І. ФРАНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ГІМН”, “НАРОДЕ МІЙ, ЗАМУЧЕНИЙ, РОЗБИТИЙ” , “ГРІЄ СОНЕЧКО”, “ДЕКАДЕНТ”, “ЧЕРВОНА КАЛИНО, ЧОГО В ЛУЗІ ГНЕШСЯ?”, “ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?”, “ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ”, “УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

Тема. І. ФРАНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ГІМН”, “НАРОДЕ МІЙ, ЗАМУЧЕНИЙ, РОЗБИТИЙ” , “ГРІЄ СОНЕЧКО”, “ДЕКАДЕНТ”, “ЧЕРВОНА КАЛИНО, ЧОГО В ЛУЗІ ГНЕШСЯ?”, “ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?”, “ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ”, “УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

Варіант 1

1. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівню­ючи його з образом…

А Потужного сонячного променя.

Б Великої кручі.

В Свіжого повітря.

Г Могутнього дуба.

2. ” … – великі дві сили!” – зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А

Пісня і праця.

Б Слово і воля.

В Держава і воля.

Г Сонце і вода.

3. Першою збіркою І. Франка вважається…

А “Зів’яле листя”.

Б “Баляди і розкази”.

В “З вершин і низин”.

Г “Мій ізмарагд”.

4. Чий чути голос “по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких”?

А Агітатора-пропагандиста.

Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря.

Г Простого селянина.

5. Мотив збірки “Зів’яле листя” І. Франка – це любов…

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

6. У скількох діях у творі “Украдене щастя” І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох.

А Трьох.

В Двох.

Г П’ятьох.

7. Рафалович прагнув організу­вати селянське віче для того, щоб:

А Обговорювати проблеми простого люду.

Б Учити грамоті дітей селян.

В Загартувати сили для відстоювання прав та інтересів трудящих.

Г Здійснювати контроль над біднотою.

8. “Декадентом” в однойменному творі вважається…

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

9. “Червона калина, чого в лузі гнешся?” І. Франка належить до збірки…

А “З вершин і низин”.

Б “Давнє й нове”.

В “Із днів журби”.

Г “Зів’яле листя”.

10. І. Франко у творі “Украдене щастя” звертається до теми…

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

11. Мойсей присвятив своє життя служінню :

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

12. “Украдене щастя” І. Франка вперше продемонстровано на сцені: А Львівського театру “Руська бесіда”.

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

Варіант 2

1. Другим “Заповітом” вважається твір І. Франка…

А “Гімн”.

Б “Мойсей”.

В “Гріє сонечко”.

Г “Борислав сміється”.

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався…

А Удома.

Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі.

Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу…

А “Дзвін”.

Б “Правда”.

В “Вільне слово”.

Г “Друг”.

4. Поезія І. Франка ” Чого являєшся мені у сні? ” належить до жан­ру лірики…

А Громадянської.

Б Філософської.

В Пейзажної.

Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: “Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і ро­зуміння душі людської”?

А “Зів’яле листя”.

Б “Мій Ізмарагад”.

В “З вершин і низин”.

Г “Із літ моєї молодості”.

6. У чому трагізм Мойсея?

А У непорозумінні його з народом.

Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті.

Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана…

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка “Зів’яле листя” має підзаголовок…

А “Особисте горе”.

Б “Страждаюче серце”.

В “Трагізм кохання”.

Г “Лірична драма”.

9. Головний мотив, що об’єднує всі твори книжки “Зів’яле листя”

І. Франка – це…

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаєм­ністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю “Украдене щастя” І. Франка…

А Філософська драма.

Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п’єса.

Г Соціально-психологічна драма.

11. Головна ідея у творі І. Франка “Перехресні стежки” простежується на прикладі образу Євгена Рафаловича, вона полягає…

А У тому, що людина має завжди вибір – прийняти лицемірну мораль суспільства чи боротися з несправедливістю.

Б Минулим жити – справа марна.

В Перехрестя стежок кількох народів – з їхнім національ­ним менталітетом.

Г Поспішай робити добро і тебе шануватимуть.

12. Поетичні твори у збірці І. Франка “З вершин і низин” розміщені… А Хаотично.

Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики.

Г За відповідними розділами.

Варіант З

1. І. Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, те­пер це область…

А Івано-Франківська.

