Збірник афоризмів “Пчола” – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Збірник афоризмів “Пчола”

В афоризмах сконцентрована мудрість і життєвий досвід народу, тому це був один із найулюбленіших жанрів літератури в усі часи. На Русі ще з дохристиянських часів існувало багато прислів’їв і приказок, а після хрещення з Біблією прийшла велика кількість перекладних книжних висловів. Перекладні афоризми фольклорного і книжного характеру прийшли на Русь разом зі збірником “Стословець” Геннадія.

У 1076 році в Києві на основі висловів із книг Ісуса, сина Спрахового та “Стословця” був укладений

збірник перекладних афоризмів “Ізборник Святослава”.

З XIII століття на Русі велику популярність мала перекладна антологія афоризмів, що виникла у Візантії в XI столітті і мала алегоричну назву “Пчола” . Не пізніше 20-х років XIII століття збірник “Пчола” був перекладений досвідченим книжником найімовірніше у Галицько-Волинських землях.

Збірник містив упорядковані розділи афоризмів про різні людські чесноти і вади. Кожен розділ афоризмів містив дві частини – церковну і світську. У першій частині було вміщено афоризми з Біблії та висловлювання

Церковних діячів зі збірника афоризмів “Паралелі” Іоанна Дамаскіна. Другу частину “Пчоли” складали афоризми з творів Есхіла, Геродота, Еврипіда, Фукідіда, Демокрита, Піфагора, Діогена, Платона, Сократа, Аристотеля, Плутарха та багатьох інших. Характерно, що у кожному розділі “Пчоли” афоризмів світських авторів уміщено набагато більше, ніж церковних.

У 1599 році в Дерманському монастирі на Волині був здійснений новий переклад збірника “Пчола” за грецьким текстом Острозької Біблії. Афористичні вислови з “Пчоли” різні. письменники і проповідники використовували у своїх творах і промовах, щоб підтвердити власні думки, або взагалі як тему свого оригінального твору.

До появи перекладної літератури Київська Русь мала власні оригінальні твори, серед яких існували зразки ораторської прози, збірники морально-повчальних висловів, природознавчо-наукові твори.

Давньоукраїнська література була визначним явищем у літературному процесі середньовічної Європи. Високий рівень літератури XI-XII століть, її літературна техніка та ідейно-естетичні цінності послужили плідним підгрунтям для створення “Слова о полку Ігоревім” – найвидатнішої пам’ятки Київської Русі. Це перший твір давньоукраїнської літератури, який здобув всесвітню славу, бо являє собою єдину, справді поетичну пам’ятку слов’янського середньовіччя. ?1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Збірник афоризмів “Пчола” – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Categories: Твори на різні теми