Розвиток культури Київська Русь

Київська Русь

Розвиток культури

Першими книгами, що писалися від руки на пергаменті, були Євангеліє та Псалтир. Найдавніша книга, яка дійшла до наших часів, – це “Остромировае Євангеліє” . Це Євангеліє було написане уставом: кожна буква промальовувалася пензлем окремо від іншої спеціальною фарбою; початкові букви на сторінках були намальовані особливо великими і яскравими, а сторінки оздоблювалися орнаментом. З XIV століття перейшли на півустав, а з XV – на скоропис, письмо, що нагадує сучасне. Книги прикрашалися мініатюрами.

Найдавніші

мініатюри прикрашали “Остромирове Євангеліє” та “Ізборнік” князя Святослава. Переписування церковних книг – це було одне з найповажніших занять у Київській Русі. Іноді кропітке переписування однієї книги займало кілька років.

З XI по XIV століття до наших часів дійшли лише 33 книги з сотень тисяч тих, що існували у бібліотеках Русі.

Також у Київській Русі була розвинена музична культура: уже в той час існували професійні співаки й музиканти. Музика обов’язково супроводжувала кожне свято при дворі князя чи іншої знаті. При дружинах князя існували спеціальні окремі оркестри, до яких входило від 40 до 60 сурм, бубнів та литавр.

Ці оркестри були призначені підносити бойовий дух дружини під час походів.

Швидкого розвитку у Київській Русі зазнали ремесла: архітектура, живопис і декоративне мистецтво, за межами давньоруської держави великим попитом користувалися ювелірні, гончарні вироби, зброя. Усього налічувалося понад 60 видів ремесел.

На сьогодні збереглися такі величні пам’ятки архітектури Київської Русі, як Софійський собор, Золоті ворота, Десятинна церква, Михайлівський собор у Києві, собор Спаса у Чернігові.

У давній українській літературі розрізняють усну народну творчість та книжне письменство. Фольклорні твори передавалися в усній формі з покоління у покоління в родині, від лірників до їх учнів. Це були історичні, патріотичні, обрядові пісні, думи, плачі-голосіння, легенди, казки, прислів’я, приказки.

Розвиток давнього книжного письменства розподіляється на три етапи:

1) Х-ХІІ століття;

2) кінець XIII – початок XVII століття;

3) початок XVII століття – кінець XVIII століття. ?

Розвиток культури Київська Русь

Categories: Твори на різні теми