Опис та характеристика творів Тараса Шевченка “Заповіт”, “Сон” , “Кавказ”, “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”, “Мені однаково”

“Заповіт”

Історія написання Гостюючи на Переяславщині в грудні 1845 p., Шевченко серйозно захворів. У нього виникла невесела думка сказати людям останнє слово.

Композиція, ідейний зміст За формою “Заповіт” – монолог. Складається з шести строф, які об’єднані попарно й утворюють ніби три сходинки, кожна з яких має свою провідну думку.

Перші – вражають простотою, буденністю. Простежується логічний ланцюжок: слово “поховайте” – образ труни – висока могила – уся Україна, зігріта любов’ю Шевченка. Читач

піднімається на таку височінь, що видно всю Україну, відчуває себе господарем цієї краси й величі та усвідомлює громадянську відповідальність за її долю.

У двох наступних парах строф автор лине думкою до рідного народу, турбується про його майбутнє. Шевченко вірить, що трудящі переможуть, скинуть з себе пута, тому й звертається до них із закликом:

…вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте.

Ці рядки – кульмінація думок і вибух пристрасті поета, його найзаповітніше бажання. У них – сподівання, що після смерті поета здійсниться його палка мрія про волю народу. Про “Заповіт” або за його мотивами написано сотні творів: М. Рильський “Слово про рідну матір”, М. Тихонов “Слово на Тарасовій горі в Каневі”, М. Танк “Заповіт” та ін.

На слова й мотив “Заповіту” написано понад 50 музичних творів: хори М. Лисенка, Г. Гладкого, М. Вербицького, О. Кошиця, К. Стеценка, Я. Степового, Л. Ревуцького; кантати С. Людкевича, Б. Лятошинського, симфонічні поеми і т. д.

“Сон”

Жанр Поема “Сон” – перший в українській літературі твір політичної сатири. Сатиричний твір – твір викривального змісту, у якому різко висміяні реакційні, потворні явища в суспільному житті або риси характеру людей. Викриваючи негативне, антинародне, сатира утверджує позитивне, демократичне, високоморальне.

Назва – від образної алегоричної форми викладення змісту сну. Кріпосництво – як жахливий сон, від якого дерев’яніє навіть людина, що спить. Поет закликав прокинутися, позбутися жахів і жити повноцінним життям. У невеличкому творі автор прагнув охопити всю Російську імперію, і сон виправдовує уривчастість розповіді, швидку зміну подій, казкові пересування, фантастичні картини, алегоричні образи, звільняє від довгих переходів.

Сюжет і композиція У вступній частині Шевченко саркастично таврує головні недоліки кріпосницького суспільства, готує читача до основної розповіді. Дає загальну характеристику російського самодержавства. “Той мурує, той руйнує” – слова, що мають підтекст. Поет засуджує загарбницьку політику імператора Миколи І та його попередників; характеризує панів як п’явок трудового народу. Основна розповідь – поетова розповідь про видіння, які нібито йому приснилися.

У польоті за совою ліричний герой поеми в зажурі прощається з Україною, “безталанною вдовою”, і обіцяє їй повернутися. Перша картина – опис літнього ранку. Чарівні пейзажі контрастують з картинами життя суспільства – злигоднів покріпаченого народу України, знущання панів. , У ліричних відступах поет від імені народу ставить актуальне для свого часу питання: “Чи довго ще на сім світі катам панувати?” . Друга картина – зимовий пейзаж, співзвучний з долею каторжників. Поет пролітає над пустинею вічного холоду, чує, “як загули кайдани під землею” . Автор називає винуватцем цього лиха “неситого” царя. Шевченко створює образ борця, у якому узагальнює риси багатьох поколінь волелюбних, самовідданих, героїчних, гідних патріотів.

Третя частина поеми починається міським пейзажем, на тлі якого муштрують солдатів. Герой поеми потрапляє на феєрверк, на якому зустрічає земляка, що став рабом-перевертнем. Потрапивши до царського палацу, герой сміливо вигукує: “Так от де рай!” Але цей рай не для трудівників, а для свавільних панів. Тематика: зображення неймовірних страждань трудящих і “райського жиТтя” – панів, показ свавілля та морального виродження панівних класів, продажності чиновництва.

Ідея: викриття аморальності паразитизму та вірнопідданства, заклик до людської гідності, пробудження національної свідомості трудящих. І. Франко назвав поему “сміливим маніфестом слова проти темного царства”.

