Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду арешту

Мета: допомогти школярам усвідомити філософський зміст, красу поетичних творів Шевченка; удосконалювати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, висловлення власних почуттів і думок з приводу прочитаного; виховувати прагнення до чесного, праведного життя в добрі та взаємоповазі. Обладнання: портрети письменника відповідного періоду, репродукції картин Т. Шевченка, ілюстрації до його творів відомих художників. Теорія літератури: ліричний герой, психологізм, автобіографічні мотиви, жанр ліричної медитації. ХІД УРОКУ І. МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Вступне слово вчителя.

У піднесеному й замріяному настрої повертається Шевченко з весілля свого товариша до Києва: добре б і йому, нарешті, знайти собі пару; викладати малювання в університеті, видати вдруге свого “Кобзаря”, врешті-решт, поїхати до Італії. Та мрії його враз грубо обривають жандарми. Арешт, миттєве доправлення в Петербург, і ось він уже в похмурому казематі ІІІ жандармського відділу.

Сіре, непривітне небо заглядає в загратоване віконце. Безкінечно терзають душу допити… А душа в цей час видає… “Садок вишневий коло хати…”! Скільки ж світла й любові, поетичного таланту в тій душі!

Два весняних місяці за гратами, сім діб – і Шевченко вже на засланні, в глухих казахських степах із найтяжчим для нього покаранням – забороною писати й малювати. Але не думати, не складати вірші, не мріяти… І линуть непереверпіені рядки: “Зоре моя вечірняя, Зійди над горою, Поговоримо тихенько В неволі з тобою!” Про вершинні зразки Шевченкової лірики ми й будемо говорити на сьогоднішньому уроці.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ “Хвилинка мудрості”.

Є;КА№К

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ Завдання учням.

1) Пригадайте й розажіть про життя Шевченка в засланні, звільнення та повернення поета. 2) Визначте тематику творів цього періоду; розкажіть про малярську спадщину. 3) Виразно прочитайте вірші, які ви вивчили раніше : “Мені однаково, чи буду…”, “Ой три шляхи широкії…”, “Садок вишневий коло хати…”. 4) Продовжіть думку: “Жінка у творчості Шевченка – це… “

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МА ТЕРІАЛУ 1. Виразне читання поезії Шевченка “Доля”.

2. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного. 3. Евристична бесіда.

– Наскільки, на вашу думку, образ ліричного героя з’єднаний з образом самого автора? – Як ви думаєте, чи нарікає ліричний герой на свою долю? Свої міркування обгрунтуйте. – Які слова можна вважати афоризмом, крилатим висловом?

4. Виразне читання поезії Шевченка “Росли у купочці, зросли…”. 5. Словникова робота, обмін враженнями про твір. 6. Евристична бесіда.

– Яку ідилічну картину змальовує поет? – З яких частин складається поезія? 7. Повідомлення учня про роль жінок в особистому житті поета.

8. Читання віршів інтимної лірики. 9. Слово вчителя. У творах інтимної лірики Шевченко часто вдається до прийому художнього, психологічного паралелізму, коли явища людського життя, почуття зіставляються з явищами природи.

Паралелізм – композиційний прийом, який підкреслює зв’язок кількох елементів художнього твору; аналогія. Улюблений жанр письменника в цей період – лірична медитація. Медитація – форма філософської лірики; вірш, у якому поет висловлює свої роздуми над проблемами життя і смерті, над баченим і пережитим.

10. Завдання учням. – 3 творів Т. Шевченка підберіть приклади використання психологічного паралелізму та ліричної медитації.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду арешту

Categories: Твори з літератури