Між службою і покликанням

Моє невеличке серце ще змалечку пестили любов до тебе, мій обездолений краю.

Панас Мирний

В українському літературному процесі 70-90-х років XІX століття Панасу Мирному належить одне з найпочесніших місць. Видатний письменник-реаліст, автор злободенних новаторських за змістом і формою прозових та драматичних творів, він нещадно викривав основи буржуазно-помішицького ладу, пристраснії захищав інтереси скривджених і поневолених трудівників.

Народився майбутній письменник – слава й гордість української літератури 13 травня 1849

року в родині бухгалтера повітового скарбництва в місті Миргороді на Полтавщині. Батько його, Яків Григорович, закінчивши Миргородське пові тове училище, докладав усіх своїх неабияких здібностей до служби, досить швид­ко зростав у чиновницьких званнях і посадах, та статок у родині був невеликий.

Панас навчався у початкових школах Миргорода та Гадяча, за старанність і відмінні успіхи його щороку нагороджували “похвальними листами”. Вчителі ра дили батькові “не закопувати талант”, далі вчити здібного школяра у гімназії, її згодом – і в університеті. Проте батько і в гадці не мав таких намірів і вже у чо­тирнадцятирічному віці послав сина на “власний хліб”. Так з ранньої юності і до останніх років життя довелося Панасові Рудченку тягнути лямку чиновницької служби. Розпочалася його праця в канцеляріях Гадяча, Прилук, Миргорода.

Не­веселим було життя юнака в провінційних містечках тодішньої Полтавської губер нії. Одноманітна, нецікава праця, рабське плазування нижчих чиновників перед вищими, зневажання гідності простої людини чиновницькою “братією” – такою була “клята” дійсність, що оточувала майбутнього письменника.

З 1871 року до самої смерті Рудченко живе й працює в Полтаві, обіймаючи різні посади в губернському скарбництві, а згодом у казенній палаті. Він намага­ється не поступатися своїми принципами й переконаннями при виконанні най­складніших доручень.

Чуле, вразливе серце юнака відгукується на горе трудівників, і свої пережи­вання та роздуми він передає у віршах. Були серед них “дитячі співи-забаганки”, але з часом вони все більше відходять на задній план, бо реальна дійсність вису­вала соціальні теми.

Досягти успіху на цьому шляху можна було тільки через усебічне, глибоке ви­вчення дійсності. “Між люди! У справжнє життя! – таке завдання ставить перед собою початківець. Хай воно тебе посіпає, хай зачіпає – отоді, може, і вийде що, як не звихнеться сила, як не запліснявіє серце!..”

Є у письменника глибоко емоційна поезія у прозі “В дорогу!”, з якої зримо постає ідейна еволюція письменника. Звертаючись до музи, “до сестри-співухи”, митець щиро зізнається у тих змінах, які вносило життя у його творчість на різ­них етапах її розвитку.

В юності світилася радість в очах його музи, “вітання весни-чарівниці” грало па її личку, і рожеві надії сповнювали душу митця. Та минав рік за роком, втом­лювалося серце “від бур та негоди”, і померкли безжурні сподівання.

Митець помічає навколо неволю і недолю.

Не таким став письменник, змінилася і його муза. На світанку творчості прилі­тала вона, чиста й ясна, чарувала зоряною красою, рясними та пишними шатами. Тепер же “в простій, старенькій спідниці”, зів’яла і змарніла, з’являється муза.

Вже пе спів, а шепіт зривається з її вуст, але чути в ньому слово надії. Митець розуміє, що потрібно не тужити, а правдиво розповідати про буденне життя свого краю.

Перші твори письменника побачили світ на початку 70-х років. З’являється його вірш “Україні”, оповідання “Лихий попутав”, яке і змістом, і формою тісно пов’язане з попередніми традиціями української прози. Героїня оповідання Вар­ка Луценкова – наймичка – розповідає про своє страдницьке життя, свою змар­новану долю.

А повість “П’яниця” засвідчила, що в літературу ввійшов, за висловом І. Франка, “свіжий і сильний талант”. Твір присвячений зображенню чиновниць­кого життя, яке добре знав письменник. Вона значно розширила тематичні обрії української прози.