“Кавказ”

Жанр: сатирична поема з елементами лірики й героїки. Джерела: загарбницька війна царської Росії проти народів Кавказу. Загибель у цій війні друга Шевченка Якова де Бальмена дала поштовх до написання поеми, у якій піднімається питання про право на щастя всіх поневолених народів. Ідейно-художній зміст Вступ – похмурий пейзаж гіp, оповитих хмарами, засіяних горем і политих кров’ю.

Автор готує читача до розповіді про трагічні події війни. Символічний образ Прометея втілює незламність, безсмертність, титанізм народу, а образ неситого орла – царат. “Не вмирає душа наша, не вмирає воля” – звучать оптимістичні поетові слова. У поемі автор прославляє кавказькі сині гори та мужніх горців. Звучать виразні революційні мотиви: “Борітеся – поборете!”, “бо за вас правда” . Афоризмами стали слова з поеми: “Не вмирає душа наша, не вмирає воля”, “Кати знущаються над нами, а правда наша п’яна спить”, “До нас в науку!” та ін. Тема: викриття загарбницької політики російського самодержавства, реакційної ролі церкви й дворянської моралі.

Ідея: співчуття поневоленим, схвалення патріотичної, мужньої боротьби горців, ут-вердження безсмертя народу; заклик до об’єднання зусиль народів для боротьби проти спільного ворога – російського царату. Стислий переказ твору “Кавказ” Кавказькі гори “засіяні горем, кровію политі” – тривалий час там іде війна. Спо-конвіку там орел карає Прометея, та не в змозі остаточно здолати непокірного титана:

Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле. Не скує душі живої І слова живого.

Не понесе слави Бога, Великого Бога.

Ліричний герой поеми звертається до Бога, запитуючи, коли, нарешті, “прокинеть-ся правда”, коли кати народу перестануть знущатися з людей:

Ми віруєм твоїй силі І духу живому. Встане правда! встане воля! І тобі одному Помоляться всі язики

Вовіки і віки. А поки що течуть ріки. Кровавії ріки!

Кавказькі гори политі кров’ю, бо там живе волелюбний народ, який чинить відчай-душний опір завойовникам. Тому тисячами гинуть царські солдати, ллється кров. А сльо-зи – удов’ї, дівочі, матерів і батьків! їх вистачило б на те, щоб утопить “всіх імпера-торів… з дітьми і внуками”. Ліричний герой поеми славить “лицарів великих” – синів Кавказу, які мужньо від-стоюють своє право на мирну працю, на життя за власними законами:

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!

Поет протиставляє вільному Кавказу, де ніхто не зазіхає на чуже, кріпосницьку Росію. У цій країні, що здавна пишається своїми християнськими традиціями, мо-жуть навчити лише, як ошукувати людей, здирати з них останню шкуру, мордувати по тюрмах і як продавати чи програвати в карти своїх же одновірців-християн.

Ліричний герой гірко докоряє панству: “Ви любите на братові шкуру, а не душу!”. Зажерливі й багаті моляться розіп’ятому за людство Христу, будують йому, храми і каплиці, кладуть перед його образом “неутомленниє поклони”:

За кражу, за війну, за кров, Щоб братню кров пролити просять І потім в дар тобі приносять З пожару вкрадений покров!!!

Поема закінчується зверненням поета до його загиблого друга Якова де Бальмена, який склав голову “не за Україну, а за її ката”. А ліричний герой залишається на-одинці зі своїми гіркими роздумами про долю України. Гнів і обурення ліричного героя твору викликає лицемірство провідників загарбни-цької політики царату, які намагаються прикрити свої хижацькі наміри облудними твердженнями, нібито вони несуть просвіту темним “диким” народам:

Просвітились! та ще й хочем Других просвітити, Сонце правди показати Сліпим, бачиш, дітям!..

Все покажем! тілько дайте Себе в руку взяти, Як і тюрми муровати, Кайдани кувати. Всьому навчим; тілько дайте

Свої сині гори Остатнії… бо вже взяли І поле, і море. “І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє”

Жанр: послання Особливості побудови: відсутність епічного, перевага ліричного, пройнятого актуальними громадянськими мотивами. В епіграфі до послання автор натякає на панів-експлуататорів, які, знущаючись з народу, говорять, що його люблять.

Ідейно-художній зміст1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Опис та характеристика творів Тараса Шевченка “Заповіт”, “Сон” , “Кавказ”, “І мертвим, і живим, і ненарожденним…”, “Мені однаково”

Categories: Твори з літератури