Юрій Андрухович класик “актуальної” української літератури

Народився у м. Станіславі. Закінчив редакторське відділення Українського поліграфічного інституту у Львові, Вищі літературні курси при Літературному інституті в Москві, аспірантуру інституту літератури НАН України. Працював газетярем, деякий час очолював відділ поезії івано-франківського часопису “Перевал” . Був співредактором часопису “Четвер” . Мешкає у Івано-Франківську. Поет, прозаїк, есеїст.

У1985р. разом із О. Ірванцем та В. Небораком заснував літературне угруповання “Бурлеск – Балаган – Буфонада” . Автор поетичних

збірок “Небо і площі” , “Серед-містя” , “Екзотичні птахи і рослини” , прозових творів: “Зліва, де серце” , романів “Рекреації” , “Мос-ковіада” , “Перверзія” , численних публікацій в періодичних та антологічних виданнях.

Визначальний напрям творчості Андруховича – постмодернізм, для якого характерне руйнуванні ілюзій, еклектика, потяг до архаїки, колективного підсвідомого, ігровий стиль, інтертекстуальність тощо. У сучасній українській – постмодернійї літературі можна назвати кількох авторів, І що не тільки пишуть для “втаємничених”, але й здобули прихильність значної читацької аудиторії як в. Україні, так і за ії межами. У цьому ряду буде І й ім’я Юрія Андруховича, відомого поета, прозаїка, есеїста, без пере-.! більшення сучасного класика.

Він розпочав свою діяльність у складі і поетичного гуртка “Бу-ба-бу”, назва якого розшифровується як абревіація слів “бурлеск”, “балаган” і “буфонада”. У 1985 році побачила світ поетична збірка Юрія Андруховича “Небо і площі”, а в 1989 – “Середмістя”. Наступна збірка поезій виходить у 1990 році під назвою “Екзотичні птахи і рослини”.

Почавши як поет, Юрій Андрухович згодом звернувся до такого епічного жанру, як роман. Він автор своєрідної трилогії: “Рекреації” , “Московіада” , “Перверзія” , або з біблійними особами. Відбувається характерне для, постмодернізму змішування дійсності та фантастики, простір міфологізується, шо підтверджує і наявна в “Перверзії” фінальна сцена перетворення героїв на казкових істот. Зривання масок, шо приховували справжню суть персонажів, нагадує подібний мотив у романі “Майстер і Маргарита” М. Булгакова.

Завдяки символізації тексту, використанню численних алюзій, ре-мінісценцій та інколи навіть прямих цитат, які є неодмінною рисою постмодерного твору, автором досягається символічна багатозначність тексту. Юрій Андрухович намагається позбутися будь-якої єдино правильної точки зору. Письменник відмовляється від претензії створити об’єктивну модель світу, подаючи натомість безліч її версій.

Окремі частини об’єднуються за принципом колажу, не створюючи структурної єдності. Картина світу розпадається на безліч уламків. Митець передає характерне для сучасного світогляду відчуття абсурдності, нереальності буття.

Стираються межі між реальністю та ілюзією. Твори Андру-ховича перебувають у річищі сучасних філософських та естетичних пошуків. Так, у “Рекреаціях” іронічно обігрується актуальна зараз проблема духовного воскресіння нації, а в “Перверзії” осмислюється кризове становище усього сучасного світу і можливі шляхи виходу із цього світоглядного кута.

Характерною для усіх творів письменника є проблема пошуку людиною власної самоідентичності, втраченої в абсурдному світі.

Письменник першим в українській літературі дав взірець популярної зараз карнавальної прози, якій притаманне жанрове та стильове багатоманіття, рівноправність “високого” та “низького” у творі. Андрухович імітує різні літературні стилі: бароко, магічний реалізм, український бурлеск і травестію, маньєризм тощо. Так, впливи бароко виявляються у прагненні до карнавалізації, театралізації дійсності, бурлескно-травестійна поетика – у невідповідності між серйозним значенням викладених подій та їхнім, “низьким” оформленням, що викликає комічний ефект. Іронія стає провідною рисою усіх творів сучасного мистецтва.

Юрієм Андруховичем іронічно переосмислюються’ актуальні проблеми сучасної філософії: фемінізм, питання відносності будь-яких абсолютів, проблема переосмислення усталених цінностей, бачення світу як тексту тощо. Прикладом такого пародійного відтворення є доповіді учасників семінару у романі “Перверзія”.

Таким чином, прикметною рисою постмодерних творів є відсутність канонів, обмежень, яка сама стає каноном і дозволяє передати множинність поглядів на світ і неможливість існування будь-яких імперативів, а отже, відчуття абсурдності світу та ірреальності буття.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Юрій Андрухович класик “актуальної” української літератури

Categories: Твори з літератури