Неприховане обличчя Німеччини в “Дорожніх картинах”

Німецький поет і прозаїк Генріх Гейне створив новаторську лірично-філософську прозу “Дорожні картини”. Це – дорожні замітки, які змальовують німецьку дійсність середини 20-х років XIX століття. Написані вони у формі літературно-політичного фейлетону.

Опис подорожі і краси німецької природи переплітається з дотепною та дошкульною критикою суспільних відносин і порядків Німеччини.

В основі твору – тонка іронія. Тут немає виразного позитивного ідеалу Гейне. Немає прямого заклику до боротьби, програми цієї боротьби.

Чим

глибше вдивляється Гейне у картину суспільного життя Німеччини, тим уїдливішою стає його іронія. Він ненавидить тих, хто пригноблює народ, але й не любить тих, хто підкорюється цій владі.

“Дорожні картини” показують убозтво Німеччини, поділеної на десятки карликових князівств. Вони передають задушевну атмосферу німецької дійсності з н феодальними, майже середньовічними забобонами: “Повітря в Німеччини дуже сперте й гаряче, і я часто боюсь задихнутися в ньому”. Духовний застій, безпросвітна вульгарність, тупе самовдоволення, типове для німецького бюргерства 20-х років XIX століття, відбилися на сторінках гнівної і дотепної книги “Дорожні картини” Гейне.

Змальовуючи місто чи село, описуючи ту чи іншу випадкову зустріч під час подорожі, Гейне передае типові риси свого часу. Гак, опис міста Геттінгена переростає в сатиру на десятки інших схожих міст у 36 німецьких князівствах.

Самовдоволену обмеженість німецького філістера-тевтомана Гейне ілюструє невеликими замальовками “з натури”. Наприклад, письменник зустрічається “з повним громадянином із Гослара”. У бесіді з “освіченим” бюргером-раціоналістом Гейне показує безпросвітну вульгарність і самовдоволену тупість німецькою обивателя.

Гейне не обминає увагою робітничий клас рідної країни. Спустившись до шахти і поговоривши з рудокопами, він відзначає покірність німецьких робітників: “Мій чичероке виявився чесним німцем собаче-відданої породи… Показав мені довгий дерев’яний стіл, з високим стільцем із руди, за яким сидів герцог… Німецька вірність!”

Отже, у своїй книзі Гейне подає точність спостережень і достовірність реалістичних узагальнень поруч із сатирою на окремі ганебні явища дійсності.

Неприховане обличчя Німеччини в “Дорожніх картинах”

Categories: Твори на різні теми