Тема 5. “Повість минулих літ” – Давня українська література

ІІ. Давня українська література

Тема 5. “Повість минулих літ”

На початку XII ст. за князювання Володимира Мономаха на основі попередніх зведень монах Києво-Печерського монастиря Нестор створив “Повість минулих літ”, довівши записи до 1113 року. Оригінал цього літопису не зберігся, але до нашого часу він дійшов у списках XIV – XV ст. Найдавнішими вважають список Лаврентіївський та Іпатіївський. Перший здобув свою назву від імені переписувача ченця Лаврентія, а інший було знайдено у костромському Іпатіївському монастирі.

Літопис

створювався впродовж тривалого часу багатьма митцями, але на початку XII ст. завершив, упорядкував і дав назву літопису київський монах – чернець Нестор. Існують також ще дві редакції “Повісті…”: одну з них зробив ігумен Сильвестр на замовлення Володимира Мономаха, іншу редакцію було здійснено для сина Володимира Мстислава Мономаха. Найвдалішою прийнято вважати саме редакцію Нестора Літописця. “Повість минулих літ” називають ще “Початковим літописом”.

Тема: висвітлення історії східних слов’ян і князівської влади, утвердження християнства на Русі, розповідь про виникнення слов’янської писемності.

Ідея: возвеличення давності слов’янського роду, уславлення загальноруського патріотизму.

“Про заснування Києва”

“…Поляни жили особно і володіли родами своїми… І було між них три брати; одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив і сестра їх – Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Борич, а ІЦек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив – на третій горі, од чого й прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мутами мудрими й тямущими і називалися полянами.

Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні.

Інші ж, не знаючи, говорили, ніби Кий був перевізником, бо тоді коло Києва перевіз був з тої сторони Дніпра. Тому й казали: “На перевіз на Київ”. Коли б Кий був перевізником, то не ходив би він до Цесарограда. А сей Кий княжив у роду своєму і ходив до цесаря.

Не знаємо, щоправда, до якого, а тільки про те відаємо, що велику честь, як ото розказують, прийняв він од того цесаря…

А по сих братах почав рід їхній держати княжіння в полян”.

“Про помсту Ольги”

У рік 6453 князь Ігор “пішов у Деревляни по данину… А взявши данину, він пішов у свій город Київ. Та коли він повертався назад, він роздумав і повернувся до древлян з невеликою дружиною, “жадаючи більше майна”.

Древляни попередили його, що данини більше не дадуть, але Ігор не послухав їх. Тоді древляни зі своїм князем Малом, “вийшовши насупроти з города Іскоростеня, вбили Ігоря…”

“І сказали древляни: “Осе князя руського ми вбили. Візьмемо жону його Ольгу за князя свого Мала і Святослава візьмемо і зробимо йому, як ото схочем”. І послали деревляни ліпших мужів своїх, числом двадцять, у човні до Ольги, і пристали вони під Боричевим узвозом у човні, бо тоді вода текла біля Гори київської і на Подоллі не сиділи люди, а на Горі”.

Розповіли древляни Ользі, навіщо вони приїхали. “Мовила тоді їм Ольга: “Люба мені є річ ваша. Мужа свойого мені вже не воскресити, ц, вас хочу я завтра вшанувати перед людьми своїми. Тож нині ідіте в човен свій і ляжте в човні, величаючись.

Завтра я почилю по вас, а ви скажіте: “Не поїдемо ми ні на конях, ні пішки не підемо, а понесіте нас у човні”. І вознесуть вас у човні”. І відпустила вона їх у човен.

Ольга тим часом звеліла викопати яму велику й глибоку на дворі тюремному, поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в теремі, послала по гостей. Коли древлян несли у човні, вони “сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигороджуючись”. “І принесли їх на двір до Ольги, і вкинули з човном у яму. І, приникнувши до ями, Ольга мовила їм: “Чи добра вам честь?” Вони ж сказали: “Гірша нам смерть, ніж Ігореві””. І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх.

І пославши Ольга до деревлян, сказала: “Якщо ж ви мене щиро просите, то пришліть до мене знатних мужів, хай у великій честі піду я за вашого князя. А то не пустять мене люди київські”.

