Твір доповідь про поеми Пушкіна “Полтава” і “Мідний вершник”

До жанру поеми Пушкін Звертався протягом усього свого творчого шляху. У ранній творчості в нього переважають романтичні поеми. Починаючи з 1825 р. жанровий діапазон Пушкіна значно розширюється.

Так, незабаром після того, як він завершив трагедію “Борис Годунов”, Пушкін пише сатиричну поему “Граф Нулин” , створення якої було підготовлено досвідом роботи над першими розділами “Євгенія Онєгіна”. Послідовне зображення “прози побуту”, живих картин і образів російської дійсності характерно й для його поеми “Будиночок

у Коломне” , що мала характер полемічного виклику консервативним критикам, що вимагали від поета обов’язкового оспівування “піднесених предметів”, прямого моралі й т. д. Це не означає, що Пушкін відмовляється від високої проблематики. Він відстоює право поета відгукуватися на кардинальні проблеми сучасності не по примусі, а по вільному виборі, по внутрішній потребі, обумовленої переконанням у високому призначенні й високій відповідальності поета перед сучасниками й нащадками

Найбільш значні поеми Пушкіна останнього періоду “Полтава” і “Мідний вершник”. Уже в последекабрьской ліриці Пушкін приділяє особливу увагу образу Петра. Він ураховував певну літературну традицію. Поети XVІІІ в. бачили в Петрові ідеал “освіченого монарха”.

У конкретно-історичних умовах своєї епохи Пушкін використав тему Петра як свого роду повчання, урок для Миколи І. Із часом розуміння й тлумачення образа Петра в Пушкіна заглиблюється й уточнюється. Це чітко простежується у двох його найбільших поемах1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Твір доповідь про поеми Пушкіна “Полтава” і “Мідний вершник”

Categories: Твори з літератури