Є. МАЛАНЮК. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “СУЧАСНИКИ”, “ШЕВЧЕНКО”, “ОДНА ПІСНЯ”, “ПАМ’ЯТІ Т. ОСЬМАЧКИ”

Варіант 1

1. Є. Маланюк – нащадок…

А Кобзарів.

Б Запорожців.

В Куркулів.

Г Заробітчан.

2. Особливе місце у формуванні інтелекту Є. Маланюка відіграло…

А Його спілкування з простим людом.

Б Систематичне відвідування міської бібліотеки.

В Прагнення митця самоствердитися у літературному гуртку.

Г Єлисаветградське реальне училище.

3. Під час навчання найповніше здібності Євгена Филимоновича розкрились в опануванні…

А Історії.

Б Географії.

В Англійської мови.

Г Математики.

4. Творчістю

якого російського поета захполювався письменник, будучи учнем?

А В. Жуковського.

Б О. Пушкіна.

В М. Лєрмонтова.

Г О. Блока.

5. У чому, на думку Є. Маланюка, полягало покликання літератури?

А У розбудові понівеченої національної культури.

Б Сприянні самостійного аналітичного мислення читача.

В Поєднанні романтики і реалізму.

Г Заклику до єднання слов’янських народів.

6. Який літературний герой Кобзаря згадується у творі Є. Маланю­ка “Шевченко”?

А Лейба.

Б Ярема.

В Назар Стодоля.

Г Гонта.

7. Пишучи свої твори, Євген Филимонович не сприймав…

А Футуризм.

Б Імпресіонізм.

В Неокласицизм.

Г Авангардизм.

8. До першого періоду творчості письменника належить збірка…

А “Стилет і стилос”.

Б “Остання весна”.

В “Перстень і посох”.

Г “Серпень”.

9. У поезії “Сучасники” митець засуджує…

А Пристосуванство до творів, які писалися в умовах тота­літарного режиму.

Б Романтику більшовицької революції.

В Жорстокість громадянської війни.

Г Культівську деформацію соціалізму та її згубні наслідки.

10. Намагаючись торувати незалежний шлях у літературі, Євген Филимонович очолює у Варшаві літературне у групування…

А “Марс”.

Б “Плуг”.

В “Танк”.

Г “Зав’язь”.

11. Рядки “Моя весна. Моя, моя Земля” з поезії Є. Маланюка…

А “Сучасники”.

Б “Шевченко”.

В “Одна пісня”.

Г “Пам’яті Т. Осьмачки”.

12. Образ Т. Осьмачки в поезії Є. Маланюка “Пам’яті Т. Осьмачки” – це символ…

А Нещадної критики міщанства, вульгарності й обиватель­ської глупоти.

Б Духовної незламності всієї нації.

В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.

Г Безсмертя великих художніх витворів.

Варіант 2

1. Своєю життєвою невдачею Є. Маланюк завдячував…

А Матері.

Б Діду.

В Батьку.

Г Революціонерам.

2. Майбутній письменник навчався разом…

А 3 Остапом Вишнею.

Б Братами Тобілевичами.

В М. Хвильовим.

Г В. Сосюрою.

3. Самостійність аналітичного мислення Є. Маланюка виявилась у його учнівських творах…

А Про “Слово про похід Ігорів”.

Б “Слово про закон і благодать” Іларіона.

В “Галицько-волинський літопис.

Г “Історію русів”.

4. Навчальний заклад, до якого подав документи Є. Маланюк на початку Першої світової війни.

А Єлисаветградське реальне училище.

Б Петербурзький політехнічний інститут.

В Київська військова школа.

Г Бобринецьке повітове училище.

5. Країна, де письменник навчався в Українській господарській академії.

А Польща.

Б Франція.

В Угорщина.

Г Чехословаччина.

6. Лірика Є. Маланюка мала спільні риси з поетичними творами…

А “Празької школи”.

Б Т. Шевченка.

В О. Пушкіна.

Г Дж. Байрона.

7. Центральною темою лірики Є. Маланюка є відтворення…

А Вольової особистості.

Б Умов тоталітарного режиму.

В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.

Г Возз’єднання західно – та східноукраїнських земель.

8. “Алхіміком мудрих слів” у творі “Сучасники” Є. Маланюк на­зиває…

А Т. Шевченка.

Б М. Рильського.

В П. Тичину.

Г Т. Осьмачку.

9. Поезія “Шевченко” Є. Маланюка належить до його збірки…

А “Земля і залізо”.

Б “Стилет і стилос”.

В “Гербарій”.

Г “Перстень Полікрата”.

10. У творі “Шевченко” поет роздумує…

А Над тяжким становищем трудового народу за кріпацтва та пореформеного часу.

Б Гуманізмом – основною рисою творів Т. Шевченка.

В Інтернаціональними та патріотичними мотивами у твор­чості видатного митця.

Г Сутністю творчості великого Кобзаря.

11. На думку Є. Маланюка українська пісня – це…

А Духовна велич нації.

Б Мистецтво краси.

В Доля людини.

Г Віра в нездоланність сили духу людей.

12. З яким образом порівнює поет Т. Осьмачку?

А Князем Данилом Галицьким.

Б Вієм.

В Прометеєм.

Г Орлом.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Є. МАЛАНЮК. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “СУЧАСНИКИ”, “ШЕВЧЕНКО”, “ОДНА ПІСНЯ”, “ПАМ’ЯТІ Т. ОСЬМАЧКИ”

Categories: Твори на різні теми