Три світи у романі М. Булгакова “Майстер і Маргарита”

І. Тримірність як форма буття.

ІІ. Три світи у структурі роману:

1. Давній “єршалаїмський” світ.

2. Вічний потойбічний світ.

3. Сучасний московський світ.

4. Взаємозв’язок трьох світів.

5. Паралельні ряди персонажів, шо підкреслюють об’єднаність світів;

6. Тріади персонажів.

7. Переміщення персонажів з одного світу в інший.

8. Персонажі, які не належать до тріад.

ІІІ. Вплив трьох світів на жанрову своєрідність роману.

Три світи у романі М. Булгакова “Майстер і Маргарита”

Categories: Твори з літератури