3 7р.

Б 10р.

В 18р.

Г 15р.

2. Шлях Ю. Яновського у велику літературу розпочався під час:

А Навчання у політехнічному інституті.

Б Роботи в управлінні народної освіти.

В Захоплення минувшиною.

Г Бурхливих революційних подій.

3. Ю. Яновський добру освіту здобув у Єлисаветградському реаль­ному училищі, яке до нього закінчив…

А Остап Вишня.

Б М. Хвильовий.

В Є. Маланюк.

Г М. Рильський.

4. Роман “Вершники” Ю. Яновського містить таку кількість окре­мих новел…

А Одинадцять.

Б Вісім.

В Десять.

Г Сім.

5. У Харкові письменник…

А Займався викладацькою діяльністю.

Б Очолив сценарний відділ ВУФКУ.

В Перебував в ув’язненні.

Г Здобував вищу освіту.

6. Роман “Вершники” Ю. Яновського завершено…

А У 1925р.

Б 1931р.

В 1930р.

Г 1935р.

7. За типом світобачення Ю. Яновський…

А Мрійник.

Б Фантаст.

В Реаліст.

Г Романтик.

8. На широту світогляду Ю. Яновського впливали…

А Зустріч письменника із заробітчанами.

Б Літературно-критичні видання зарубіжних поетів.

В Книжки, прочитані в юності та культурно-мистецькому оточенні.

Г Революційні події.

9. Спадщина письменника складає…

А 90 п’єс, 7 байок, 5 романів.

Б 40 романів, байок, 4 повісті; поезії, 3 п’єси.

В 70 новел, оповідань, чимало поезій, повість, 4 романи, 7 п’єс.

Г 27 романів, 3 поезії, 1 п’єса.

10. 1 травня 1922 року в газеті “Пролетарськаправда” надруковано перший вірш Ю. Яновського “Море” за підписом…

А Юрій Ян.

Б Георгій Ней.

В Андрій Європейський.

Г Яків Семенко.

11. Події у новелі Ю. Яновського “Подвійне коло” з роману “Вершники” відбуваються…

А У серпні 1919р.

Б Січні-лютому 1919 р.

В Червні 1918р.

Г Березні 1917 – листопаді 1918 р.

12. Які художні засоби використав Ю. Яновський в уривку з новели “Шаланда в морі” роману “Вершники”: “Лютий трамонтан заморожував душу…”?

А Епітет і порівняння.

Б Епітет і метафору.

В Метафору і порівняння.

Г Гіперболу та анафору.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Ю. ЯНОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ВЕРШНИКИ”

Categories: Твори на різні теми