Особливості творчого методу Лесі Українки

І. Мова поезії Лесі Українки – мова української народної поезії. ІІ Поєднання реалістичного й романтичного у поезії Лесі Українки.

ІІ. Реалістична лірика. 2. Риси романтизму у творчості Лесі Українки. . Але ці сюжети спроектовані на актуальні проблеми національно – визвольної боротьби українського народу і змальовані у дусі неороман­тизму: у центрі уваги шляхетний герой з величною ідеєю, діяльність яко­го розгортається на тлі незвичайних романтичних обставин далеких країн або історичної давнини. Романтичні прийоми підготували наступний

етап творчості Лесі Українки.)

ІІІ Риси модернізму у творчості Лесі Українки.

1. Інтелектуальна європейська драма і “драма ідей” Лесі Українки. , а перед вищою сутністю, яка дає людині дар і хоче, щоб людина до нього дорівнялася. Це бачимо у “Лісовій пісні”, де Лукаш, на­ділений Божим даром розуміння світу, не в змозі дорівнятися до нього своїм життям. Майже всі герої Лесі Українки перебувають на межі двох світів і відчувають трагічну розп’ятість між ними, і всі вони вибирають між земним і небесним.

Реалізується цей вибір у драмах дуже часто за­собами імпресіонізму. Деякі дослідники називають драми Лесі Українки символістськими, оскільки вони поєднують імпресіоністичне світобачен­ня з філософією. І цей погляд найбільш поширений у сучасному літера­турознавстві.)

2. Біблійні мотиви у контексті художнього методу Лесі Українки. , “На руїнах” . На ці теми вона писала статті, перекладала уривки з Біблії та роботи на цю тему. Її символізм і спирається на христи­янство. Дослідники відзначають, що символізм у світовій літературі зіні – ційований ідеями А. Шопенгауера, послідовно християнського філософа, якого можна цитувати суцільно, коментуючи п’єси Лесі Українки. Отже, це доводить наявність символізму у творчості поета, без чого багато втра­чається у розумінні творчості Лесі Українки.)

ІV. Еволюція методу.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Особливості творчого методу Лесі Українки

Categories: Твори з літератури