Гете і Просвітництво

І. Що таке Просвітництво? ІІ. Погляди просвітників на людину й світ. ІІІ. Література Просвітництва й творчість Гете. та реалістичні драми. Художня цінність цих творів пов’язана з тим, що вони уособлюють високе уявлення про призначення людини, уособлюють Розум або Природу.

Серед авторів цього періоду слід також назвати Джонатана Свіфта, Вольтера, Дені Дідро, Жан-Жака Руссо, Готгольда Лессінга та інших. “Фауст” Гете став своєрідним підсумком “віку розуму” в Європі й відкрив певні грані “нової епохи всесвітньої історії”. Гете перекреслює середньовічний світогляд у Німеччині так само, як це роблять енциклопедисти у Франції.)

Гете і Просвітництво

Categories: Твори з літератури