БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ “ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ”, “ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ”, “ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ”

Тема. БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ “ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ”, “ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ”, “ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ”

Варіант 1

1. Місце зібрання води Бог назвав…

А Морем.

Б Озером.

В Річкою.

Г Ставком.

2. День, на який було створено “земну звірину за родом її, і худобу за родом її”.

А Третій.

Б П’ятий.

В Шостий.

Г Четвертий.

3. Поруч із світилами Господь “вчи­нив”…

А Тварин.

Б Морську рибу.

В Людину.

Г Зорі.

4. У давнину казали, начебто всю нашу землю створив великий,

всемогущий Бог…

А Перун.

Б Зевс.

В Ягве.

Г Посейдон.

5. Бог створив Адама…

А 3 піску.

Б Глини.

В Каменя.

Г Вапняка.

6. Письменник, який використав у своїх творах мотив повернення білого голуба, що сповіщав про кінець Всесвітнього потопу…

А Т. Шевченко.

Б І. Франко.

В Г. Сковорода.

Г С. Васильченко.

7. За словами Змія, той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева…

А Помре.

Б Стане мудрим і всемогутнім.

В Потрапить в інший світ.

Г Буде сильним і мужнім.

8. Де Бог створив чудесний райський сад?

А На заході.

Б Горі Арарат.

В Узбережжі самої великої річки.

Г Сході.

9. З’явившись на землі, люди спочатку навчилися…

А Шити одяг.

Б Ловити рибу.

В Сіяти хліб.

Г Вирощувати виноград.

10. Ім’я Ной буквально означає…

А Веселий.

Б Сумний.

В Той, хто заспокоює.

Г Справедливий.

11. Жінку для Адама Бог створив… А 3 гілки дерева.

Б Слонової кістки.

В Гірського каміння.

Г Ребра першого чоловіка.

12. Скільки днів і ночей ішов дощ, затоплюючи землю?

А Сорок.

Б Сім.

В Сто.

Г П’ятдесят.

Варіант 2

1. На третій день Господь вчинив…

А Небо.

Б Птахів і риб.

В Два великих світла.

Г Дерева і траву.

2. Добром Бог назвав…

А Воду на землі.

Б Перших людей.

В Світло.

Г Сонце і луну.

3. Бог відділив світило від темряви, бо воно, на його погляд…

А Чарівне.

Б Добре.

В Яскраве.

Г Сяюче.

4. Едем у легенді “Про перших людей Адама і Єву” – це…

А Чудесний, райський сад.

Б Місце, де лікувалися люди.

В Річка зі свяченою водою.

Г Земля, де нічого не росло.

5. Після Адама на землі було створено…

А Дерева.

Б Гори.

В Звірів і птахів.

Г Моря і ріки.

6. Побачивши вперше жінку, Адам проголосив…

А “Яка ти прекрасна!”

Б “Я захоплююсь тобою!”

В “Ти мені так потрібна!”

Г “Як це чудово!”

7. Раніше забороненим плодом вважали…

А Гранат.

Б Банан.

В Грушу.

Г Яблуко.

8. Єва у буквальному перекладі означає…

А Прекрасна.

Б Мудра.

В Жива.

Г Працьовита.

9. Через що люди ставали нерозумними і лихими?

А Коли мали багато грошей.

Б Пили вино.

В Отримували владу над іншими.

Г Не виявляли бажання навчатися.

10. Гора Арарат, що згадується в легенді “Про потоп на землі”, знаходиться на сучасній території…

А Німеччини.

Б Франції.

В Польщі.

Г Туреччини.

11. На думку Господа, Ной був…

А Розумним і винахідливим.

Б Праведним.

В Хитрим і підступним.

Г Ледачим.

12. Перед потопом Бог звелів Ноєві збудувати…

А Літак.

Б Корабель.

В Багатоповерховий дім.

Г Вежу.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ “ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ”, “ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ”, “ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ”

Categories: Твори на різні теми