П. ГРАБОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ДО РУСИ-УКРАЇНИ”, “ДО УКРАЇНЦІВ”, “ОРЛИ”, “ДІТЯМ”, “ТРУДІВНИЦЯ”, “до н. к. с.”

Тема. П. ГРАБОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ДО РУСИ-УКРАЇНИ”, “ДО УКРАЇНЦІВ”, “ОРЛИ”, “ДІТЯМ”, “ТРУДІВНИЦЯ”, “до н. к. с.”

Варіант 1

1. Павло Арсенович Грабовський народився 11 вересня 1865 року…

А На Харківщині.

Б Сумщині.

В Тернопільщині.

Г Миколаївщині.

2. Життєва доля П. Грабовського пов’язана з Харківщиною, оскіль­ки тут він…

А Народився.

Б Написав велику кількість поетичних творів.

В Навчався у духовній семінарії.

Г Одружився.

3. На духовний світ малого П. Грабовського

значно впливали…

А Батькова діяльність.

Б Пісні матері та казки бабусі.

В Контактування хлопця із селянами.

Г Часте відвідування бібліотеки.

4. П. Грабовський розпочинає літературну діяльність під впливом…

А Усної народної творчості.

Б Діяльності народників.

В Українських літературно-музичних вечорів.

Г Контактів з місцевою інтелігенцією.

5. Перебуваючи на засланні, П. Грабовський багато часу приді­ляв…

А Опису тюремного життя.

Б Перекладацькій діяльності.

В Листуванню з революційними діячами.

Г Вивченню Біблії.

6. На честь якого письменника П. Грабовський назвав свого сина?

А І. Франка.

Б Б. Грінченка.

В М. Коцюбинського.

Г М. Старицького.

7. Ідейна спрямованість П. Грабовського в поезії “До Руси-України” полягає…

А У возвеличенні краси і величі Руси-України.

Б Заклику до революційної боротьби.

В Захисті історичних пам’яток.

Г Прагненні до національного возз’єднання українського на­роду.

8. У поезії “До Руси-України” П. Грабовський звертається…

А До русичів і українців.

Б Полоненого народу.

В Наддніпрянців і наддністрянців.

Г Усіх слов’ян.

9. Книжка віршів П. Грабовського була видана Б. Грінченком у Чернігові в 1898р. під назвою…

А “Кобза”.

Б “З півночі”.

В “Пролісок”.

Г “Полум’я”.

10. Поезія П. Грабовського “До українців” починається…

А Зверненням до братів по поезії, які живуть далеко від рід­ної землі.

Б Описом трагічних подій, які схвилювали український народ.

В Закликом єднатися у боротьбі за спільну мету – відро­дження рідного краю.

Г Описом української природи.

11. Поезія Грабовського “Дітям” побудована у формі…

А Послання.

Б Діалогу.

В Заповіту-повчання.

Г Полілогу.

12. Найвища нагорода померлій вчительці за труд – це…

А Встановлення пам’ятника.

Б Назва сільської вулиці її ім’ям.

В Створення музею, де вона жила.

Г Палке і щире кохання трудящих.

Варіант 2

1. П. Грабовський походить з родини…

А Селянина.

Б Залізничника.

В Учителя.

Г Паламаря.

2. Навчаючись, П. Грабовський органічно був пов’язаний з народницькою організацією…

А “Чорний переділ”.

Б “Воля”.

В “Дзвін правди”.

Г “Голос України”.

3. Початкову освіту майбутній письменник здобув…

А У Полтавському повітовому училищі.

Б Удома.

В У бабусі.

Г У місцевій церковноприходській школі.

4. Уперше твори П. Грабовського публікуються у львівських жур­налах “Правда” і “Зоря”…

А У 1889р.

Б 1879 р.

В 1897р.

Г 1890р.

5. Цикл поезій П. Грабовського “До Н. К. С.” належить до жанру лірики…

А Інтимної.

Б Громадянської.

В Філософської.

Г Пейзажної.

6. Патріотизм П. Грабовського – це патріотизм…

А Революціонера.

Б Декабриста.

В Народника.

Г Людини, яка прагне припинити жорстокість.

7. Кого засудив П. Грабовський у вірші “Орли”?

А Лібералів.

Б Хвальків.

В Брехунів.

Г Зрадників.

8. “Шлях любові та освіти / Нас навіки поєдна!” – рядки, вилуче­ні з поезії П. Грабовського…

А “Орли”.

Б “До Н. К. С.”.

В “До українців”.

Г “Дітям”.

9. Який художній прийом застосований у рядку “Щоб Русь поріз­нена устала” поезії П. Грабовського “До Руси-України”?

А Епітет.

Б Метафора.

В Алегорія.

Г Гіпербола.

10. Звістка про трагічну смерть Надії Сигиди глибоко вразила П. Грабовського, і він присвятив їй збірку…

А “Пролісок”.

Б “З півночі”.

В “Кобза”.

Г “З чужого поля”.

11. Важливу роль у вірші “Трудівниця” П. Грабовський приділяє пейзажу, бо за його допомогою…

А Здійснюються короткі, лаконічні описи зимової хурто­вини.

Б Змальовуються трагічні події.

В Відтворюються труднощі селян під час опалення власних хат.

Г Виховується повага, бережливе ставлення до всього до­вкілля.

12. Мешкаючи в Тобольську, П. Грабовський був душею місцевого інтелігентського товариства, бо:

А Танцював гопака.

Б Писав чарівну музику.

В Чудово співав.

Г Прекрасно грав у шахи.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

П. ГРАБОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ДО РУСИ-УКРАЇНИ”, “ДО УКРАЇНЦІВ”, “ОРЛИ”, “ДІТЯМ”, “ТРУДІВНИЦЯ”, “до н. к. с.”

Categories: Твори на різні теми