ЗНО – Сучасний літературний процес. Загальний огляд

Формування сучасної української літератури відбувається під впливом важливих подій, що відбуваються в суспільстві.

1986 р. – аварія на Чорнобильській АЕС.

1991 р. – здобуття незалежності, початок розбудови нової суверенної держави.

2004 р. – Помаранчева революція, вибори Президента тощо.

З’являються болючі теми, які дали поштовх для народження нової генерації митців постчорнобильської епохи. Ця хвиля літераторів прагнула “зруйнувати Карфаген української провінційності” , тобто вивести мистецтво слова за межі політики,

ідеологічних й адміністративних втручань у художню творчість, зробити його естетично самодостатнім; подолати комплекс меншовартості, другорядної ролі в історії.

Основні тенденції сучасного літературного процесу

– Перехід від заідеологізованих схем “соціалістичного реалізму” до пошуку нових естетичних способів моделювання й зображення дійсності.

– Гостра постановка проблем вибору, повноцінного існування нації і свободи індивідуальності.

– Піднесення ролі українського слова в розвитку української нації.

– Мистецтво – поза політикою.

– Звернення до селянської тематики як прояв неповторності української духовності.

– Поява нових форм художнього мислення, форм й структури творчості.

– Повернення заборонених тоталітарним режимом літературно-мистецьких надбань минулих епох як створення нового погляду на історію України.

Знищення штучної “завіси” між розвитком української літератури на “материковій” Україні та в діаспорі. Друк творів письменників-емігрантів.

– Вихід двох антологій української поезії “Золотий гомін” , де показана багата картина лірики XX ст., художніх систем, уподобань, напрямів.

– Функціонування модерного, неомодерного, заповідально-селянського, постмодерного дискурсів.

Характерні ознаки заповідально-селянського дискурсу: базування на селянському типі мислення, реалістичній традиції із певними вкрапленнями романтизму та модернізму; уживання символів і понять: нація, традиція, русифікація, державність, національна символіка, земля, праця.

Характерні ознаки постмодерного дискурсу : екзистенція, рефлексія, відкритість, гра, карнавал, художній твір як відверта гра цитатами, ремінісценціями, алюзіями Зі світового письменства.

– Поява нових угруповань та об’єднань, стильових манер і способів образного втілення світосприймання нової незалежної людини, що призвело до невеликої дискусії між митцями старшого й молодшого поколінь.

– Характерні ознаки сучасної поезії

– “Переобтяжена цвітінням” . Юрій Андрухович у 90-х роках висловив думку, що сучасна українська поезія стає дедалі кращою, “незабаром її читатимуть виключно поети”).

– Багатство тематики, стильових і жанрових знахідок.

– Поступається прозі за динамізмом саморозгортання інтелектуального сюжету, але виграє в інтенсивності метафоричного орнаменталізму.

– “Від пастельного імпресіонізму до барокової поліфонії”.

– Представлена кількома поколіннями поетів: “шістдесятники” ; “київська школа” поетів, поети-дисиден – ти, “вісімдесятники” , “дев’яностники” .

Характерні ознаки сучасної прози

– Жанрове розмаїття, пошуки нових мотивів, мистецьких ідей.

– Відхід від лірико-романтики, патетики, трансформація химерної стильової течії у прозу постмодерністів.

– Активна творча діяльність прозаїків старшого покоління: звернення до історичної тематики, М. Вінграновського “Северин Наливайко”, Р. Іваничука “Орда” , “Рев оленів нарозвидні” , роман у віршах Ліни Костенко “Берестечко” ; дослідження екзистенціальних проблем буття людини ).

– Постмодерне світобачення, у центрі творів – “маска “автора.

Існування двох шкіл прозаїків:

1) “київсько-житомирська” – перевага екзистенціальних мотивів, герой творів – інтелектуал, рафінований інтелігент ;

2) “львівсько-франківська” – перевага гри та іронії, карнавалу і травестії, герой – маргінал, сільська людина з комплексом меншовартості.

Характерні риси сучасної драматургії

– наповнена інтелектуалізмом;

– перехід до модерного моделювання дійсності, звільнення від традиційних шаблонів;

– поєднання поезії, філософії, моральності, вчинків героїв у драматичному творі;

– колажний принцип побудови твору;

– поява імен-абстракцій, імен-символів;

– перевага камерності;

– звернення до проблем сучасної школи.

Представники сучасної драматургії: Василь Босович ; Ярослав Стельмах.

У 1997 р. вийшла антологія “Близнята ще зустрінуться”, де вміщено п’єси митців української діаспори: Леоніда Мосендза, Ігоря Костецького, Богдана Войчука, Віри Вовк та ін.

Дискурс – спосіб, форма організації мовної і літературної діяльності, уживається як індивідуальний стиль митця.

Рефлексія – розмірковування, внутрішня зосередженість, аналіз власних роздумів і переживань.

Ремінісценція – відгомін у художньому творі якихось мотивів, образів, виразів, деталей тощо з широко відомого твору іншого автора, перегукування з ним. При цьому вислови, запозичені в попередників, переосмислюються і набувають нового висвітлення.

Алюзія – натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура.

Сучасні літературні організації, угруповання, товариства, школи

“Вісімдесятники”

Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Іван Малкович, Оксана Забужко, Оксана Пахльовська, Іван Козаченко

Національна спілка письменників України, 1996 p. ,

2001 p.

Понад 1,5 тис. членів.

До 2001 р. – очолював Ю. Мушкетик, з 2001 р. – В. Яворівський

Асоціація українських письменників, з 1997 р.

Понад 100 письменників, президент – Юрій Покальчук, згодом – Тарас Федюк

“Бу-Ба-Бу” , з 1985 p., м. Львів

Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець

“Нова дегенерація”, з 1992 p., м. Івано-Франківськ

Іван Андрусяк, Іван Ципердюк, Степан Процюк

“Пропала грамота”, з 1991 p., м. Київ

Віктор Недоступ, Семен Либонь, Юрко Позаяк

“Західний вітер”, з 1992 р. м. Тернопіль

Віталій Гайда, Борис Щавурський, Василь Махно, Гордій Безкоровайний

“ЛуГоСад”, з 1986 p., м. Львів

Іван Лучук, Назар Гончар, Роман Садловський

“Червона фіра”, з 1991 p., м. Харків

Сергій Жадан, Ростислав Мельників, Іван Пилипчук та ін.

?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗНО – Сучасний літературний процес. Загальний огляд

Categories: Твори на різні теми