Поетична творчість Г. Сковороди

І. Створення збірки “Сад божественних пісень”. ІІ. “Сад божественних пісень” – своєрідний ліричний щоденник автора. 1. Змалювання соціальних вад кріпосницької системи у поезії “Всякому місту звичай і права”. 2. Смерть – як суддя, що виносить справедливий вирок усім, хто завдає людям горя на землі. 3. Кревний зв’язок із трудовим людом. 4. Оспівування чистоти душі й серця в поезії “Кто серцем чист и душею”.

ІІІ. Вплив усної народної творчості на ліричні твори Г. Сковороди.

Поетична творчість Г. Сковороди

Categories: Твори з літератури