Відповіді до теми: “Творчий шлях Олександра Олеся. Неоромантизм”

1. Із чого починалося творче життя О. Олеся?

Першою його поетичною збіркою була “З журбою радість обнялась…” У ній відобразилися ідеалістичні погляди молодого поета, які стали грунтом для його подальших творчих пошуків. Вже в цій збірці поезії відзначаються великою му – шкальністю.

2. Назвіть найхарактерніші риси ранньої поезії

За висловом Петра Волинського, у збірці зазвучав “потужний струмінь гро­мадських мотивів, які… перепліталися з інтимною, пейзажною лірикою”. Вірші часто будуються на антитезі, що зафіксовано

і в назві книги. Також характерною рисою поезій Олеся є мінливий психологічний стан ліричного героя, його чутливі реакції на події зовнішнього світу.

3. У чому неоромантичність поезії “Айстри” ?

По-перше, неоромантичним є мотив передчасного цвітіння як конфлікт висо­кого ідеалу та дійсності. Айстри гинуть на морозі, і сонце, що запізнилося, бачить вже мертві квіти. По-друге, у вірші наявна множина змістів, його не можна при­урочити тільки до революції 1905 року.

4. У чому полягає філософія ліричного героя поезії ” Чари ночі” ?

Поет створює прекрасну весняну картину любові. Весна – це паралелізм мо­лодості, молодого гарячого кохання. Почуття людини співзвучні з життям приро­ди.

Лірик закликає не стрімголов кидатись до насолод, а жити в повну силу, не жаліти про помилки і відчувати щирим серцем.

5. Якою постає з віршів Олеся Україна?

Україна постає “безславною руїною”, зрадженою своїми ж непоштивими си­нами, та водночас вона – матір’велетнів-борців за свободу. У віршах Олеся все ж таки є надія на майбутній розквіт та розвиток батьківщини, “святі руїни” мов­чать тільки до нагоди.

6. Етнічне у творах О. Олеся. Як віддзеркалюються в його поезіях народні віру­вання?

Олександр Олесь незмінно поетизує фольклорну народну свідомість, поєднує українську демонологію зі світовою: у його поезіях можна зустріти як українських мавок, так і давньогрецьких фавнів. Як і в “Тінях забутих предків” Коцюбинсько­го, демонічний світ стає реальним, але до людини ставиться зовсім не так ворожо.

7. Що є характерним для драматургічних етюдів Олександра Олеся?

Визначною характеристикою етюдів є їхня насгроєвість, психологічна глибина очікувань чи спогадів. Також важливі алегорії та символи – у творах немає нічого зайвого, деталі насичені додатковим глибоким змістом, підтекстами. З’являються у пізніших творах і екзисгенційні мотиви, і елементи сюрреалізму.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Відповіді до теми: “Творчий шлях Олександра Олеся. Неоромантизм”

Categories: Твори з літератури