Особливості хронотопічних образів твору Гомера “Одіссея”

Доречною буде думка про те, що Одіссей, створивши сім’ю, власноруч робить шлюбне ложе з кореня маслини, закріпивши таким чином за рідною землею основи своєї власної родини. Опис ліжка поданий у поемі Гомера з чисельними подробицями та деталями, і вкладає його автор в уста свого героя також не випадково, адже це таємниця, яку знали тільки двоє – чоловік і дружина та ще вірна служниця Пенелопи, її наперсниця. Перенести ложе в інше місце означало зруйнувати самі основи сім’ї Одіссея. Надзвичайно цікаво, що подружнє ложе зроблене саме із

стовбура маслини. Маслина, олива, завжди вважалася у греків символом родючості, достатку.

Крім того, форма ліжка, зробленого таким чином, близька до кола. Ми вже зазначали, що долі Одіссея притаманна своєрідна кільцевидна структура.

В колі його життєвого шляху, як ми відзначали на попередньому уроці, є декілька надзвичайно важливих для героя кіл – коло роду, коло друзів, коло батьківщини, коло родини. Й тому абсолютно доречним видається те, що основою його родинного кола є шлюбне ложе у формі кола. Шлях Одіссея також максимально зорієнтований до кола.

Коло морів оточує землі, повз які проходить життєвий шлях Одіссея. Доля вириває його з цього безмежного кола й кидає до низки менших кіл – островів, які перетворюються на своєрідні пасткивипробування – щоб нарешті Одіссей потрапив до одногоєдиного, рідного і омріяного острова Ітаки, звідки його родове коріння. Простір для Одіссея ніби звужується до кола шлюбного ложа, але при цьому не виникає відчуття замкненості й змаління.

Навпаки, подружнє ложе Одіссея та Пенелопи набуває значення Всесвіту, в основі якого лежить вірний, випробуваний часом шлюб і почуття героїв.

Цей образ перетворюється на образ-символ – корінь маслини, корінь життя, дерево життя, родинне дерево. З цим образом безпосередньо пов’язана одна із провідних ідей Гомерової “Одіссеї” – на шляху життєвих випробувань людина знаходить силу опиратись всім негараздам і перешкодам в родинному теплі, в коренях вітчизни, в подружній вірності. Це робить людину стійкою, винахідливою, здатною опиратись як природним стихіям, так і людській підступності.)

Незважаючи на своєрідну ідеалізацію, образу

Одіссея самим Гомером, ми знаходимо у тексті численні знаки розвінчання героя. Наведіть приклади негативних рис характеру та вчинків Одіссея за змістом поеми. ; підступний – вміло розставляє пастки для Поліфема; марнославний; надто жорстокий і безжальний до ворога.

В. В. Рогозинський наводить ще один цікавий приклад віддзеркалення образу Одіссея у наступній літературній традиції: це поема Данте Аліг’єрі “Божественна комедія”, з якою нам ще належить познайомитись у цьому році. В частині “Пекло” читачі натрапляють на епізод, присвячений горезвісному цареві Ітаки. У восьмому колі пекла відбувається зустріч героя Данте, супроводжуваного Вергілієм, з Уліссом-Одіссеєм, точніше – вони побачили вогняний стовп, в якому зазнавав вічних мук герой гомерівських поем.

У “Іліаді” Гомером уславлена героїка людського духу. Здебільшого образи цієї поеми – це образи воїнів. Одіссей в “Іліаді” постає лише як воїн – відважний, розумний, красномовний, мудрий у порадах. В поемі ж “Одіссея” він постає у всій своїй людській величі – і як воїн, і як друг, і як вождь, і як батько, і як чоловік, і як людина, на долю якої випало стільки негараздів та випробувань.

Епічність “Одіссеї” полягає у всебічному зображенні людського характеру та його випробувань, у масштабному відтворенні звичаїв та особливостей життя давніх греків.

Які ж саме художні засоби допомогли Гомерові створити ефект максимальної достовірності і реалістичності зображеного у поемах “Іліада” та “Одіссея”? Поперше, це надзвичайна, навіть педантична точність деталей і подробиць оповіді. Саме вони руйнують наліт фантастичності і впевнюють читача у реальності події. Подруге, проникливий драматизм подій також слугує ефекту достовірності.

Потретє, використання постійних епітетів. Епітети Гомера постійні й водночас дивно різноманітні й картинні, тобто вони відтворюють обставини. Вони завжди доречні, максимально виразні та емоційні. І насамкінець, Гомер володіє магією художнього слова, він відчуває безмежний простір слів, він занурюється у мовне багатство, в якому все йому підвладне.

Літературознавець С. Д, Артамонов вважає, що поеми Гомера різні за тематикою. “Іліада” – твір історичного характеру. Вона розповідає про події не тільки загальнонародного, але й для тієї доби міжнародного значення. Зіштовхнулись у могутньому протиборстві племена й народності величного регіону, й це протиборство надовго запам’яталось наступним поколінням, описане з обов’язковою для історичної науки точністю.

Цей твір відобразив з енциклопедійною широтою весь духовний світ Давньої Греції – її вірування, її соціальні, моральні, політичні норми. Він закарбував з пластичною наочністю і її матеріальну культуру. Задуманий як історична оповідь, він з величезною художньою виразністю відтворив фізичний і духовний лик учасників події – показав конкретних людей, їх індивідуальні риси, психологію.

Поет вичленував основну моральну проблему своєї оповіді, підкоривши їй, власне, весь хід розповіді – вплив людських пристрастей на життя суспільства. В цьому втілилась його власна моральна позиція. Гніву й жорстокості він протиставив ідею гуманності й добра, честолюбству й гонитві за славою – високу громадянську доблесть.

“Одіссея” ввібрала в себе громадянські та сімейнопобутові ідеали давньогрецького суспільства – любов до батьківщини, домівки, почуття подружньої вірності, батьківського та синівського зв’язку. Проте в основному це історія “відкриття світу”. Людина, в даному випадку Одіссей, з допитливістю дивиться на загадковий, незвіданий, сповнений таємниць оточуючий світ.

Його проникливий погляд прагне сягнути у його таємниці, пізнати, дізнатись про все. Невситимий потяг до пізнання невідомого – головний ідейний стрижень мандрівок і пригод Одіссея. До певної міри це й древній утопічний роман.

Одіссей побував у потойбічному світі, в Аїді, і в країні соціальної справедливості, загального процвітання і благополуччя – на острові феаків. Він зазирнув у майбутнє технічного прогресу людства – плив на кораблі, керованому думкою.

Ніщо не зупиняло його допитливості. Він прагнув все стерпіти, все випробувати, які б біди не загрожували йому, заради того, щоб дізнатись, осягнути незвідане, ще не випробуване.

У “Іліаді” показані хитрість та лукавство Одіссея як головні й, власне, не завжди симпатичні його риси, у “Одіссеї” ж – допитливість, проникливість розуму. Щоправда, й тут не полишає його дух лукавства, допомагаючи йому в найтяжчих ситуаціях.

Отже, це дві поеми, що охопили життя давньо”0 грецького народу. Перша висвітлила суспільство у всій багатоманітності його історичного буття, друга – окрему особистість у її взаємозв’язках з людьми й головним чином з природою. Одіссей постає як представник усього людства, що відкриває й пізнає світ.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Особливості хронотопічних образів твору Гомера “Одіссея”

Categories: Твори з літератури