Правопис власних назв

І. Власні імена З великої літери пишуться: 1. Індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська, назви дійових осіб у казках, байках, драматичних творах, клички тварин, власні імена міфічних істот: Микола Якович Олійник, Леся Українка, Нечуй-Левицький, Мавка, Тополя, Венера, Дід Мороз, корова Зірка. 2. Прізвища людей, уживані в загальному значенні, якщо вони не перетворилися в загальні назви, тобто не втратили свого індивідуального значення: Там слава й труд і мудрість троєкрата ще вродять нам Шевченка і Сократа. З малої літери

пишуться: 1. Імена та прізвища людей, які втратили значення власних назв і стали загальними назвами людей і предметів: рентген, френч, меценат, донжуан, дизель. 2. Назви народів, племен, назви людей за національною ознакою та за місцем проживання: араби, африканці, українець, росіянка, киянин, львів ‘яни. 3. Родові назви міфологічних істот ; назви груп тварин, навіть якщо вони походять від індивідуальних кличок, а також назви порід тварин. II.

Прикметники, утворені від індивідуальних назв Присвійні прикметники пишуться: 1. З великої літери, якщо вони утворені від власних назв осіб, кличок тварин, назв міфічних істот за допомогою суфіксів – ів, – ин : Шевченків “Заповіт”, Софіїні зошити, Перунів гнів. Примітка. Такі прикметники пишуться з малої літери, якщо виступають у складі стійких фразеологічних сполук і наукових термінів: ахіллесова п ‘ята, прокрустовг ложе, базедова хвороба. 2. З малої літери пишуться прикметники, утворені від власних імен людей за допомогою суфіксів – івськ, – евськ, – инськ, – інськ : тургенєвські герої, шевченківська лірика. Примітка.

Якщо ці прикметники входять до складу назв, що мають значення “імені когось”, “пам’яті когось”, то вони пишуться з великої літери: Шевченківська стипендія. 3. 3 великої літери пишуться прикметники, що утворені від географічних назв і входять до складених назв: Харківський тракторний завод, Київський університет, Київська загальноосвітня школа №155. 4. З малої літери пишуться прикметники, які означають місцезнаходження об’єкта: дніпровські кручі, київські парки. III. Назви держав, адміністративно-територіальні назви 1. Усі слова пишуться з великої літери у назвах держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць: Китайська Народна Республіка, Республіка Болгарія, Соціалістична Республіка В’єтнам, Франція.

2. У назвах груп, об’єднань або союзів держав з великої літери пишуться всі слова, крім родових найменувань: Закавказькі республіки, Волконські країни, Організація Об’єднаних Націй. 3. У назвах автономних областей та округів, а також країв-, областей, районів з великої літери пишеться лише перше слово: Ненецький автономний округ, Краснодарський край, Чернігівська область, Шевченківський район м. Києва, Сквирський рай :н. IV. Назви установ, організацій, підприємств, партій, творчих спілок і колективів 1. 3 велико ї літери пишеться кожне слово у назвах найвищих державних органів: Верховна.

Рада України. За цим правилом пишуться також назви найвищих державних органів інших країн: Сейм-Польської Республіки. 2. Тільки перше слово і власні імена пишуться з великої літери у таких складних назвах: А) центральних установ та організацій, міністерств, їх головних управлінь: Національний банк України, Міністерство освіти і науки України, Головне пасажирське управління Міністерства транспорту України; Б) установ місцевого значення: Чернігівська міська адміністрація, Вінницька обласна рада професійних спілок, Бородянський відділ освіти Київської області; В) академій, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, музеїв, театрів, кінотеатрів, парків культури й відпочинку, в інших назвах закладів культурно-побутового призначення: Національна академія наук України, Київський міжнародний університет цивільної авіації, Львівський краєзнавчий музей, Палац спорту, Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, Палац культури “Україна”, кінотеатр “Київська Русь”; Г) підприємств, установ, культурних та освітніх закладів: Центральна наукова бібліотека ПАН України імені В. І. Вернадського, Київський театр оперети, Київське виробниче об ‘єднання “Каштан”; Примітка. Назви частин, відділів, секторів, інших підрозділів установ, організацій пишуться з малої літери: відділ методики початкового навчання НДІП України, планово-економічний відділ Київської міськадміпістрації.

Г) партій, міжнародних і закордонних центральних професійних та громадських організацій: Партія демократичного відродження, Міжнародна організація праці, Всесвітня федерація демократичної молоді. За цим правилом пишуться назви Шляхів, залізниць, каналів: Одеська автострада, Південно-Західна залізниця. Поширюється воно і на написання архітектурних пам’яток, храмів: Золоті ворота, Софійський собор, Києво-Печерський заповідник, Петропавловська фортеця. V. Назви історичних епох і подій, знаменних дат З великої літери пишеться: А) перше слово і всі власні імена в назвах історичних епох і подій, знаменних дат: Велика Вітчизняна війна, Полтавська битва, Паризька комуна, День космонавтики, але: День Перемоги; Б) назви релігійних свят і постів: Благовіщення, Великдень, Івана Купала, Петра й Павла, Покрова, Різдво, Теплого Олексія, Пилипівка, Петрівка, Великий піст. Примітка.

Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів, які стали загальними, пишуться з малої літери: громадянська війна, середні віки, палеозойська ера. VI. Назви посад, звань, титулів З великої літери пишуться назви найвищих урядових посад: Президент України, Голова Верховної Ради України, Генеральний прокурор України.

З малої літери пишуться: А) назви інших посад, звань, учених ступенів: президент, декан, ректор, академік, народний артист України, доцент кафедри педагогіки, кандидат наук, ректор Київського інженерно-будівельного інституту; Б) назви найвищих державних посад у зарубіжних країнах: президент СІЛА, прем ‘єр-міністр Великобританії. В офіційних документах такі слова пишуться з великої літери; В) назви титулів, рангів, чинів: граф, імператор, князь, король, принц, шах, барон Мюнхгаузен, турецький шах. VII. Назви конференцій, конгресів, найважливіших документів, пам’яток старовини, творів мистецтва 1. З великої літери пишеться перше слово і власні імена у назвах конференцій, конгресів, найважливіших документів державних закладів, пам’яток старовини, творів мистецтва: Празька конференція, Статут ООН, Державний бюджет України, Дев’ята симфонія Бетховена, Конгрес демократичних сил України. Примітка.

У назвах з’їздів слово з’їзд пишеться з малої літери, а порядковий номер з’їзду, якщо йога записують словами, – з велико ї: Другий з “ізд народних депутатів України. 2. У назвах художніх творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам’яток, кінофільмів, спектаклів перше слово треба писати з великої літери і всю назву брати в лапки: твір Пантелеймона Куліша “Чорна рада”, газета “Вечірній Київ”, па-м ‘ятка періоду Київської Русі “Слово о полісу Ігоревім”. Це правило поширюється і на правопис назв виробів, продуктів тощо: торт “Київський”, хліб “Український”, цукерки “Вечірній Київ”, цигарки “Космос”.

Правопис власних назв

Categories: Шкільні твори