Тема, ідея, проблематика та жанр комедії “Хазяїн” І. Карпенко-Карого

Тему комедії “Хазяїн” Карпенко-Карий визначив сам. Це показ людської любові, пристрасті до збагачення, “без жодної іншої мети. Стяжания для стяжания!” І розкрито цю тему на фоні бурхливого розвитку капіталізму на півдні України в 90-х роках XIX століття. Драматург нещадно викриває і засуджує капіталістичні взаємини між людьми, де все підкорено владі “безсердечного чистогана”, де в “корені лежить неправда, зло”. Разом з тим автор комедії утверджує, висловлюючись його власними словами, “ідею любові, ідею щастя, ідею економічного

благосостоянія свого народу”. І. Карпенко-Карий переконаний, що в майбутньому запанують “вищі ідеали загального добра”, зникнуть причини, які породжують егоїзм, жадібність і ворожнечу між людьми.

Усі сюжетні лінії і колізії п’єси тісно переплітаються і становлять основу її драматичного конфлікту. В основі драматичного конфлікту лежить суперечність між безмежною жадобою наживи мільйонера-землевласника і тим, що, за влучним висловом одного з персонажів, “не може разом все ковтнути”. У комедії широко, з глибоким знанням показано рух “хазяйського колеса” капіталіста-аграрія, майстерно розкриті його економічні стосунки, способи і прийоми наживи.

Але це тільки типові обставини, у яких розкриваються типові характери. У центрі ж уваги драматурга стоять моральні, етичні й психологічні конфлікти, породжені цими стосунками. Звідси випливає і проблематика твору.

Автор порушує, перш за все, морально-етичні питання: добраі зла ; честі і совісті ; кохання. Порушуються в комедії й інші проблеми: батьків і дітей, освіти, культури, духовності; проблема пошуків молодим поколінням шляхів у житті. Що стосується жанру “Хазяїна”, то сам Карпенко-Карий неодноразово вказував на жанрову визначеність “Хазяїна”: “Я пишу нову комедію “Хазяїн”; “уже кінчаю нову комедію “Хазяїн”; “Я сам бачу, що це найкраща моя комедія”. Ще одне визначення – “зла сатира”.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Тема, ідея, проблематика та жанр комедії “Хазяїн” І. Карпенко-Карого

Categories: Шкільні твори