Романтичний характер балад Тараса Шевченка – Укра-нська література

Рання творчiсть Т. Шевченка має виразний романтичний характер. Починав поет з традицiйного романтичного жанру – балади, подавши такий ii зразок, як “Причинна”. Поет звертається в нiй до нацiонального свiту, зображуючи побутовi та етнографiчнi особливостi, повiр’я, образи-символи, що творять збiрний образ Украiни. Тарас Шевченко звертає увагу на найiстотнiше в образi своєi землi та духовному єствi украiнського народу. Днiпро як велична рiчка Украiни i пiсня як одна з ii найбiльших духовних святинь – це тi образи-символи, що є чи не найважливiшими

в баладi “Причинна”, якi органiзовують ii в єдине цiле. У основi сюжету лежать народнопоетичнi перекази про перетворення дiвчини на причинну, бо “так ворожка поробила”.

Почуття дiвчини до парубка сильне i яскраве, а бiль вiд розлуки з ним усепроймаючий. Конфлiкт мiж бажаним, прагненням до щастя й тими перешкодами, що стоять на шляху до нього, призводить до трагiчноi розв’язки. Драматизм розповiдi про недолю дiвчини-сироти, яку русалки залоскотали, пiдсилюється сценою самогубства парубка. Сила його почуття така сама безмiрна, як i любов до нього коханоi дiвчини.

Але у свiтi, де панують “чужi люди”, такi неординарнi, духовно багатi особистостi не можуть почуватися щасливими. Композицiя балади Aрунтується на контрастi, а одним iз виявiв його є пейзаж. Так, смерть дiвчини вiдтiнюється свiтлим життєствердним пейзажем: “Защебетав соловейко – пiшла луна гаєм”; “Червонiє за горою, плугатар спiває”. Пейзаж допомагає авторовi передати внутрiшнi переживання героiв. Так, буря на Днiпрi грозовоi ночi спiвзвучна роз’ятренiй душi молодоi дiвчини, ii тривогам.

Важливу роль у баладi вiдiграють також лiричнi вiдступи. Наприклад: Така ii доля. О Боже мiй милий! За що ж ти караєш ii, молоду?

За те, що так щиро вона полюбила Козацькii очi? Прости сироту! Незвичайна ситуацiя, драматично напружений сюжет, протистояння двох свiтiв характеризують i баладу “Тополя”. Реалiстичний в основi своiй сюжет – вiддання дiвчини за нелюба – стає романтичним завдяки використанню вiдповiдних композицiйних прийомiв та народнопiсенних засобiв, зокрема мотиву перетворення дiвчини на тополю.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Романтичний характер балад Тараса Шевченка – Укра-нська література

Categories: Шкільні твори