У повісті йдеться про долю “маленької людини”, про трагедію здібного юнака, зламаного чиновницьким середовищем.

Відгуком на злободенні питання часу стала повість “Лихі люди” , у якій вперше в нашій літературі показано розмежування в середовищі інтелігенції, ви­світлено причини, що розвели колишніх шкільних товаришів в антагоністичні та­бори – демократичний і реакційний.

Та все ж улюбленою темою письменника було життя трудящого селянства. Співець його недолі за часів панщини, художній літописець народного горя у по – реформене десятиріччя – таким ми сприймаємо Панаса Мирного.

Широка панорама життя села протягом кількох поколінь постає з роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” , написаним ним у співавторстві з братом Іваном Біликом, який став першим соціально-психологічним романом в українській літературі. Тут вже на повний голос зазвучала тема “лиха давнього й сьогочасного”, до якої Панас Мирний звертатиметься ще не раз.

Одним із найвищих досягнень письменника-реаліста є роман “Повія”, основ­на редакція якого здійснена на початку 80-х років. Із твору постають яскраві кар­тини життя пореформеного села, роздертого гострими соціальними контрастами. Жменька багатіїв тримає в руках землю й владу, а поряд у лещатах злиднів і го­лоду борсаються бідняки. Головна героїня твору – дівчина з бідняцької родини, Христя, згодом міська наймичка, чиста, здорова натура, загинула у задушливому царстві гнобителів.

Трагедія Христі – це гнівне звинувачення світу насильства й брехні, підлості й цинізму.

Кріпосницький характер “селянської реформи” викривається і в незакінченій повісті “Голодна воля” . Твір пройнятий духом бунтарства про­ти гнобителів та їхніх високих покровителів.

Письменник-реаліст, Панас Мирний виступає пристрасним обвинувачем і “лиха сьогочасного” – пореформеної дійсності. З’ясовуючи ідею повісті “Лихо давнє й сьогочасне” , він писав, що у творі йдеться і про утиски кріпосниць­кі, і про горе пореформене з його голодом, безземеллям і деморалізацією.

У 70–80-ті роки було створено письменником цикл “Образків із життя” під загальною назвою “Як ведеться, так і живеться”, сатиричну новелу “Лови”, опоні дання про долю дітей-бідняків “”Морозенко”. Визначним явищем української дра матургії цього часу є драма “Лимарівна” .

Панаса Мирного гнітила чиновницька служба. Тільки заради “куска хліба” та лановитий художник слова працював на осоружній службі. 57 років, хоч і ставився він до неї сумлінно, по-хазяйськи беріг те “поле”, яке його годувало, бо літератур на праця в царській Росії майже не давала письменникам засобів для існування.

Та душевний спокій, розраду він знаходив тільки в літературній праці, які” була його покликанням. На службу народу, на захист його інтересів віддав увесь свій талант, пал свого серця Панас Мирний.

“Вся моя слава – Україна, якби я їй добра хоч на мачину зробив, то б мені і була слава, я більшої не хочу. Якби я міг показати безталанную долю життя люд­ського, високую його думу, тепле серце, як вони є у мирі, – то б моя слава були і моя надія справдилася…”

“Я брався за свою роботу, радіючи, що хоч малою – невеличкою цяточкою слугуватиме вона на користь рідній країні та її поневоленому народові!” – писав Панас Мирний.

Відстань між висловлюваннями – 40 років. Перше писав ще не письменник, а двадцятирічний помічник бухгалтера Миргородського скарбництва, а друге шістдесятирічний загальновизнаний класик української літератури. У цьому ми бачимо сталість письменницького кредо Панаса Мирного. Глибокий і несхибний реаліст, Панас Мирний не прикрашав народні маси, не терпів ніякого гриму зображував їх темними, забитими, з вірою більше в чорта, ніж у Бога, убогими, голодними. Але під тією убогістю розглядів і явив світові духовну красу: чесність, працьовитість, високу моральність, волелюбність.

Не кажучи вже про Оришку, Мотрю, навіть розбійник, зарізяка Чіпка і повія Христя – люди душевно чисті, красиві, тільки соціальна несправедливість штовхнула їх у прірву, спотворила й покалічила їхнє життя.

Герої творів письменника – це частка його душі.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Між службою і покликанням

Categories: Твори з літератури