ПЛАНИ – О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

7 КЛАС

“ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО

ПЛАНИ

Поняття про притчовий характер твору

1.Поняття про притчу. – короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття.)

2.Види притч.

3.Основні риси притчі як жанру.

4.Жанр притчі в українській та світовій літературі. , В. Земляк, В. Шевчук, В. Яворівський, Є. Гуцало, Б. Олійник та ін. Блискучі зразки притчі є в творчості Л. Толстого, Ф. Кафки, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Б. Брехта.)

5.Роль комічних ситуацій у розкритті притчевої моралі казки Б. Лепкого “Мишка”.

6.Особливості повісті-притчі.

7.Елементи притчі у повісті Б. Харчука “Планетник”.

Особливості новели як жанру

1.Поняття про новелу як жанр літератури. – невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом.)

2.Особливості новели.

3.Композиційні канони новели.

4.Майстри новели в українській літературі.

ПЛАНИ – О. СТОРОЖЕНКО, Б. ЛЕПКИЙ, Л. КОСТЕНКО, Б. ХАРЧУК, Е. ГУЦАЛО, Л. ПОНОМАРЕНКО – ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”

Categories: Шкільні твори