Значення роману “І понад вік триває день” на рубежі суспільно-моральних катастроф

Роман “І понад вік триває день” на рубежі глобальних перемін й екологічних, ядерних, суспільно-моральних катастроф, що грядуть через кілька років, був резонансним, прозірливо-застережливим явищем у літературі, а термін “манкуртизм” став своєрідним символом фатальних перемін у людській свідомості, втрати народом сакральної єдності з духовно-етичними пракоренями, усталеними законами буття. Слід підкреслити, що у романі “І понад вік’триває день” акцентується проблема віри, її органічної необхідності в житті людини.

Тому можна з повним правом стверджувати, що у період атеїзму як сегмента офіційної державної ідеології твір Чингіза Айтматова був свого роду художньою альтернативою антидуховним, матеріалістичним тенденціям часу.

Значення роману “І понад вік триває день” на рубежі суспільно-моральних катастроф

Categories: Твори з літератури