Романтичний характер балад Шевченка

Рання творчість Т. Шевченка має виразний романтичний характер. Починав поет з традиційного романтичного жанру – балади, подавши такий її зразок, як “Причинна”.

Поет звертається в ній до національного світу, зображуючи побутові та етнографічні особливості, повір’я, образи-символи, що творять збірний образ України.

Тарас Шевченко звергає увагу на найістотніше в образі своєї землі і духовному єстві українського народу. Дніпро як велична річка України і пісня як одна з її найбільших духовних святинь – це ті образи-символи,

що є чи не найважливішими в баладі “Причинна”, які організовують її в єдине ціле.

В основі сюжету лежать народнопоетичні перекази про перетворення дівчини на причинну, бо “так ворожка поробила”. Почуття дівчини до парубка сильне і яскраве, а біль від розлуки з ним усе проймаючий. Конфлікт між бажаним, прагненням до щастя й тими перешкодами, що стоять на шляху до нього, призводить до трагічної розв’язки.

Драматизм розповіді про недолю дівчини-сироти, яку русалки залоскотали, підсилюється сценою самогубства парубка. Сила його почуття така сама безмірна, як і любов до нього коханої дівчини. Але у світі, де панують “чужі люди”, такі неординарні, духовно багаті особистості не можуть почуватися щасливими.

Композиція балади грунтується на контрасті, а одним із виявів його є пейзаж. Так, смерть дівчини відтінюється світлим життєствердним пейзажем: “Защебетав соловейко – пішла луна гаєм”; “Червоніє за горою, плугатар співає”. Пейзаж допомагає авторові передати внутрішні переживання героїв.

Так, буря на Дніпрі грозової ночі співзвучна роз’ятреній душі молодої дівчини, її тривогам, Важливу роль у баладі відіграють також ліричні відступи. Наприклад:

Така її доля.

О Боже мій милий!

За що ж ти караєш її, молоду?

За те, що так щиро вона полюбила

Козацькії очі? Прости сироту!

Незвичайна ситуація, драматично напружений сюжет, протистояння двох світів характеризують і баладу “Тополя”. Реалістичний в основі своїй сюжет – віддання дівчини за нелюба – стає романтичним завдяки використанню відповідних композиційних прийомів та народнопісенних засобів, зокрема мотиву перетворення дівчини на тополю.

Романтичний характер балад Шевченка

Categories: Твори на різні теми