“Слово про похід Ігорів” – короткий опис, художня характеристика твору, образи

У “Слово про похід Ігорів” присутні елементи двох жанрів: прози й поезії. Перші видавці визначили його як героїчну пісню, сучасники – як поему або повість.

Сучасні вчені відзначають, що тут наявні яскраво виражені епічні елементи, сильний ліричний струмінь, ритмізована мова, своєрідна композиція, що дає підставу вважати цей оригінальний високохудожній твір героїчною поемою. Автор Думки вчених розійшлися: одні вважають, що твір написаний кимсь із тогочасної феодальної верхівки, інші – незнатною людиною, вихідцем з Чернігово

– Сіверщини, одним із учасників походу, який повернувся на батьківщину.

Деякі вважають автором Бояна. Техніка написання “Слова…”. Видання твору

Віднайдений текст “Слова…” був написаний скорописом без проміжків між словами, з надрядковими літерами і знаками, що для економії дорогого пергаменту ставилися замість пропущених літер. Згодом О. І. Мусіним-Пушкіним текст був поділений на слова, речення, абзаци. Було зроблено копії. 1792р. – час відкриття рукопису; 1800р. – перше видання “Слова…”.

Тема твору: Зображення невдалого походу князя Ігоря проти половців 1185 р. ; історична доля Руської землі, її минуле, сучасне й майбутнє. Ідея твору: Заклик до єднання, любові до рідної землі. “Слово про похід Ігорів” – не тільки найвидатніша пам’ятка давньоруської літератури, але й зразок героїчного епосу народу. Невідомий автор закликає берегти й любити Русь-Україну, примножувати її багатства. Характерні риси “Слова…” : – проводиться тема захисту рідної землі від народу-агресора; – історичне тло створюється у протистоянні ворогу; – у центрі боротьби стоїть держава; – епічні герої орієнтуються на верховного правителя, який уособлює народну єдність; . – з повагою мовиться про родоначальників; – герої проявляють небачену сміливість і в бій за рідну землю йдуть, як на свято.

Історична основа Невідомий автор розповідає про похід новгород-сіверського князя на половців 1185 р. Міжусобні змагання князів Київської Русі за землю призвели до жахливої руїни: пограбування міст, спалення сіл, захоплення полонених, убивства родичів. Ситуацією скористалися половці, які з 1061 р. нападали на східнослов’янські землі. Керуючись головним завданням, у 1183 р. Великий князь київський Святослав з допомогою ще кількох князів переміг половців.

Князь Ігор також вирішує завоювати половців: перший похід – вдалий, другий – закінчився поразкою у битві на р. Каялі. Композиція – Вступ – рбздуми автора над манерою описування подій. – Основа частина : – виступ Ігоревої дружини; – похід; – битви з половцями; – сон і “золоте слово” Святослава; -“плач Ярославни”; – втеча Ігоря з полону; – закінчення.

Образи “Слова…” Центральні образи: Руська земля, Ігор, Святослав, Ярославна, Всеволод, автор та ін. Людські характери змальовано скупо, але в кожному підкреслено найприкметнішу рису: в Ігоря – хоробрість, у Святослава – мудрість, у Ярославни – вірність. Руська земля: Дніпро, Дон, Волга, Рось, Сула, Донець, Дунай, Чорне й Азовське моря, міста Київ, Корсунь, Чернігів, Новгород, Галич, Путивль, половецькі степи, тощо – усе набуває людських рис, оспівується з використанням мотивів давньої слов’янської міфології.

“Криваві зорі світ провіщають; чорни тучі з моря ідуть… Земля гуде. Ріки мутно течуть. Порохи поля покривають”.

Князь Ігор.

Автор “Слова” відроджує героїчний образ Ігоря – полководця, вождя, який вийшов у похід за землю Руськую. Затемнення сонця – авторський поетичний прийом, за допомогою якого повністю реабілітується князь Ігор і його похід. Згідно з уявленнями XІІ ст. затемнення було провісником можливої біди, яка, однак, не вважалася неминучою. Тому князь Ігор приймає рішення вийти в похід назустріч небезпеці і відвести біду від рідної землі навіть ціною власного життя. Це і є найвищий подвиг в ім’я Вітчизни.

Ігор Святославич – чесний і відкритий, гордий і відважний, мужній і рішучий, вольовий, зневажає смерть, полон для нього – найбільша ганьба, але необачний, надміру запальний. Святослав – великий державний діяч, справжній патріот і благородна людина, мудрий, хоробрий, висуває ідею єдності руських князів з метою зміцнення КИЇВСЬКОЇ держави. Ярославна – єдиний жіночий образ твору. Вірна й самовіддана дружина князя Ігоря, наділена моральною красою, глибоким ліризмом, здатна на самопожертву заради коханого, усієї держави. Вона звертається до сил природи, щоб ті послабили полонські муки не лише її чоловіка, а й інших воїнів-русичів.

Ярославна – заступниця всіх воїнів Київської Русі. Переклади і переспіви “Слова…” Переклад – це текст, слово, усне висловлювання, літературний твір, перекладені з однієї мови на іншу з максимальним збереженням стилю письменника, мовних особливостей.

У перекладі не повинно бути імпровізації. Переспів – вільний переклад віршами; те, що є повторенням відомого, сказаного, написаного; це власний твір автора, написаний на основі сюжету, змісту, образів, ідей іншого твору. “Слово про похід Ігорів” спонукало багатьох письменників до створення високомайстерних перекладів і переспівів. Перший переклад твору українською мовою належить М. Шашкевичу. У другій половині XІX ст. талановиті переклади та переспіви “Слова…” здійснили І. Вагилевич, M. Максимович, С. Руданський, Т. Шевченко, І. Франко, Ю. Федькович, Б. Грінченко та ін.; у XX ст. – М. Зеров, Н. Забіла, В. Шевчук, Вал.

Шевчук, П. Тичина, А. Малишко та ін. У стилі народної думи Панас Мирний склав переспів “Дума про військо Ігореве”. Одним із найкращих поетичних переспівів вважають “Слово про Ігорів похід” М. Рильського.

За сюжетом “Слова…” композитор О. Бородін написав оперу “Князь Ігор”.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

“Слово про похід Ігорів” – короткий опис, художня характеристика твору, образи

Categories: Твори з літератури