Коли ж деревляни прийшли, звеліла Ольга приготувати мийню, кажучи так: “Помившись, прийдіте до мене”. Вони тоді розпалили мийню, і ввійшли деревляни, і стали митися. І заперли мийню за ними, і повеліла Ольга запалити її од дверей, і тут згоріли вони всі.

А ще двічі Ольга помстилася древлянам на їх землі. Перший раз з невеликою дружиною пішла Ольга справити тризну на могилі чоловіка, пригостила древлян, а коди ті упилися, звеліла їх убити. “І посікли їх п’ять тисяч”. Наступного року, зібравши військо, пішла на древлян війною, перемогла та взяла в облогу Іскоростень.

Але ціле літо “не могла вона взяти города”. Тоді, нібито на знак примирення, Ольга запропонувала, щоб замість звичайної данини, їй від кожного двора дали по три голуби і по три горобця. Древляни з радістю погодилися. “Ольга тим часом, роздаючи воякам кому ото по голубові, а другим по горобцеві, звеліла їм кожному голубові й горобцеві прив’язати трут… . І звеліла Ольга, коли смеркалося, воям своїм пустити голубів і горобців.

Голуби ж і горобці полетіли в гнізда свої – і тоді загорялися голубники, а од них хижі і стодоли. І не було двора, де б не горіло…”.

Так помстилася Ольга за вбивство свого чоловіка – князя Ігоря.

Тест № 2

1. “Повість минулих літ” – це

А епічний твір про роки князювання Ярослава Мудрого.

Б белетристична повість про давні часи.

В історична і літературна пам’ятка, у якій історичні події викладено у формі літературних творів різних жанрів.

Г хроніка життя руських князів.

2. Укажіть, що означає термін “літопис”.

А Переказ;

Б розповідь;

В хроніка;

Г оповідання.

3. Яке плем’я, за літописом, заснувало Київ?

А Древляни;

Б поляни:

В варягіви;

Г хозари.

4. Яка подія відбулася у рік 6453 ?

А Заснування Києва;

Б загибель Олега;

В убивство князя Ігоря;

Г прийняття княгинею Ольгою християнства.

5. Укажіть автора “Слова про похід Ігорів”.

А Володимир;

Б князь Ігор;

В Нестор Літописець;

Г невідомий;

6. У поемі “Слова про похід Ігорів” зображено події

А 988 р.

Б 1036 р.

В 1113 р.

Г 1185 р.

Д 1242 р.

7. Яка тема домінує у “Слові про похід Ігорів”?

А Захист природних ресурсів;

Б захист рідної землі від нападників;

В віддане кохання Ярославни до Ігоря;

Г поділ землі між братами Ігорем і Всеволодом;

Д міжусобиці на руських землях

8. Слова:

Ні хитрому,

Ні спритному,

Ні чаклуну спритному –

Суда Божого не минути –

Виголошує у творі “Слово про похід Ігорів”

А Всеволод.

Б Ігор.

В Воян.

Г Святослав.

Д Роман.

9. За ідейно-тематичним змістом центральним у “Слові про похід Ігорів” є розділ

А виступ дружини князя Ігоря в похід.

Б перемога Ігоря в першій битві.

В сон і “золоте слово” Святослава.

Г втеча Ігоря з полону.

Д Русь вітає Ігоря після його повернення з полону.

10. З. яким образом “Слова про похід Ігорів” пов’язана ідея єднання Русі?

А Святослава Київського;

Б Ігоря Святославича;

В Всеволода;

Г Ярославни;

Д Кончака.

11. Розмістіть розділи “Слова про похід Ігорів” відповідно до сюжетного перебігу подій.

А Сон і “золоте слово” Святослава;

Б виступ дружини Ігоря в похід;

В величальна зустріч Ігоря після повернення з полону;

Г перемога Ігоря в першій битві;

Д втеча Ігоря з полону.

12. Установіть відповідність між цитатами зі “Слова…” та персонажами, яким вони належать.

1 “Один брат, один світ світлий – ти, Ігорю!”;

2. “Лучче ж би потятим бути,

Аніж полоненим бути”;

3. “Рано єсте почали Половецьку землю мечами

Разити, а собі слави шукати”;

4. “О вітре, вітлило! Чому, господине, так сильно вієш ти?”.

А Ігор

Б Святослав

В Бонн

Г Ярославна

Д Всеволод1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Тема 5. “Повість минулих літ” – Давня українська література

Categories: Твори на різні теми