Правопис часток НЕ і НІ

1. Частка “не” пишеться з різними частинами мови разом у таких випадках: А) з усіма словами, які без частки “не” не вживаються : ненависть, негода, неук ; негайний, нещасний, непорушний ; неволити, незчутися, нехтувати ; ненавидячи, нехтуючи ; невпинно, незабаром, непорушно, несказанно. 2. У префіксі недо-, який вказує на неповну ознаку або дао: недорід, недолік, недостача, недоконаний, недоспілий, недорозвинений, недобачати, недочувати, недоплатити, але: не до вподоби, не до ладу, не до речі. 3. 3 іменниками, прикметниками, займенниками і прислівниками,

якщо вони з часткою “не” становлять єдине поняття і їх можна замінити синонімічними сложами без неї: неволя, нещастя, несподіванка, недовір’я, недалекий, несміливий, неабиякий, недорого, неголосно, невисоко. 4. 3 дієприкметниками частка не пишеться разом, якщо дієприкметники не є присудками і не мають при собі пояснюючих слів: незавершена робота, але робота не завершена; робота не завершена мною; непідписаний документ, але документ ще не підписаний. 5. 3 дієсловами нездужати, непокоїтися, неславити, але не здужати, не славити. 6. Частка “ні” пишеться з іменниками та прикметниками разом, якщо вони без неї не вживаються: нісенітниця, нікчема, ніяковий, нікчемний.

7. “Ні” пишеться завжди разом з прислівниками та займенниками. Проте якщо між часткою і займенником стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: ні з ким, ні до кого, ні при кому.

Правопис часток НЕ і НІ

Categories: Шкільні твори