Проблема морального вибору у вірші Б. Олійника “Вибір” В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ

8 КЛАС

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ

Проблема морального вибору у вірші Б. Олійника “Вибір”

Проблема життєвого вибору – категорія філософська. І вірш свій поет починає з філософського питання вічності життя, одвічного кола, в якому життя змінюється смертю:

Життю – ні кінця ні начала,

І вічно по колу землі:

Комусь – лебеді від’ячали,

Комусь – ще сурмлять журавлі.

За народними повір’ями, лебідь співає лише один раз у житті, перед смертю, тому ячання лебедів

– провіщення смерті. Курликання журавлів – віщування довгого життя, здоров’я, особливо навесні.

Усвідомлення того, що життя колись закінчиться, робить філософське питання життєвого вибору гострішим.

Філософія віршів Бориса Олійника – основа для формування морального стрижня кожної людини. Вічну проблему вибору він вирішує із споконвічною мудрістю людини з народу, на якій і тримається світ.

Прикладом для підтвердження цієї думки є поезія “Вибір”. За жанром поезія належить до громадянської лірики. У ній Олійник пропонує різні варіанти життєвого вибору людини.

Перша життєва позиція – пасивна: “чи жив, чи не жив”. Ця людина затуляє очі і зупиняється за крок до межі. Друга – активна: “на кроки не міряв: летів, і гримів, і згорів”.

Такі люди стають провідними зірками для інших.

Життя може пропонувати людині славу і вищу лаврову почесть. Яку ж позицію обирає сам поет? Мабуть, найскладнішу: “Я б вибрав найвищу почесть: У чистім полі і чеснім бою На чорному мармурі ночі Зорю записати свою!”

Тристопний амфібрахій у поєднанні в останньому рядку з хореєм та ямбом надає віршові особливого звучання: відчувається певна категоричність і динаміка.

Ідеєю твору є возвеличення прагнення кожної людини мати свій життєвий вибір, її право на це.

Щоб розкрити цю думку, поет використав багато засобів художньої виразності: багато метафор, антитезу, епітети, риторичне запитання, риторичний оклик. Насичена яскравими та оригінальним образами поезія справляє сильне враження і змушує замислитися над питанням вибору життєвої позиції.

Проблема морального вибору у вірші Б. Олійника “Вибір” В. СОСЮРА, Б. ОЛІЙНИК, В. ПІДПАЛИМ, І. МАЛКОВИЧ

Categories: Шкільні твори