Б Тернопільська.

В Ужгородська.

Г Львівська.

2. В оповіданні “Олівець” І. Франка розповідається…

А Про перебування малого Івана у батьківській кузні.

Б Життя хлопчика на квартирі у далекої родички.

В Здобуття освіти майбутнім письменником.

Г Безрадісне дитинство головного героя твору.

3. Поезія І. Франка “Гімн” покладена на музику…

A Л Ревуцьким.

Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком.

Г П. Майбородою.

4. Композиційно поезія І. Франка “Червона калина, чого в лузі гнешся?” побудована у формі…

А Монологу.

Б Діалогу.

В Полілогу.

Г Замовляння.

5. “Мойсей” І. Франка належить до жанру…

А Психологічної драми.

Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету.

Г Філософської поеми.

6. У передмові до твору “Мойсей” І. Франко зазначав: “Основною темою мого твору я зробив…”

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

7. Хто був спільником Рафаловича у боротьбі з несправедливістю та народною кривдою?

А Регіна.

Б Зварич.

В Брикальський.

Г Баран.

8. Збірка поезії “Зів’яле листя” опублікована…

А У 1911р.

Б 1896р.

В 1876р.

Г 1896р.

9. Збірка І. Франка “Зів’яле листя” складається із такої кількості циклів…

А Семи.

Б П’ятьох.

В Двох.

Г Трьох.

10. “Украдене щастя” І. Франка написане за сюжетом народної пісні…

А “Віє вітер на долину”.

Б “Про шандаря”.

В “Зажурились стрільці січовії”.

Г “Чого являєшся мені у сні?”

11. “Ганьба – то ганьба, смерть – то смерть”,- ці слова належать…

А Миколі Задорожному.

Б Анні.

В Михайлу Гурману.

Г Братам Анни.

12. І. Франко має таку кількість псевдонімів…

А Дев’яносто дев’ять.

Б Шістдесят три.

В Одинадцять.

Г Сім.

Варіант 4

1. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила…

А Бабуся.

Б Селянка-кріпачка.

В Мати.

Г М. Заньковецька.

2. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості…

А О. Кониського і Панаса Мирного.

Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького.

Г С. Руданського і Л. Глібова.

3. Образ “вічного революціонера” притаманний поезії І. Франка…

А “Каменярі”.

Б “Гріє сонечко”.

В “Гримить!”

Г “Гімн”.

4. Через що калина не має сили тягнутися вгору? Через:

А Нестачу вологи.

Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба.

Г Переобтяженість кетягами плодів.

5. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі “Мойсей” обрав…

А Твір Вишенського “Посланіє до єпископів”.

Б “Житіє святих” Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка “Єретик”.

6. У пролозі твору “Мойсей” І. Франко звертається…

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних по­треб.

Г Страждаючого народу.

7. Хто з героїв твору “Украдене щастя” І. Франка вважає, що щас­тя “ніколи довго не триває”?

А Брати Анни.

Б Микола Задорожний.

В Анна.

Г Михайло Гурман.

8. Поетичні твори власної збірки “Зів’яле листя” І. Франко порів­нює із поезією…

А Петрарки.

Б Грабовського.

В Байрона.

Г Шевченка.

9. Драматичний етюд для дітей – це твір І. Франка…

А “Учитель”.

Б “Суд святого Миколая”.

В “Сон князя Святослава”.

Г “Олівець”.

10. Перший варіант назви твору “Украдене щастя” І. Франка…

А “Трагічне кохання”.

Б “Щастя”.

В “Жандарм”.

Г “Любов і лихо”.

11. Як слово “декадент” звучить на початку одноіменної поезії

І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

12. Ім’ям І. Франка названо…

А Полтавський педагогічний університет.

Б Театр опери та балету в Києві.

В Херсонську обласну бібліотеку.

Г Дрогобицький педагогічний університет.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


І. ФРАНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. “ГІМН”, “НАРОДЕ МІЙ, ЗАМУЧЕНИЙ, РОЗБИТИЙ” , “ГРІЄ СОНЕЧКО”, “ДЕКАДЕНТ”, “ЧЕРВОНА КАЛИНО, ЧОГО В ЛУЗІ ГНЕШСЯ?”, “ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?”, “ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ”, “УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

Categories: Твори на різні теми