Повчальний характер притч Сковороди “Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”

Найвидатніша постать у культурному і літературному житті України XVIII ст. – Г. Сковорода. Як поет і байкар, він привертав увагу освічених кіл до простолюду, звеличував уселюдські цінності села, утверджував пріоритет етики в повсякденному житті, повчав шанувати особистість за її духовними, моральними якостями, а не за соціальним і майновим становищем, уславлював людину розумну, наголошував на визначальній ролі досвіду в людському житті, переконував, що найнадійнішим джерелом добробуту людини є її праця, “чесне ремесло”, пропагував ідею

“сродної праці”. Так, у байці “Бджола і Шершень” автор підносить моральне значення праці як основного чинника оздоровлення життя. Твір спрямований проти поміщиків і панів, які самі не працюють, а живуть за рахунок трудового люду. В алегоричному образі Шершня Сковорода узагальнює тих людей, які “живуть крадіжкою чужого І народжені на те тільки, Щоб їсти, пити і таке інше”.

А Бджола – “се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться”. Автор доводить, що кожен повинен трудитися і від цього мати задоволення: Веселість серця – життя Для людини – і не тямлять, Що природжене діло є для Неї найсолодша втіха. Також Сковорода високо цінував дружбу між людьми як вияв найвищої духовності і моральних чеснот у їх стосунках.

У байках “Собака і Вовк” філософ розкриває моральні витоки дружби: незлобливість, великодушність, милосердя, справедливість і розумність. Справжня дружба робить людей щасливими. А той, хто заздрить або “набивається” у друзі, той завжди отримає облизня. І рід, і багатство, і чин, І споріднення, і тілесні Принади, й науки не спроможні утвердити дружбу. Лише серця, думками єдині, Й однакова чесність людяних душ, що у двох чи трьох Тілах живуть, – ось де Справжня любов і єдність… Як бачимо, Сковорода довів, однією з важливих передумов дружби є єдність уподобань і занять, яким присвячує себе людина.

Подібність душ і моральні чесноти він ставить на перше місце у дружній прихильності і симпатіях однієї людини до іншої. Отже, твори видатного байкаря є повчальними, бо доводять нам, що без праці і дружби неможливе життя.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Повчальний характер притч Сковороди “Бджола і Шершень”, “Собака і Вовк”

Categories: Шкільні твори