Проза – Іван Якович Франко

Іван Якович Франко

Проза

Важливою гранню творчості І. Франка стала і його проза, у якій письменник уже на початку літературної діяльності задумав створити широку, всеохоплюючу художню панораму життя галицького суспільства свого часу. Гуманістично-просвітительський оптимізм Франкової прози відчувається у творах всіх тематичних груп. А писав митець про сучасне та минуле галицького села, змальовував долю робітників, “спускався” на саме дно суспільного життя, “потрапляв” до в’язниць, “опинявся” серед жебраків, зображував щасливі роки дітей, їх навчання та виховання, побут інтелігенції, службовців, польської шляхти, духівництва, піднімав проблему історичної боротьби русичів проти монголо-татарської навали.

Проблему суспільної несправедливості піднімає Іван Франко в оповіданні “Ліси і пасовиська” . Сюжет оповідання сконцентрований навколо безперспективної боротьби неосвічених селян з добре відлагодженим механізмом цісарської влади за незаконно відібрану в них власність. Враження більшої достовірності подій створює оповідь від першої особи. Характери персонажів змальовані переважно пунктирно, письменник зосереджує свою увагу на конфлікті, який і визначає ідейний зміст оповідання. ?

Проза – Іван Якович Франко

Categories: Твори на різні теми