Характеристика індивідуального стилю Максима Рильського

Різноманітність індивідуальних стилів багатьох письменників свідчить про багатство талантів у народі, який їх породив, про багатогранність життя, відображеного в літературі. Максим Рильський – оригінальна творча індивідуальність, поет з власним стилем. У чому ж особливість сучасного поетичного стилю М. Рильського? Поет у своїх кращих творах досяг гармонійності змісту і форми.

Майстерність М. Рильського, як і кожного видатного поета, – це не сума готових художніх прийомів, а дійсно високий рівень ідейно-художнього зображення дійсності.

М. Рильський уміє піднести найважливіші ідеї часу по-своєму, утілити їх в оригінальні образи яскравими художніми засобами. Поет має свої улюблені теми, яким він приділяє найбільше уваги. Провідні теми його творчості – любов до Вітчизни, дружба народів, творча праця нашого народу на благо своєї країни, боротьба за мир тощо. Для розкриття улюблених тем М. Рильський має й улюблені образи. Повторюючись у нових творах поета, ці образи не створюють враження одноманітності, бо завжди сяють новими гранями, викликають нові думки й емоції.

Поезія М. Рильського характеризується багатством і красою тропів. Так, значення пісні в житті народу поет розкриває епітетами і порівняннями: Як сонце наше благовісне, Як віщий білокрилий птах… Вдало поет уживає і народні епітети: “За колоски налиті… За руки працьовиті…” ; “Свят союз наш…” . Особливо поетові вдаються складні епітети: вікопомний, злотостеблі, непоборно-сміла, мудро-ласкавий. Часто як складові частини таких епітетів Рильський використовує емоціонально-красиві слова: крила, огонь, грім. У творчості поета гармонійно поєднуються глибокий ліризм і публіцистична схвильованість, які відповідають різноманітним обставинам життя.

Влучну характеристику, яку дав М. Рильський поезії взагалі, можна з повним правом застосувати до творчості самого поета: Вона – це золота руда, Іскриста і багата Та в дні великого труда Вона – коваль і ратай, Вона – це гармонійний спів, Дух злагоди і миру… Та проти хижих паліїв Вона здійма сокиру. Характерною рисою творчості Рильського є багатогранне бачення і відображення дійсності. Поет створює образи, які діють на різні чуття людини, зачіпають багато струн людського серця. Багато голосів на світі, Як барв на поверхні земній – Ці рядки одночасно викликають і слухові, і зорові уявлення, емоції в людях з різним баченням світу.

Максим Рильський – майстер стислих висловів, які звучать як афоризми. Прикладом може служити більшість поетичних рядків з віршів “Моя батьківщина”; “За мир”, “Дружба народів”, “Визначення поезії” тощо: Моя Батьківщина – це крила орла; Що лине до сонця з туманів… Моя Батьківщина – подолана ніч, На камені вирослий Колос.

Дружба народів – це злагода й мир, Це горизонтів невиданих шир. Великої поетичної сили поет досягає завдяки стилістичним фігурам. Прикладом вдалого використання фігур можуть бути вірші: “Слово про рідну матір”, “За мир”, “Моя Батьківщина” та інші. Поезія М. Рильського відзначається жанровим багатством в ліриці й ліро-епічних творах, музичністю, різноманітністю віршованих розмірів, строфічної будови. У нього зустрічаються різностопні ямби, хореї, трискладові розміри, різні поетичні строфи та форми: терміни, шестирядкові, семирядкові, октава, сонети, навіть онєгінська строфа. В українській літературі М. Рильський займає визначне місце як майстер мови. Він прекрасно володіє живою мовою народу, створює на її основі і нові лексичні форми.

Отже, національна своєрідність поезії М. Рильського – у багатій барвистій мові, у широкому використанні образів і художніх засобів фольклору та розвитку кращих традицій письменників-класиків, у створенні національного характеру українця нашої епохи.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Характеристика індивідуального стилю Максима Рильського

Categories: Шкільні твори