ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА

Тропи

Слова, вжиті у переносному, образному значенні для уточненої характеристики явища. Тропи дають можливість влучно і лаконічно розкрити сутність будь-чого: “зіниці твої виткані із подиву” – про очі дівчини. Виділяють тропи прості – епітет і порівняння та складні – метафора, алегорія, іронія, гіпербола, літота, синекдоха.

Епітет

Простий троп, художнє означення, прикметник, вжитий у переносному значенні для найточнішої характеристики явища. Виділяють фольклорні епітети, запозичені з народних пісень. Їх художня вартість

– не в оригінальності, а у близькості до народної свідомості.

Порівняння

Простий троп, пояснення одного явища через подібне за допомогою єднальних сполучників як, мов, наче, ніби: “і в рояля холодні клавіші, білі-білі, немов зима” . Іноді сполучник опускається, в такому випадку порівняння наближається до метафори ). Значна кількість порівнянь має фольклорні корені.

Персоніфікація

Вид метафори: уподібнення неживих предметів чи явищ природи людським якостям, олюднення їх.

Метафора

Складний троп, інакомовлення, розкриття суті одного явища через подібне. В розмовній мові метафори вживаються рідко, натомість в художньому стилі і в промовах є одним із головних художніх засобів.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА

Categories: Шкільні твори